Ruský experiment

21. dubna 2014 v 17:19 | Viktor Stropek |  co se dějě v trávě?

Ruský experiment

307407
30 dní … Vězni, kterým bylo slíbeno, že pokud podstoupí jeden experiment, propustí je na svobodu. Nikdo jim neřekl že se bude jednat o 30 dní bez spánku, Nikolajevův plyn, silnou závislost, ztrátu osobnosti a konečnou smrt…


Následující události byly zaznamenány zbývajícími členy týmu vědců, kteří nebyli dopadeni NKVD (KGB).
O věrohodnosti článku se můžeme dohadovat, jako zdroj byl však použit deník, jehož obsah se dostal na veřejnost jen díky úniku informací. Člověk, se kterým autor stránky komunikuje osobně a díky kterému tyto informace unikly, zůstává v anonymitě.
NIKOLAJEVŮV PLYN
Tato látka byla vyrobena na zakázku, jejím účelem bylo udržet vzhůru vojáky, kteří se museli účastnit i několik dnů trvajících bitev. Vláda by tak mohla buď zredukovat počet vojáků, nebo zvýšit výkonnost současné armády. Plyn získal jméno podle Felixe Nikolajeva - váženého vojáka, jehož (velmi stručná) charakteristika se objevuje v zápisech z deníku. V dnešní době se vylepšené verze Nikolajevova plynu využívají při hypnóze a jako sérum pravdy.
Článek pojednává o experimentu, během něhož byl tento "Nikolajevův" plyn použit.
THE RUSSIAN SLEEP EXPERIMENT
Sovětští vědci během pozdních 40 let (spíše ke konci války, přesný letopočet jsem nikde nenašel) provedli 15 denní experiment, během kterého udržovali 5 subjektů ve stavu bdělosti. Tento pokus je známý pod názvem "The Russian Sleep Experiment". Subjekty, jimiž se nedobrovolně stalo 5 vězňů, kteří byli v průběhu II. světové války označeni za nepřátele sovětského svazu, byly po celou dobu experimentu drženi v hermeticky uzavřené místnosti s regulovaným přívodem kyslíku a Nikolajevova plynu. Bylo velice důležité kontrolovat poměr Nikolajevova plynu a vzduchu, neboť N. plyn se při vyšších koncentracích stává toxickým a pro subjekty by to znamenalo otravu a následnou smrt.
Subjekty byly umístěny v místnosti s velkým množstvím knižních publikací, lůžkem (avšak bez lůžkovin), tekoucí vodou, toaletou a zásobou sušeného jídla v takovém množství, aby mohlo všech 5 subjektů přežít po dobu 1 měsíce (1 měsíc byla původně plánovaná doba experimentu). V době, kdy experiment probíhal, ještě neexistovaly kamery, které by bylo možno kontrolovat a ovládat na dálku přes stěnu, do místnosti byly proto zavedeny mikrofony a vizuální kontakt zprostředkovávalo 5 palců tlustá okna.
PRVNÍCH PĚT DNŮ EXPERIMENTU
Všechno probíhalo hladce. Aby vězni souhlasili s experimentem, slíbili jim za jeho podstoupení a pozitivní výsledky svobodu (samozřejmě to byly lži a na svobodu by je nikdy nepustili). Jejich vzájemné interakce (rozhovory,…) a činnosti byly monitorvány a bylo zjištěno, že diskutují především o svých traumatických zážitcích, které prožili v minulosti. Celkový tón jejich konverzace se v průběhu následujících 4 dnů zhoršoval (= zhoršovala se jejich nálada).
Po pěti dnech začali vězni protestovat proti místu, kde byli drženi, podmínkám, kterým byli vystaveni a proti dalším faktorům. Všichni také začali být silně paranoidní (Paranoia = duševní porucha, vyznačuje se bludy a chorobnými představami o vlastním ohrožení). Přestali spolu komunikovat a namísto toho začali šeptat do mikrofonů a proti sklům (z jejich strany vypadala jako zrcadla). Zvláštní bylo, že se všichni domnívali, že získají přízeň / důvěru vědců tím, že budou donášet na jejich spoluvězně. Vědci to zpočátku vysvětlovali jako vedlejší účinek experimentálního (Nikolajevova) plynu.
DEN DEVÁTÝ
Jeden z vězňů začal náhle křičet. Neustále běhal po místnosti a křičel z plných plic. Tento stav trval neuvěřitelné tři hodiny. Taková námaha hlasivek však způsobila jejich fyzické poškození a i přesto, že se vězeň snažil zoufale dál křičet, vydával už jen občasné skřípavé zvuky.
Patrně nejvíce překvapivé však bylo to, jak na tuto událost reagovali jeho spoluvězni, respektive jak na to vůbec nereagovali. Pokračovali v šeptání do mikrofonů, dokud se do křiku nepustil další vězeň. Další dva vězni pak vzali knihy, stránku po stránce ušpinili vlastními výkaly a lepili je na okna. Ihned poté, co vědci ztratili vizuální kontakt, utichl křik i šepot vězňů.

DEN DVANÁCTÝ
Vědci kontrolovali mikrofony každou hodinu, aby se ujistili, že fungují správně. Mysleli si totiž, že není možné, aby se z uzavřené místnosti s pěti lidmi uvnitř neozývaly žádné zvuky. Spotřeba kyslíku však naznačovala, že všech 5 subjektů musí být naživu. Objem spotřebovaného kyslíku, který spotřebovali vězni, odpovídal množství, které by spotřebovalo 5 lidí vystavených těžké fyzické zátěži.
Čtrnáctý den ráno se stalo něco, co nikdo nečekal. Vědci se rozhodli, že musí od vězňů získat odpověď za každou cenu, použili proto interní telefon a vyzvali vězně: "Otevíráme komoru, abychom mohli zkontrolovat mikrofony. Odstupte od dveří a lehněte si na zem, jinak budete zastřeleni. Souhlas přinese jednomu z vás svobodu." K překvapení všech jim však někdo velmi tichým hlasem odpověděl: "Už nechceme být osvobozeni."
Mezi vědci a vojáky, kteří financovali a zajišťovali tento projekt, se rozhořela debata o dalším postupu. Po několika marných pokusech o opětovné navázání komunikace se konečně rozhodli komoru otevřít. Stalo se tak patnáctého dne o půlnoci.
DEN PATNÁCTÝ - PŮLNOC
Místnost byla vyčištěna od Nikolajevova plynu a naplněna čistým vzduchem. Hned na to se však ozvaly protestující hlasy vězňů. Tři různé hlasy začaly žádat, ba dokonce prosit o obnovení přívodu plynu. Místnost byla otevřena a sovětští vojáci vstoupili dovnitř, aby z místnosti vyvedli subjekty. Vězni však začali křičet hlasitěji, než kdy dříve a stejným způsobem reagovali i vojáci, když poprvé spařili to, co se v místnosti skrývalo.
Čtyři z pěti subjektů zůstaly na živu, přestože stav, ve kterém se subjekty nacházely, se dal jen těžko považovat za "živé". Zásoby jídla zůstaly od pátého dne netknuté. Odpad (resp. odtok) uprostřed místnosti byl ucpán kusy masa ze stehen a hrudníku zesnulého vězně a v důsledku toho se tekoucí voda hromadila na podlaze. Hladina sahala do výše 4 palců a nikdy nebylo přesně stanoveno, jak velkou část z kapaliny na podlaze tvořila krev.
Všechny čtyři subjekty rovněž vykazovaly poškození kůže a svalové tkáně. Poškození masa a také kosti trčící ze špiček prstu vězňů napovídaly tomu, že byly rány způsobeny manuálně za použití rukou, nikoli zubů, jak vědci původně předpokládali. Bližší studie zranění, založené na lokalizaci a směrech zranění prokázaly, že většinu (ne-li všechny) zranění si způsobily subjekty samy, jednalo se tedy o sebepoškozování.
Vnitřní orgány, které se nacházely v dutině břišní pod hrudním košem, si všichni čtyři vězni vyrvali z těla. Zatímco srdce, plíce a bránice zůstaly na svém místě, svalové tkáně obklopující hrudní koš byly vyrvány, odhalujíc fungující plíce v hrudním koši.
Všechny tepny i vnitřní orgány zůstaly neporušeny, pouze se nacházely mimo těla subjektů. Vědci viděli, jak zažívací trakt všech čtyř subjektů pomalu tráví svůj obsah. Vzhledem k tomu, že zásob jídla se vězni téměř nedotkli bylo více než jasné, že tráví maso, které si sami vytrhali z těla a v průběhu nocí i dnů pak jedli.
Většina vojáků byla ze zvláštní jednotky, která pracovala přímo pro ústav, i přesto však mnoho z nich odmítlo vrátit se do komory pro vězně. Ti totiž neustále křičeli, aby je nechali v testovací komoře a střídavě prosili a požadovali, aby byl do místnosti znovu zaveden Nikolajevův plyn, jinak prý usnou. Když se vojáci pokusily transportovat subjekty ven z místnosti, narazili na jejich tvrdý odpor - subjekty se pustily do zuřivého boje. Jeden voják zemřel poté, co mu subjekt probodl krk, další voják vykrvácel, když mu další subjekt svými zuby ukousnul varlata a následně poškodil stehenní tepnu.
Celkem 5 vojáků, kteří byli svědky těchto úmrtí spáchalo krátce na to sebevraždu. V zápalu boje si jeden ze subjektů přetrhl slezinu a téměř okamžitě vykrvácel. Zdravotníci se ho snažili zklidnit pomocí sedativ, avšak to se zdálo být nemožné. Dostal dávku séra DMT, která přesáhla desetinásobek běžné dávky a stále se rval jako nezkrotný býk. Mlátil kolem sebe tolik, že jednomu z lékařů zlomil ruku a několik žeber. Když jeho srdce bilo i dvě minuty poté, co vykrvácel, v jeho žilách už proudilo více vzduchu než krve. I poté však pokračoval ve křiku a házel sebou po dobu dalších tří minut, napadal každého, kdo se pokusil k němu přiblížit a neustále opakoval: "VÍC!", stále tišším a tišším hlasem, až nakonec úplně utichl.
Zbývající tři subjekty byly pevně spoutány a převezeny do zdravotnického zařízení. Dva subjekty s neporušenými hlasivkami neustále prosily o Nikolajevův plyn, aby zůstali vzhůru. Subjekt, jenž utrpěl největší poranění, byl přijat na jediný operační sál, který se v budově nacházel. Během příprav na navrácení všech orgánů na původní místo se ukázalo, že je subjekt imunní vůči sedativům, která mu dali, aby se zklidnil. Když přinesli anestetikum, začal se i přes pouta zuřivě bránit. Málem se mu podařilo přetrhnout 4 palce široký kus kůže na zápěstí a to i přesto, že mu v pohybu bránil 200 liber vážící voják.
Na to, aby subjekt uspali, potřebovali jen o trochu více anestetik než bylo zvykem. Ve stejný okamžik, kdy jeho oční víčka klesly se mu však zastavilo srdce. Během pitvy se zjistilo, že subjekt měl v krvi 3x více kyslíku oproti normálním hodnotám. Svalové tkáně, které zůstaly na svém místě, byly značně potrhány a bylo zaznamenáno celkem 9 zlomenin, ke kterým došlo během zápasu s vojáky. Většina zlomenin byla způsobena obrovskou silou, kterou svaly na kosti působily.
Druhý přeživší byl první subjekt, který začal křičet. Jeho hlasivky byly poškozené a nebyl tak schopen protestovat proti zákroku, jediné, čeho byl schopen bylo nesouhlasně třást hlavou, jakmile byly přineseny anestetika. Když však někdo opatrně zmínil, zda-li by nebylo možné provést operaci bez anestetik, pokynul hlavou na souhlas. Po celou dobu zákroku (6 hodin), během kterého byly jeho orgány navráceny na původní místa spolu se zbytky masa a kůže, pak zůstal v absolutním klidu.
Chirurg, který vedl operaci několikrát prohlásil, že by mělo být klinicky možné, aby pacient přežil. Jedna vyděšená sestra, která asistovala chirurgům vypověděla, že se na rtech pacienta objevil úsměv vždy, když se jejich oči setkaly. Po skončení zákroku se začal pacient rozhlížet po místnosti a začal hlasitě chraptět / sípat, když se během zmítání pokoušel promluvit. Shodujíc se, že to musí být něco opravdu důležitého, dali subjektu tužku a papír, aby mohl svoji zprávu napsat. Bylo to jednoduché. "Pokračujte v řezání."
Zbývající dva subjekty podstoupily stejnou operaci, rovněž bez použití anestetik. Lékaři jim však v průběhu operace podávali paralyzující látky. Chirurgové zjistily, že je nesmírně těžké operovat, když se pacienti neustále smáli. Jakmile byli paralyzovaní, mohli chirurgy pouze sledovat očima. Účinky paralýzy však odezněly za nezvykle krátkou dobu a pacienti se tak zanedlouho opět pokoušeli vysvobodit z pout. Zároveň začali znovu požadovat Nikolajevův plyn.
Vědci se také pokusili zjistit, proč se subjekty sebepoškozovaly a proč tolik chtějí zpátky plyn - odpověď byla u všech téměř stejná: "Musím zůstat vzhůru."
Zábrany / ochranné prvky (pouta) u všech tří subjektů byly posíleny a subjekty byly umístěny zpět do komory, čekajíc na rozhodnutí, co s nimi bude dále. Vědci, kteří čelili hněvu ze strany vojáků, kteří zajišťovali experiment, zvažovali možnost euthanasie (= uspání subjektů).
Vrchní velitel, ex-KGB však viděl jistý potenciál a chtěl vědět, co se stane, pokud by subjekty znovu vystavili účinkům Nikolajevova plynu.
Výzkumníci silně protestovali, avšak nakonec se museli podřídit.
Než komoru znovu uzavřeli, připojili subjekty na EEG a vypolstrovali vězňům pouta, aby je mohli mít dlouho nasazená. K překvapení všech se všechny tři subjekty přestaly vzpouzet, jakmile se dověděli, že budou znovu vystaveni plynu. Bylo jasné, že se museli velice přemáhat, aby zůstali vzhůru. Jeden ze subjektů, který mohl mluvit si hlasitě pobrukoval. Subjekt, který nemohl mluvit, napínal i přes pouta ze všech sil své nohy, nejprve levou, pak pravou a pak opět levou, aby nějak zaměstnal svůj mozek a neusnul. Zbývající subjekt držel svou hlavu nad polštářem a rychle mrkal. Byl to první subjekt, který připojili na EEG a vědci užasle pozorovali jeho mozkové vlny. Byly v normálu více než v nenormálu, ale občas z neznámých příčin vykazovaly rovnou čáru. Vypadalo to, jako kdyby opětovně prožíval klinickou smrt. Vědci se všichni soustředili na graf, a tak přihlížející sestra byla jediná, kdo viděl, jak se pacientovy oči zavřely ve stejný okamžik jako spadla jeho hlava na polštář. EEG začalo ihned vykazovat hluboký spánek a pak naposledy zobrazilo rovnou čáru, když se jeho srdce zastavilo.
Poslední subjekt, který mohl mluvit, začal ihned křičet, aby byla místnost uzavřena a napuštěna plynem. Jeho EEG vykazovalo stejné prvky (rovné čáry) jako u předchozího pacienta, který právě zemřel. Velitel vydal rozkaz, aby byla komora se 2 subjekty a 3 vědci ihned uzavřena. Jeden ze tří jmenovaných vědců ihned vytáhl zbraň a střelil velitele mezi oči. Pak obrátil zbraň proti subjektu, který nemohl mluvit a rovněž střelil… Namířil zbraň na poslední subjekt, který byl stále připoután k posteli tak, jak ho vědečtí pracovníci zanechali, když utekli z místnosti. "Nebudu tady zavřený s těmito bytostmi! Ne s tebou!" Křičel na muže připoutaného k posteli. "CO JSI ZAČ?" Dožadoval se odpovědi "Chci to vědět!"
Subjekt se usmál. "Cožpak jsi tak lehce zapomenul?" Zeptal se, "Jsme vy. Jsme chaos, který je v každém z vás, který neustále prosí o svobodu ve vaší nejhlubší zvířecí mysli. Byli jsme to, před čím se každou noc skrýváte ve svých postelích. Jsme to, co se stává tichem, když odcházíte do nočního přístavu (myšleno usínáte), kam nemůžeme jít." Vědec se zarazil. Pak namířil zbraň na srdce pacienta a vystřelil. EEG začalo vykreslovat rovnou čáru, zatímco pacient tiše vydechl.
zdroj: paranormal.blog.cz.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

Zobrazit vše (205)
Zobrazit starší komentáře

101 MndEnlag | E-mail | Web | 11. ledna 2018 v 20:18 | Reagovat

buy viagra online at
<a href="http://viagrapfhze.com/">buy viagra</a>
cheapest generic viagra
<a href="http://viagrapfhze.com/">free viagra sample pack</a> ’

102 EvInfedy | E-mail | Web | 20. ledna 2018 v 16:21 | Reagovat

overnight cialis delivery
<a href="http://veucialis.com/">cialis for women</a>
cialis mail order
<a href=http://veucialis.com/>order cialis</a> ’

103 OndcEnlag | E-mail | Web | 24. ledna 2018 v 4:30 | Reagovat

buying viagra
http://genericonlineviaqra.com/
generic female viagra
<a href="http://genericonlineviaqra.com/">viagra without prescription</a> OK’

104 tafeSn | E-mail | Web | 1. února 2018 v 10:23 | Reagovat

Я извиняюсь, но, по-моему, Вы не правы. Предлагаю это обсудить.

---
Я считаю, что Вы не правы. Я уверен. Пишите мне в PM, обсудим. fifa 15 season 16 17 скачать торрент, скачать fifa 15 pc 32 bit или <a href=http://15fifa.ru/>сайт фифа</a> скачать фифу 15 на пк через яндекс

105 GbbArogs | E-mail | Web | 12. února 2018 v 1:42 | Reagovat

OK’
<a href="https://writingpaperwritethesis.org/">written papers</a>
writing scientific paper
https://writingpaperwritethesis.org/ - writting a paper

106 Hpzhault | E-mail | Web | 12. února 2018 v 19:26 | Reagovat

OK’
<a href="https://writebusinessplanus.org/">business plan writers</a>
accounting assignment help australia
https://writebusinessplanus.org/ - creating business plan

107 Unamemalymn | E-mail | Web | 14. února 2018 v 19:10 | Reagovat

does blue cross blue shield of alabama cover viagra
<a href=http://bioshieldpill.com/>viagra without prescription</a>
thinking about taking viagra
<a href="http://www.bioshieldpill.com/">generic viagra online</a>
shop apotheke viagra

108 VrcArogs | E-mail | Web | 16. února 2018 v 0:16 | Reagovat

OK’
https://writebusinessplan.us.com/
do my assignment do my homework
<a href=https://writebusinessplan.us.com/>business plan writing</a>

109 LtvArogs | E-mail | Web | 20. února 2018 v 15:20 | Reagovat

OK’ https://bestpaydayloan.us.org/
student loan calculator <a href=https://bestpaydayloan.us.org/>payday loans online</a>

110 GrdEvoda | E-mail | Web | 22. února 2018 v 9:44 | Reagovat

Hi!
<a href="http://buycialisomskc.com/">cheap cialis</a>
cialis 100mg
<a href=http://buycialisomskc.com/>cialis pills</a> OK’

111 Lqhplaist | E-mail | Web | 27. února 2018 v 4:34 | Reagovat

Hi! All!
<a href="http://retcialis.com/"></a>
free cialis
<a href="http://retcialis.com/">buy cialis</a> OK’

112 PplAcirty | E-mail | Web | 3. března 2018 v 16:35 | Reagovat

<a href="http://erectiledysfunctionmedicationpills.com/">generic cialis</a>
viagra coupons
<a href="http://erectiledysfunctionmedicationpills.com/">dysfunction erectile</a> OK’

113 HnbTophy | E-mail | Web | 29. března 2018 v 5:32 | Reagovat

viagra substitute
<a href=http://vigraviagra.com/>cheap viagra</a>
viagra buying
<a href="http://vigraviagra.com/">buy viagra</a> OK’

114 Brdisori | E-mail | Web | 29. března 2018 v 18:55 | Reagovat

It detects more cancers, examines the entire colon, and can be used for screening, diagnosis and removing precancerous polyps in one visit. name brand viagra <a href="https://nadinekube.com/">cheap viagra</a> buy now viagra <a href=https://nadinekube.com/>viagra generic</a>  My urologist has me taking 50mg a week. OK’

115 GbcTophy | E-mail | Web | 1. dubna 2018 v 5:52 | Reagovat

viagra sales online
<a href=http://vigraviagra.com/>viagra price</a>
viagra and alcohol
<a href="http://vigraviagra.com/">viagra buy</a> OK’

116 Grvtrani | E-mail | Web | 6. dubna 2018 v 9:16 | Reagovat

All the information I provide here is free and if you want to support my work so I can continue updating this site, please share it. how to get viagra <a href="http://viagraforsalebrc.com/">real viagra for sale</a> viagra costs <a href="http://viagraforsalebrc.com/">viagra pills for sale</a>  For some patients the symptoms may come and go, and for others they don't go away. OK’

117 MarkWaync | E-mail | Web | 7. dubna 2018 v 11:57 | Reagovat

levitra house camden
<a href="http://levitra-gg.com/#buy+levitra">levitra generic</a>
levitra 20mg price in pakistan platina
<a href=http://levitra-gg.com/#levitra>buy levitra 10mg</a>
levitra google checkout

118 vardenafil 20mg | E-mail | Web | 13. dubna 2018 v 20:59 | Reagovat

Hello, can any body help me how to download this video tutorial from this web site, I have watched and listen it at this place but wish for to get it.

119 levitra 20 mg bayer prezzo | E-mail | Web | 14. dubna 2018 v 1:39 | Reagovat

Hi my mates, how is everything? Here it is truly nice YouTube video clips collection. i enjoyed a lot.

120 levitra rezeptfrei deutschland | E-mail | Web | 14. dubna 2018 v 3:51 | Reagovat

I am eager of learning Flash, is there any post related to Flash, if okay, then please post it, thanks.

121 bsrtrani | E-mail | Web | 14. dubna 2018 v 8:11 | Reagovat

safe generic viagra <a href="http://fviagrajjj.com/#">viagra patent expiration</a> get viagra <a href="http://fviagrajjj.com/#">cheap generic viagra</a> OK’

122 levitra 20 mg bayer prezzo | E-mail | Web | 14. dubna 2018 v 23:45 | Reagovat

In my residence when I take bored, after that I only ON my PC and open YouTube web site to watch the YouTube video clips.

123 levitra 20 mg | E-mail | Web | 15. dubna 2018 v 4:03 | Reagovat

Hello mates, how is everything, and what you would like to say concerning this paragraph, in my view its actually awesome for me.

124 bgfbiake | E-mail | Web | 15. dubna 2018 v 4:48 | Reagovat

viagra generic online <a href="http://loviagraosn.com/#">viagra prescription online</a> buy viagra canada <a href=http://loviagraosn.com/#>viagra buy</a> OK’

125 MarkWaync | E-mail | Web | 15. dubna 2018 v 12:19 | Reagovat

how long is levitra effective
<a href="http://mylevitraok.com#">levitra rezeptfrei deutschland</a>
soy levitra janet aponte levita
<a href=http://myvardenafilok.com#levitra+generic>generic levitra</a>
forum salute levitra ansiado

126 MarkWaync | E-mail | Web | 15. dubna 2018 v 21:50 | Reagovat

levitra generico nelle farmacie italiane
<a href="http://mylevitraok.com#">levitra generic</a>
levitra 20mg vs 40mg
<a href=http://mylevitraok.com#levitra+20mg>buy levitra</a>
levitra ombre hair

127 MarkWaync | E-mail | Web | 16. dubna 2018 v 0:49 | Reagovat

mujchina levitra
<a href="http://mylevitraok.com#">buy levitra</a>
order levitra without prescription
<a href=http://myvardenafilok.com#levitra+online>levitra 20mg</a>
levitra non generic

128 MarkWaync | E-mail | Web | 19. dubna 2018 v 13:15 | Reagovat

hombre levitra en cristo redentor donald
<a href="http://mylevitraok.com">levitra 20 mg bayer prezzo</a>
levitra commercial 2012 olympics
<a href=http://mylevitraok.com#levitra+20+mg+bayer+prezzo>levitra 20 mg</a>

129 MarkWaync | E-mail | Web | 19. dubna 2018 v 21:33 | Reagovat

levitra 10 mg orodispersible
<a href="http://myvardenafilok.com">levitra generic</a>
loss of vision from levitra
<a href=http://myvardenafilok.com#levitra+prices>generic levitra</a>

130 MarkWaync | E-mail | Web | 20. dubna 2018 v 16:51 | Reagovat

levitra que significa lol
<a href="http://mylevitraok.com">generic levitra</a>
levitra empfohlene dosis
<a href=http://myvardenafilok.com#levitra+20mg>levitra 20 mg bayer prezzo</a>

131 MarkWaync | E-mail | Web | 20. dubna 2018 v 23:17 | Reagovat

levitra generic lowest prices
<a href="http://myvardenafilok.com">levitra 10 mg prezzo</a>
levitra orosolubile effetti collaterali vaccino
<a href=http://mylevitraok.com#vardenafil+20mg>levitra online</a>

132 levitra 20mg | E-mail | Web | 24. dubna 2018 v 12:03 | Reagovat

This post is actually a fastidious one it helps new net people, who are wishing for blogging.

133 levitra online | E-mail | Web | 24. dubna 2018 v 13:43 | Reagovat

These are truly wonderful ideas in regarding blogging. You have touched some pleasant things here. Any way keep up wrinting.

134 levitra rezeptfrei deutschland | E-mail | Web | 24. dubna 2018 v 22:23 | Reagovat

What's up, how's it going? Just shared this post with a colleague, we had a good laugh.

135 levitra online | E-mail | Web | 25. dubna 2018 v 19:52 | Reagovat

Hello, it's understandable article along with this YouTube video; I can’t think that one can not understand this effortless paragraph having with video demonstration.

136 Spimmicysleli | E-mail | Web | 28. dubna 2018 v 15:32 | Reagovat

naturally like your web-site but you have to check the spelling on quite a few of your posts. Several of them are rife with spelling problems and I in finding it very bothersome to inform the truth on the other hand I'll certainly come again again.

137 mmkwejuct | E-mail | Web | 28. dubna 2018 v 23:46 | Reagovat

fast cash payday loans online <a href="https://ttsitworldwide.com/#">payday installment loans ohio</a> quick loan <a href="https://ttsitworldwide.com/#">payday loans</a>

138 bysArogs | E-mail | Web | 29. dubna 2018 v 17:54 | Reagovat

loan bad credit <a href="https://cashadvanceonline.us.org/#">lead loans</a> cash advances <a href=https://cashadvanceonline.us.org/#>payday loan</a>

139 MarkWaync | E-mail | Web | 5. května 2018 v 21:13 | Reagovat

viagra levitra cialis comparativa mortal kombat
<a href="http://mylevitraok.com">generic levitra</a>
sacerdote levitra en el exodo de moises
<a href=http://myvardenafilok.com#levitra+generic>levitra 20 mg bayer prezzo</a>

140 MarkWaync | E-mail | Web | 6. května 2018 v 0:31 | Reagovat

levitra babyfoon camera store
<a href="http://mylevitraok.com">levitra prices</a>
levitra discount walmart leather
<a href=http://levitra-gg.com#levitra+coupon>levitra 20 mg</a>

141 MarkWaync | E-mail | Web | 6. května 2018 v 16:20 | Reagovat

2005 buy january levitra period summary
<a href="http://myvardenafilok.com">levitra 20 mg bayer prezzo</a>
koncepcja levitra coupon
<a href=http://levitra-gg.com#levitra+prices>generic levitra</a>

142 bdcNoupe | E-mail | Web | 8. května 2018 v 22:44 | Reagovat

viagra brands <a href="http://usa77www.com/#">viagra purchase</a> buy viagra online <a href=http://usa77www.com/#>best generic viagra</a>

143 nnzArogs | E-mail | Web | 10. května 2018 v 20:56 | Reagovat

personal loans online <a href="https://paydayloans-online.us.org/#">same day payday loans</a> credit card consolidation loan <a href=https://paydayloans-online.us.org/#>best online payday loans</a>

144 llqwejuct | E-mail | Web | 11. května 2018 v 0:50 | Reagovat

auto payday loans <a href="https://cashloansonline.us.org/#">viagra and women</a> 1 hour faxless payday loan <a href="https://cashloansonline.us.org/#">lowest cost viagra</a>

145 bakkaDaf | E-mail | Web | 14. května 2018 v 12:00 | Reagovat

how to get viagra off doctor
<a href=http://viagrabs.com>viagra online without prescription</a>
effects of taking viagra young
<a href="http://www.viagrabs.com">generic viagra</a>
how long before i take viagra

146 bakkaDaf | E-mail | Web | 14. května 2018 v 21:53 | Reagovat

anthem blue cross cover viagra
<a href=http://viagrabs.com>imp source</a>
russian pop band viagra
<a href="http://www.viagrabs.com">viagra buy</a>
will antibiotics affect viagra

147 becGoomb | E-mail | Web | 22. května 2018 v 15:44 | Reagovat

women viagra <a href="https://holidayrentallorgues.com/#">buy generic viagra</a> online generic viagra <a href="https://holidayrentallorgues.com/#">generic viagra online</a>

148 bakkaDaf | E-mail | Web | 23. května 2018 v 4:50 | Reagovat

where is the best place to get viagra online
<a href=http://www.viagrabs.com>see here</a>
does anything over the counter work like viagra
<a href="http://viagrabs.com">anchor</a>
using viagra for recreational use

149 nubThasy | E-mail | Web | 23. května 2018 v 15:42 | Reagovat

brand viagra <a href="https://bitcapblog.com/#">viagra buy</a> womens viagra https://bitcapblog.com/# - generic viagra

150 bsfGoomb | E-mail | Web | 26. května 2018 v 23:59 | Reagovat

cheapest generic viagra <a href="http://qenericviaqra.com/#">buy viagra</a> sublingual viagra <a href="http://qenericviaqra.com/#">how to get viagra</a>

151 brdNoupe | E-mail | Web | 27. května 2018 v 1:11 | Reagovat

order viagra <a href="https://aluixnetwork.com/#">viagra online</a> viagra pill <a href=https://aluixnetwork.com/#>п»їviagra</a>

152 bzyNoupe | E-mail | Web | 5. června 2018 v 14:28 | Reagovat

viagra tablets for sale <a href="http://loviagraosn.com/#">buy viagra online</a> viagra for sale <a href=http://loviagraosn.com/#>buy viagra professional</a>

153 vadGoomb | E-mail | Web | 6. června 2018 v 10:21 | Reagovat

buy tadalafil online <a href="http://hitcialisosn.com/#">buy tadalafil</a> cialis no prescription <a href="http://hitcialisosn.com/#">order cialis online</a>

154 vxdNoupe | E-mail | Web | 7. června 2018 v 1:49 | Reagovat

buying viagra online <a href="http://setviagraeja.com/#">discount viagra</a> does generic viagra work <a href=http://setviagraeja.com/#>viagra samples</a>

155 bfiNoupe | E-mail | Web | 8. června 2018 v 20:33 | Reagovat

female viagra pills <a href="http://viagraocns.com/#">viagra brand name</a> order viagra <a href=http://viagraocns.com/#>womens viagra</a>

156 nnsNoupe | E-mail | Web | 8. června 2018 v 23:48 | Reagovat

natural alternatives to viagra <a href="https://aluixnetwork.com/">get viagra</a> viagra plus <a href=https://aluixnetwork.com/>natural viagra alternatives</a>

157 bakkaDaf | E-mail | Web | 9. června 2018 v 0:28 | Reagovat

how much of a viagra should i take
<a href=http://viagrabs.com>viagra professional</a>
what happens when a normal person takes viagra
<a href="http://viagrabs.com">viagra pill</a>
the use of viagra tablets

158 ndgGoomb | E-mail | Web | 10. června 2018 v 6:11 | Reagovat

generic viagra online pharmacy <a href="http://bitcapblog.com ">viagra online without prescription</a> cheapest generic viagra <a href="http://bitcapblog.com">viagra canada</a>

159 nfsNoupe | E-mail | Web | 10. června 2018 v 9:34 | Reagovat

free viagra samples <a href="https://holidayrentallorgues.com/">buy cheap purchase uk viagra</a> purchase viagra <a href=https://holidayrentallorgues.com/>viagra pills</a>

160 nreNoupe | E-mail | Web | 11. června 2018 v 22:05 | Reagovat

viagra free samples <a href="http://susamsokagim.com">buy discount viagra online</a> online viagra <a href=http://susamsokagim.com>viagra online uk</a>

161 xbcGoomb | E-mail | Web | 12. června 2018 v 0:17 | Reagovat

ameriloan payday loan <a href="https://onlineloan.us.org">loans online</a> bad credit car loans <a href="https://onlineloan.us.org">payday loans online</a>

162 MarkWaync | E-mail | Web | 12. června 2018 v 2:49 | Reagovat

yorumlar cialis vs viagra
<a href="http://cialis-gg.com">coupon for cialis by manufacturer</a>
acquistare cialis generico postepay
<a href=http://cialis-tt.com#generic+for+cialis>cheap cialis online</a>

163 xcbGoomb | E-mail | Web | 12. června 2018 v 4:17 | Reagovat

viagra soft tabs <a href="http://emtpartsstore.com/">viagra generic name</a> prescription viagra <a href="http://emtpartsstore.com">viagra online</a>

164 vncendof | E-mail | Web | 12. června 2018 v 14:02 | Reagovat

non prescription viagra <a href="http://viagracefo.com/#">viagra for sale</a> viagra and alcohol <a href=http://viagracefo.com/#>viagra without prescription</a>

165 MarkWaync | E-mail | Web | 12. června 2018 v 14:09 | Reagovat

tableau composition pilules cialis
<a href="http://cialis-gg.com">buy 20mg cialis</a>
cialis 5mg price south africa
<a href=http://cialis-gg.com#cheap+20+mg+cialis>buy tadalafil online</a>

166 MarkWaync | E-mail | Web | 13. června 2018 v 2:00 | Reagovat

fratele meu generic cialis
<a href="http://cialis-gg.com">cheap 20mg cialis</a>
sbiancamento led controindicazioni cialis
<a href=http://cialis-tt.com#cialis+sale>buy generic cialis</a>

167 bdsNoupe | E-mail | Web | 13. června 2018 v 19:34 | Reagovat

loans no credit check <a href="https://cashadvanceonline.us.org">cash advance</a> online loans bad credit <a href=https://cashadvanceonline.us.org>cash advance</a>

168 jjjGoomb | E-mail | Web | 14. června 2018 v 13:21 | Reagovat

online loan <a href="https://payday-loans.us.org">pay day loans</a> direct loans <a href="https://payday-loans.us.org">fast online payday loans</a>

169 MarkWaync | E-mail | Web | 15. června 2018 v 20:08 | Reagovat

cialis commercial pause to find a bathroom
<a href="http://cialis-tt.com">cialis jelly online mail-order pharmacies</a>
farmacia on line italiana cialis sample
<a href=http://cialis-tt.com#cialis+20>cialis savings card</a>

170 fnsNoupe | E-mail | Web | 19. června 2018 v 20:44 | Reagovat

viagra online <a href="https://holidayrentallorgues.com/">buy viagra online at</a> viagra professional <a href=https://holidayrentallorgues.com/>viagra prices</a>

171 bakkaDaf | E-mail | Web | 21. června 2018 v 2:05 | Reagovat

difference in cialis and viagra
<a href=http://viagrabs.com>viagra online</a>
should i use viagra for my first time
<a href="http://viagrabs.com">viagra jelly</a>
viagra herbal indonesia

172 mumFeevy | E-mail | Web | 5. července 2018 v 16:49 | Reagovat

cialis soft <a href="http://besiktasboschservis.com/">tadalafil online</a> cialis brand <a href="http://besiktasboschservis.com/">buy cialis online</a>

173 MarkWaync | E-mail | Web | 5. července 2018 v 22:08 | Reagovat

eliseu kopp cialis
<a href="http://cialis-gg.com">buy cialis online</a>
taking cialis 10 mg daily
<a href=http://cialis-gg.com#cialis+from+canada>buy generic cialis online</a>

174 dhcNoupe | E-mail | Web | 9. července 2018 v 20:23 | Reagovat

generic viagra sildenafil <a href="http://viagapharmaked.com/">is there a generic for viagra</a> viagra buy <a href=http://viagapharmaked.com/>best place to buy generic viagra online</a>

175 MarkWaync | E-mail | Web | 11. července 2018 v 2:28 | Reagovat

herbal viagra in uk
<a href="http://viagra-gg.com">cheap generic viagra</a>
l-arginine homemade viagra
<a href=http://viagra-gg.com#viagra+tablets>viagra canada</a>

176 bnmMenna | E-mail | Web | 14. července 2018 v 22:32 | Reagovat

natural viagra alternative <a href="http://setviagraeja.com/#generic viagra"> buy viagra</a> free viagra sample <a href="http://setviagraeja.com/#generic">viagra online</a>

177 jmnintex | E-mail | Web | 15. července 2018 v 22:58 | Reagovat

viagra patent <a href="http://newviagrakfv.com/#viagra generic online"> viagra generic</a> brand name viagra <a href=http://newviagrakfv.com/#viagra>generic viagra</a>

178 MarkWaync | E-mail | Web | 20. července 2018 v 15:07 | Reagovat

orbivan generic cialis
<a href="http://cialis-easy.com">generic cialis tadalafil</a>
india cialis generic
<a href=http://cialis-easy.com#cialis+uk>buy cialis</a>

179 MarkWaync | E-mail | Web | 21. července 2018 v 7:22 | Reagovat

ogolny bol calego cialis online
<a href="http://cialis-easy.com">buy cialis now</a>
cialis 20 mg mexico
[URL=http://cialis-easy.com#buy+cialis+20mg ]coupon cialis[/URL]

180 MarkWaync | E-mail | Web | 21. července 2018 v 12:48 | Reagovat

redomex 10 mg bijsluiter cialis
<a href="http://cialis-easy.com">cheap 20mg cialis</a>
hysingla generic cialis
[URL=http://cialis-easy.com#buy+20+mg+cialis ]buy generic cialis[/URL]

181 MarkWaync | E-mail | Web | 22. července 2018 v 5:24 | Reagovat

dapagliflozin generico de cialis
<a href="http://cialis-easy.com">tadalafil</a>
buy generic cialis online canada pharmacy
[URL=http://cialis-easy.com#cialis+medication ]buy cialis now[/URL]

182 nyhMenna | E-mail | Web | 29. července 2018 v 21:50 | Reagovat

tadalafil 20 mg <a href="http://besiktasboschservis.com/#">tadalafil tablets</a> tadalafil 20mg <a href="http://besiktasboschservis.com/#">buy cialis without prescription</a>

183 nyhMenna | E-mail | Web | 1. srpna 2018 v 14:27 | Reagovat

cialis cost <a href="http://besiktasboschservis.com/#">cialis 20mg</a> cialis coupon <a href="http://besiktasboschservis.com/#">tadalafil cialis</a>

184 nsxunorn | E-mail | Web | 1. srpna 2018 v 17:26 | Reagovat

cialis online <a href="https://www.fundeconp.org/#">do you need a prescription for cialis</a> cialis 5mg <a href=https://www.fundeconp.org/#>cialis sale</a>

185 nyhMenna | E-mail | Web | 2. srpna 2018 v 12:20 | Reagovat

cialis sale <a href="http://besiktasboschservis.com/#">cialis 20 mg</a> tadalafil tablets 20 mg <a href="http://besiktasboschservis.com/#">purchase cialis</a>

186 bvhRakly | E-mail | Web | 3. srpna 2018 v 12:00 | Reagovat

generic viagra <a href="http://www.aluixnetwork.com/">buy viagra online</a> viagra story <a href=http://www.aluixnetwork.com/>viagra soft</a>

187 sffintex | E-mail | Web | 3. srpna 2018 v 18:24 | Reagovat

natural viagra substitutes <a href="https://susamsokagim.com/">buy viagra</a> viagra tablets <a href=https://susamsokagim.com/>buy sildenafil</a>

188 AaronEdini | E-mail | Web | 9. srpna 2018 v 6:05 | Reagovat

wh0cd1167494 <a href=http://lisinoprilbestprices.us.com/>lisinopril</a>

189 MarkWaync | E-mail | Web | 11. srpna 2018 v 15:38 | Reagovat

20 mg cialis equivalent to viagra
<a href="http://viagra-nice.com">sildenafil 100mg</a>
epiduo generico do viagra
<a href=http://viagra-nice.com#viagra+generic>viagra prices</a>

190 MarkWaync | E-mail | Web | 11. srpna 2018 v 21:00 | Reagovat

viagra sales statistics 2010 calendar
<a href="http://viagra-nice.com">pink female viagra online mail-order pharmacies</a>
comprare viagra generico in farmacia guadalajara
<a href=http://viagra-nice.com#buy+100+mg+viagra>generic viagra online mail-order pharmacies</a>

191 MarkWaync | E-mail | Web | 12. srpna 2018 v 2:29 | Reagovat

comprar viagra generico sao paulo
<a href="http://viagra-nice.com">viagra online paypal uk</a>
viagra generico dall'italia
<a href=http://viagra-nice.com#cheap+sildenafil+online>over the counter viagra</a>

192 Kennethacisa | E-mail | Web | 13. srpna 2018 v 3:09 | Reagovat

wh0cd1167494 <a href=http://stratteracheap.us.com/>atomoxetine cost</a>

193 AaronEdini | E-mail | Web | 13. srpna 2018 v 4:27 | Reagovat

wh0cd1167494 <a href=http://buytrazodone.us.org/>trazodone</a>

194 AaronEdini | E-mail | Web | 19. srpna 2018 v 2:40 | Reagovat

wh0cd1167494 <a href=http://ventolinmedicaid.us.org/>ventolin hfa</a>

195 Brettfib | E-mail | Web | 22. srpna 2018 v 23:22 | Reagovat

wh0cd1167494 <a href=http://stratteracheap.us.com/>strattera</a>

196 Kennethacisa | E-mail | Web | 28. srpna 2018 v 4:23 | Reagovat

wh0cd1167494 <a href=http://stratteracheap.us.com/>strattera cost</a>

197 GeremoDaf | E-mail | Web | 15. září 2018 v 17:29 | Reagovat

losartan potasico y cialis
<a href=http://cialisle.com>cialisle.com</a> black cialis
cialis difference between viagra

198 Speedycash | E-mail | Web | 16. října 2018 v 4:51 | Reagovat

loans online instant approval no credit check <a href="https://creditloansguaranteedapproval.com/">bad credit loans</a> poor credit loans <a href=https://creditloansguaranteedapproval.com/>credit loans</a>

199 ZorinaSadly | E-mail | Web | 11. prosince 2018 v 19:27 | Reagovat

best site get online plus

     e4fd online super active plus 100mg

200 SadofSadly | E-mail | Web | 13. prosince 2018 v 21:25 | Reagovat

price is comparison

     3292 sale is 20 for

201 FilatSadly | E-mail | Web | 17. prosince 2018 v 21:21 | Reagovat

types is online

     fa11 is veritable vrai is

202 RolandSadly | E-mail | Web | 20. prosince 2018 v 23:40 | Reagovat

legal way to get is

     3e73 vendita is senza ricett

203 kamagra | E-mail | Web | 29. ledna 2019 v 13:31 | Reagovat

I value the details on your site. Much thanks.
jelly
<a href=http://kamagra-oral-jellies.com/>kamagra </a>

204 eroneegrieve | E-mail | Web | 8. července 2019 v 18:35 | Reagovat

il cialis generico ГЁ sicuro <a href="http://cialisle.com/">buy generic cialis</a> para que se utiliza la pastilla tadalafil

205 MarkWaync | E-mail | Web | 20. října 2019 v 16:14 | Reagovat

почта банк заявка на кредит онлайн потребительский
<a href="http://success777success.com#">работа на дому через интернет в беларусии</a>
где взять кредит с плохой кредит историей
<a href=http://success777success.com#>ищу работу в бишкеке ночная смена</a>

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama