Útok na web Národní Rady + policejní pruda při druhém dnu protestní hladovky Zdeňka Ponerta

20. března 2012 v 15:19 | Viktor Stropek |  co se dějě v trávě?

Útok na web Národní Rady + policejní pruda při druhém dnu protestní hladovky Zdeňka Ponerta

Dne 19.3.2012 došlo k zablokování stránek www.narodni-rada.cz. Předcházel tomu pokus o teroristický útok na tyto stránky, vedený lidmi kolem Holešovské výzvy. Podařilo se jim smazat jen několik článků. V okamžiku, kdy jsme opět převzali kontrolu, tak na příkaz policie ČR byly stránky zablokovány. Tyto události jednoznačně svědčí o morálním propadu lidí, kteří jdou s Holešovskou výzvou. SKDE označují za násilnou organizaci a to přesto, že propagujeme nenásilí. Lidé, zvažte sami, kdo je kdo, a kdo k vám promlouvá kterými ústy. Jsme pro nenásilí, zrušení politických stran, oddělení zákonodárné, výkonné a soudní moci od sebe navzájem. Jsme proto, aby zdravotnictví sloužilo lidem, aby vláda byla složena ze skutečných odborníků na vysoké morální úrovni. Problém je ale právě v tom, že mnozí lidé kolem Holešovské výzvy v tom vidí své největší ohrožení. Bojí se pravdy, práva a tím i nás, jako čert kříže.

Pánové Zdeněk Ponert a Vít Procházka přijeli včera 19.3. 2012 ve 12:05 hod před sídlo Vlády ČR v Praze. Zde chtěli společně zahájit protestní hladovku. Na žádost desítek lidí změnil pan Ponert svůj protest na půst, protože je v těchto vypjatých dnech potřeba mít v čele hnutí funkčního a použitelného mluvčího. Pan Vít Procházka, člen hnutí Skutečná demokracie ze Štětí, zůstává u držení protestní hladovky.
Doplněna je krátká reportáž o policejní perzekuci po poledni dne 20.3.2012.

Útok na web Národní Rady.
Dne 19.3.2012 došlo k zablokování stránek www.narodni-rada.cz. Předcházel tomu pokus o teroristický útok na tyto stránky, vedený lidmi kolem Holešovské výzvy. Podařilo se jim smazat jen několik článků. V okamžiku, kdy jsme opět převzali kontrolu, tak na příkaz policie ČR byly stránky zablokovány. Tyto události jednoznačně svědčí o morálním propadu lidí, kteří jdou s Holešovskou výzvou. SKDE označují za násilnou organizaci a to přesto, že propagujeme nenásilí. Lidé, zvažte sami, kdo je kdo, a kdo k vám promlouvá kterými ústy. Jsme pro nenásilí, zrušení politických stran, oddělení zákonodárné, výkonné a soudní moci od sebe navzájem. Jsme proto, aby zdravotnictví sloužilo lidem, aby vláda byla složena ze skutečných odborníků na vysoké morální úrovni. Problém je ale právě v tom, že mnozí lidé kolem Holešovské výzvy v tom vidí své největší ohrožení. Bojí se pravdy, práva a tím i nás, jako čert kříže.
Zádám vás, aby jste tuto informaci šířili všemi možnými cestami. Policie (stát) se postavil na stranu těch, kdo hlásají zlobu a nenávist. Na příkaz policie jsou naše webové stránky zablokovány.
19.3.2012 - Antonín Mareš, člen Skutečné demokracie a člen Národní rady.


Bylo všemi možnými prostředky zabráněno tomu, aby se lidé v ČR dozvěděli o cestě, která by vyvedla zemi ze stávajícího marasmu područí politických stran.
Den před demonstrací, dne 14. 3. proběhla schůzka koordinátorů Národní rady, kde pan Čermák a p. Popelka přijeli s pěti dovezenými delegovanými hlasy z Brna, Znojma atd., od lidí, které zde předtím nikdo neviděl, přehlasovali změnu konferenciéra manifestace 15. 3. a program, dohodnutý týden předem. Tím zabránili tomu, aby na demonstraci v Praze zaznělo 17 požadavků z Programu Skutečné demokracie. Tento systém hlasování je nesmyslem. Pokud by vůbec padal v úvahu, pak by se musel zjistit názor i ostatních nepřítomných členů. To samozřejmě pomíjíme skutečnost, že koordinátoři jsou pouhou složkou, která by se měla řídit rozhodnutím Národní rady. Vzhledem ke krátkosti času a vzhledem k tomu, že SKDE nechtěla hrotit situaci, jsme ustoupili.
Na manifestaci 15.3 nebyl tedy Program člena NR, skupiny SKDE, ani představen! Vzhledem k tomu že sám Miloš Cach jako nositel myšlenky SKUTEČNÉ DEMOKRACIE již v mailech POŽADOVAL a to i několikrát, i na schůzkách koordinátorů, že je nezbytně nutné, aby zaznělo nejen 8 bodů vzešlých z Holešovské výzvy, ale především další návod a řekněme směr. Abychom společně mohli prezentovat jasný cíl.
NECHCEME ABY NAŠÍ SNAHU A SNAHU VŠECH SLUŠNÝCH LIDÍ CO PRACOVALI NA PROBUZENÍ LIDÍ NĚKDO PROMĚNILI V DALŠÍ ROK 89, kde nebyla vize ani přímé demokracie, ani skutečné demokracie a vše se dovedlo do neskutečného marastu.
Bez vize může naše snaha být zneužita v prospěch osobností, co nebudou naplňovat cíle a selžou a opět poničí důvěru a duši lidí! Proto Miloš Cach porušil své slovo v rozkazu, jak bude program manifestace vypadat, ve znění, ve kterém byl uveden den před manifestací ( nepravomocný paskvil ze zasedání koordinátorů). Chtěli jsme se v den manifestace (15.3) dohodnout, ale viděli jsme obrovskou nervozitu a i fyzické napadání p. JUDr. Josef Hörla p. Adámkem (před svědky). Nechápali jsme, co se chystá v zákulisí. P. Popelka měnil názory více než bylo zdrávo, protože nevěděl co dál. Dobře to bylo vidět i v pořadu HYDE PARK kde vše stvrdil. Přesto, že p. Popelka slíbil, že nebudeme veřejnost mást v názorovém rozkolu, který nastal v posledních dnech, byť se tento názorový nesoulad nesl víceméně od samého počátku. Přestože jsme nechtěli tento rozvrat dále prohlubovat, objevil se druhý den článek v Parlamentních listech, který označil pana Zdeňka Ponerta jako násilníka, vybízejícího demonstranty k násilí! I přes toto vysloveně lživé nařčení, pan Ponert tento článek komentoval (viz Parlamentní listy) jen jednou větou: " i manželé se rozhádají a až u soudu zjistí, že se vlastně mají rádi". Přes toto smířlivé gesto, došlo zástupcem vedení Holešovské výzvy, p. Popelkou ke špinění a zesměšnění Skutečné demokracie v již uvedeném pořadu Hyde Park . A to způsobem, ke kterému už musela Národní rada zaujmout jasné stanovisko a distancovat se od takových výroků. Opomeneme-li, že pan Popelka neměl mandát Národní rady k veřejnému vystoupení v ČT, považujeme tento krok za jeho vlastní soukromou iniciativu a tak jsme na ní již včera i reagovali. Vzhledem k tomu, že se na tyto události díváme s odstupem tří dnů, je zřejmé, že toto muselo proběhnout na něčí objednávku i s využitím osobní nepřítomnosti pana Ponerta, který se právě v době hlasování staral o zajištění osoby pana Hordura Torfa po jeho příletu. I přes tyto skutečnosti zde promluvili řečníci, se kterými to bylo domluveno, jak je patrno z videozáznamů a to včetně pana Popelky a pana Čermáka, jakožto hlavních představitelů onoho křídla Holešovské výzvy, které se tak nedobře zachovalo.
15.3. manifestaci moderoval p. Ponert jako osoba zkušená jak s technikou, tak s moderováním a také známou v místě a schválenou na předposlední radě. To nemluvě vůbec o tom, že se jednalo o úředního svolavatele demonstrace. Přesto, jak již bylo řečeno výše, byla dána možnost promluvit jak panu Popelkovi, tak i panu Čermákovi. Pro zájem lidí byl program prodloužen ještě cca o 30 minut a nahlášený pochod před ČT vyšel v cca 19 hod. Po hodině demonstranti dorazili k budově ČT a byli rozděleni na dvě skupiny. První zůstala u čela ozvučeného auta a druhá část se přesunula ke vchodu a domáhala se vstupu, Dodatečně cca po 15 min. došel ke vstupu i pan Ponert, jako konferenciér a svolavatel a pan Cach, jako další moderátor. Po cca 15 minutách se objevily kamery a demonstrujícím bylo sděleno, že "lidé z Holešovské výzvy již jsou uvnitř". Pánové Popelka Čermák a Adámek již byli ve vestibulu, jelikož přivezli pana Hordura Torfu autem (to vše v rozporu s programem a bez vědomí Národní rady).
K údivu nás všech pan Popelka procházel mezi policisty u vchodu bez známek jakéhokoliv omezení. Ostatní z vedení Národní rady ovšem nemohli. Když vyšel před vchod, sdělil p. Ponertovi, že naše požadavky (NR) nepřednese, citace: "ani kdyby jsi se zbláznil" a odešel.
P. Ponert setrval před vchodem ještě asi 30 minut. Po telefonu kontaktoval překladatelku pana Torfy, která sdělila, že pan Torfa nechápe, proč panové Ponert s Cachem nebyli s ním vpuštěni dovnitř. Pan Ponert poté megafonem vyzval lidi, aby opustili prostor vchodu a shromáždili se u ozvučeného auta, což se mu také podařilo, viz přiložený videozáznam. Dále už shromáždění probíhalo a v klidu a skončilo na přilehlé ploše. Reportér ČT, který byl údajně podle zpráv napaden, došel až na toto prostranství, kde bez jakékoliv újmy natáčel. Podle dalších zpráv očitého svědka na YouTube se nějaký opilec navážel do hlídajících policistů ale i za přispění demonstrujících byl zklidněn. K žádnému narušení tedy nedošlo a všechny zprávy na toto téma jsou lživé.
Považujeme za nepřípustné, aby média byla jednostranná při názorovém rozkolu iniciativy Národní rada. Je přímo neuvěřitelné jak často a jak jednostranně pracují právě pro p. Popelku a jeho snahu o diskreditaci práce obětavých lidí.
18.3.2012 - Miloslav Gaydoš, člen SKDE

Prohlášení p. Miloše Cacha:
Vzhledem k tomu že jsme i se Zdenkem Ponertem a Slávkem Popelkou jezdili po celé Moravě a nebyl mezi námi jediný názorový rozkol při dvou týdnech na cestách, tak jsem hluboce zklamán tím co p. Popelka udělal. Slávek Popelka ani nedodržel své slovo v proplácení celé práce kolem jízd (peníze mu chodily na účet od lidí - dárců) a já si musel vypůjčit od příbuzných, abych dotoval dopravu, a rodině jsem tak nemohl dát nic ani na holé živobytí. Nakonec Slávek Popelka bez jasného důvodu který by byl adekvátní, odsoudil celou akci v mediální devastaci. Slávek Popelka zneužil i s médii naší snahu, ale já se nevzdám. Systém ekonomicko-finanční mafie je dost silný, ale já věřím, že lidé to pochopí, že pochopí, že jsme je nemohli zklamat a soustředit se na jednotlivce jako v 89. Pan Popelka to jen potvrdil, lidé musí jít za myšlenkou a ne za jednotlivci. A my tu myšlenku máme. Je to myšlenka Skutečné demokracie, od které se tento stát tak silně odklonil.
Víme, pro koho média pracují, a jsem v šoku, já Miloš Cach, i Zdeněk Ponert, když si uvědomím, že člověk, se kterým jsem jezdil v autě (Slávek Popelka) je ochoten znevážit a rozbít naší jednotu, naší práci, a pokusit se jí zničit a to před zraky celého národa.
Ano vážení, jsme v Čechách a zrada je snad naší národní tradicí. Je jí ale také obětavost, práce pro druhé a neuvěřitelná snaha pomoci jeden druhému. Jsme na cestě a tato cesta nás vede k srdcím lidí. Pomozte nám a pomůžete sami sobě. Chceme svobodu, život ve skutečné, tedy opravdové demokracii a chceme, aby pravda byla opět pravdou a lež lží. Aby darebák byl označen za darebáka a moudrý a obětavý člověk byl zde ctěn.
18.3.2012 - Miloš Cach, 737708311, www.vnitrostatnioffset.cz

z diskuze na FB:

"Když třeba dnes v TV pan Čermák z vedení Holešovské výzvy téměř v každých zprávách omílá (jak to , že ho tam najednou pustili?), že Skutečná demokracie, jejímž mluvčím je Ponert, vyzývá k násilí, tak si dělá na hlavu. Stačí si poslechnout jakýkoliv projev Ponerta a hned každý ví, že je strikně proti násilí. Takže se odhalují sami. Přitom vedoucí Holešovské výzvy pan Popelka v nočních zprávách ČRO osobně hrozil, že "budou hořet auta". Takže, kdo tady vyzývá z násilí?"
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 Ivka :) | E-mail | Web | 20. března 2012 v 15:27 | Reagovat

zaujimave :)

2 cheap white dresses | E-mail | Web | 19. dubna 2013 v 5:01 | Reagovat

A. She couldn't control her pupils!
http://www.untildress.net/

3 maternity wedding dresses uk | E-mail | Web | 2. května 2013 v 9:50 | Reagovat

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama