Miliardy bankárom, dlhy ľudu

10. března 2012 v 22:39 | Viktor Stropek |  Ekonomika
Miliardy bankárom, dlhy ľudu - časť II.

Jediný spôsob, ktorým sa nové peniaze (ktoré nie sú skutočnými peniazmi, ale "kreditom" reprezentujúcim dlh), dostávajú do obehu, je požičanie si od bankárov. Keď si Štát a ľud požičiavajú veľké sumy, zdá sa, že prosperujeme. Bankári však "tvoria" iba množstvo istiny každej pôžičky, nikdy nie extra množstvo potrebné na splatenie úroku. Nové peniaze sa preto nikdy objemom nerovnajú novo pridanému dlhu. Množstvá potrebné na splatenie úroku z pôžičiek nie sú "vytvárané" a teda neexistujú!Skutočný príbeh monetárnej kontroly nad Amerikou

V tomto systéme, kde nový dlh vždy prevyšuje nové peniaze bez ohľadu na to, koľko sa požičiava, celkový dlh postupne predčí množstvo peňazí dostupných na splatenie dlhu. Ľudia sa z dlhu nikdy nemôžu dostať!

Príklad ukáže zvrhlosť tohto úžerníckeho systému so svojím "zabudovaným" nedostatkom peňazí.
AK SA POŽIČIA $60.000, VRÁTIŤ SA MUSÍ $255.931,20

Keď si občan ide k bankárovi požičať 60.000 dolárov na nákup domu či farmy, bankový úradník od neho vyžaduje splatenie pôžičky plus úrok. Pri 14%-nej úrokovej miere na 30 rokov, dlžník musí súhlasiť so zaplatením 710,92 dolárov mesačne v celkovej výške 255.931,20 dolárov. Bankový úradník ďalej od občana vyžaduje podpísanie vyhlásenia, v ktorom dáva bankárovi právo na disponovanie s majetkom, ak dlžník stanovenú čiastku nesplatí. Bankový úradník potom odovzdá dlžníkovi šek na 60 tisíc dolárov, prípadne mu túto sumu pripíše bezhotovostne na účet.

Dlžník potom vystavuje šeky staviteľovi, dodávateľom atď., ktorí následne sami vydávajú šeky. 60 tisíc dolárov nových peňazí v šekovej knižke je takto pridaných k "peniazom v obehu".

Avšak, a to je fatálnym kazom úžerníckeho systému, vytvorené a dané do obehu sú iba peniaze v objeme pôžičky, 60 tisíc dolárov. Peniaze na splatenie úroku NIE sú vytvorené, a preto neboli pridané k "peniazom v obehu".

Presne tak, tento dlžník (a tí, ktorí ho nasledujú vo vlastníctve majetku) musia získať a ODOBRAŤ Z OBEHU 255.931 dolárov, takmer o 200 tisíc dolárov viac, než bola pôvodná pôžička - 60 tisíc dolárov! (mimochodom, tento úrok vyháňa ľudí z krajších domov. Nie je to tým, že by si ich nemohli dovoliť, no úžera bankárov ich núti zaplatiť 4 domy, aby získali jeden!)

Každá nová pôžička odštartúva rovnaký proces. Každý dlžník svojou pôžičkou pridáva malú sumu k celkovej peňažnej zásobe, no splátky pôžičky (kvôli úroku) potom z celkovej peňažnej zásoby odoberajú oveľa VÄČŠIU sumu.

Niet teda možnosti, ako by všetci dlžníci mohli splatiť dlžoby požičiavateľom peňazí. Splátkami istiny a úroku peniaze z obehu miznú. Všetko, čo môžu robiť, je zápasiť proti sebe, požičiavajúc si v každej generácii stále viac a viac od požičiavateľov peňazí. Požičiavatelia peňazí (bankári), ktorí neprodukujú nič hodnotné, pomaly a potom čoraz rýchlejšie, smrteľne zovierajú krajinu, budovy, súčasné a budúce príjmy celej pracujúcej populácie. Slová z Prísloví 22:7 sa v Amerike naplnili. Dlžníci sa stali sluhami požičiavateľov. Niet divu, že Všemohúci Boh zakazuje úroky na pôžičkách.
MALÉ PÔŽIČKY FUNGUJÚ ROVNAKO

Ak ste celkom nepochopili dopad horeuvedeného, zvážme malú pôžičku na obdobie 3 rokov pri úroku 18%. Krok 1: Občan si požičiava 5.000 dolárov a dáva ich do obehu (u obchodníkov, vo fabrike atď.) a podpisuje zmluvu, v ktorej sa zaväzuje zaplatiť bankárovi 6.500 dolárov. Krok 2: Občan platí bankárovi zo svojich príjmov 180 dolárov mesačne. Za tri roky odoberie z obehu o 1.500 dolárov viac, než do obehu dodal.

Každá pôžička bankármi "vytvorených" peňazí (kredit) spôsobuje to isté. Keďže k tomuto došlo od roku 1913 nespočetnekrát (a pokračuje aj dnes), môžete vidieť, prečo sa Amerika stala z prosperujúceho, nezadlženého národa národom zadlženým, kde prakticky každá domácnosť, farma a obchod platí úžernícky príspevok bankárom z osobných, miestnych, štátnych či federálnych dlhov vo výške 25% percent kombinovaných príjmov pracujúcich. Čoskoro to bude 50% a suma bude naďalej narastať.
KVÔLI TOMU BANKÁR PROSPERUJE V DOBRÝCH I ZLÝCH ČASOCH

Pri miliónoch transakcií každoročne vykonaných sa presúva len málo skutočnej meny, a ani to nie je potrebné. 95% všetkých "hotovostných" transakcií v U.S.A. sú vykonávané šekom, takže bankár je dokonale zabezpečený "pri tvorbe" tejto tzv. "pôžičky" napísaním šeku či depozitného certifikátu, nie na skutočné peniaze, ale na VÁŠ SĽUB SPLATIŤ JU! Jeho nákladom v každej takejto transakcii je papier, atrament a pár dolárov vo výplatách a nákladov na prevádzku kancelárie. Ide o "šekový podvod" enormných rozmerov. Zisk rok po roku postupne narastá, ako je ukázané nižšie.

Tieto správy sú z arizonských novín z januára 1979:

Valley Bank zverejňuje 49%-ný zisk

V predchádzajúcom roku boli u Valley National Bank dosiahnuté zisky 49 percent v čistom príjme a 51 percent v operačnom príjme.

Tieto zisky priniesli čistý príjem $33.969.000′ v roku končiacom 31. decembra a operačný zisk $34.459.000. Rok predtým boli tieto zisky 22,836.000 a 22,807,000.

Bankové zisky narastajú na 21%

Arizona Bank v pondelok oznámila, že dosiahla 21,2 percentný nárast v čistom príjme v roku 1978 oproti roku 1977. Na základe operačného príjmu, vyjme predaja budovy Arizona Bank v roku 1977 za 1.336.369 dolárov, banka oznámila, že nárast bol 43,9 percent.

Tostenrud uviedol, že v minulom roku narástol objem pôžičiek a depozitov: Depozity o 18,8 percent na 1.353 miliardy dolárov a pôžičky o 21,9 percent na 951 miliónov dolárov.


NÁKLADY PRE VÁS? NAKONIEC VŠETKO!

V roku 1910 bol federálny dlh iba jedna miliarda, teda 12,40 dolárov na občana. Štátne a miestne dlhy prakticky neexistovali.

V roku 1920, len po šiestich rokoch vystrájania Federálnej Rezervy, federálny dlh vyskočil na 24 miliárd, čiže 226 dolárov na osobu.

V roku 1960 federálny dlh dosiahol výšku 284 miliárd, čiže 1575 dolárov na osobu a šírili sa štátne a lokálne zadlžovania.

V roku 1981 federálny dlh dosiahol výšku jedného triliónu a exponenciálne narastal strojnásobením úrokových mier bankármi. Štátnych a miestnych dlhov je VIAC než federálnych, a spolu s komerčnými a osobnými dlhmi činia dohromady viac ako 6 triliónov, čo je trikrát väčšia hodnota celej zeme a budov v Amerike.

Ak požičiavateľom peňazí upíšeme celú Ameriku, stále im budeme dlhovať dve ďalšie (plus ich úrok, samozrejme!).

No títo sú príliš prefíkaní na to, aby si uplatnili svoj nárok na všetko. Namiesto toho je vám ponechaná "ilúzia vlastníctva", a vy a vaše deti budete pokračovať v práci a platbe bankárom zo svojich príjmov viac zo stále sa zvyšujúcich dlhoch. "Systém" sa zmocnil nášho ľudu svojím nekresťanským systémom úžery a dlhu rovnako, ako keby tiahli s uniformovanou armádou.
PRE ŠPEKULANTOV MEDZI ČITATEĽMI

Na pochopenie pravdy, že pravidelné odčerpávanie peňazí prostredníctvom úrokových platieb neúprosne presunie celé bohatstvo v národe k prijímateľovi úroku, predstavte si samých seba v hre poker či v kockách, kde si každý musí zakúpiť žetóny (prostriedok výmeny) od "bankára", ktorý tieto žetóny v hre neriskuje, len sleduje stôl a každú hodinu získava od 10 do 15 percent všetkých žetónov na hracom stole. Ako hra pokračuje, množstvo žetónov vo vlastníctve každého hráča stúpa a klesá úmerne s jeho "šťastím".

No CELKOVÝ počet dostupných žetónov na hru (pokračovanie obchodu či podnikania) postupne klesá.

V hre zostáva málo žetónov a niektorí z hráčov vypadávajú. Ak chcú v hre pokračovať, musia si žetóny kúpiť alebo požičať od "bankára". Ten im ich predá (požičia) IBA ak hráč podpíše "hypotéku" so súhlasom, že v prípade neschopnosti pravidelne platiť splátky za žetóny plus pár ďalších (úrok), odovzdá "bankárovi" nejaký reálny majetok. Tieto splátky musia byť vykonané načas, či vyhrá (je ziskový), alebo nie.

Dá sa ľahko zbadať, že bez ohľadu na to, ako skúsení sú v hre, nakoniec má "bankár" všetky svoje pôvodné žetóny späť, a s výnimkou pár výnimočných hráčov, zvyšok, ak sú v hre dostatočne dlho, stratí v prospech "bankára" svoje domy, farmy, svoje podnikateľské aktivity, možno i svoje autá, prstene a odev, čo majú na sebe!

Naša skutočná situácia je OVEĽA HORŠIA než akákoľvek pokrová hra. V pokrovej hre nie je nikto nútený zadlžiť sa, a hocikto môže v ktorýkoľvek okamih skončiť a odísť s tým, čo v tej chvíli má. No v reálnom živote, aj keby sme si sami od bankárov požičiavali len minimum, miestna, štátna a federálna vláda si v našom mene požičiavajú miliardy, premrhajú ich, potom skonfiškujú od nás naše príjmy a platia späť bankárom spolu s úrokom. Sme nútení hrať túto hru a nikto nemôže prestať, s výnimkou úmrtia. Platíme po celý svoj život, a po našej smrti budú platiť naše deti. Ak platiť nemôžeme, tá istá vláda posiela políciu, aby vzala náš majetok a dala ho bankárom. Bankári v tejto hre neriskujú nič, len zbierajú svoje percentá a "vyhrávajú všetko". V Las Vegas a ďalších hráčskych strediskách sú všetky hry zostavené tak, aby vlastníkovi vynášali percentuálny výnos, a títo zhrabúvajú milióny. "Hra" bankárov Federálnej Rezervy je taktiež zmanipulovaná, a vynáša miliardy!

V nedávnych rokoch bankári priniesli do svojej "hry" skutočné "karty". "Kreditné" karty sú propagované ako vymoženosť a výhoda v obchodovaní. V skutočnosti ide o dômyselné zariadenia, prostredníctvom ktorých bankári získavajú 2-5% z každého maloobchodného predaja od predávajúceho a 18% úrok od kupujúcich. Skutočne "nadupaný" balíček!
ÁNO, JE TO I O POLITIKE!

Demokratickí, republikánski a nezávislí voliči, ktorí sa čudujú, prečo politici míňajú stále viac peňazí, než môžu získať z daní, a ktorí začínajú preskúmavať náš systém "dlhových peňazí", čoskoro zistia, že títo politici nie sú agentmi ľudu, ale agentmi bankárov, pre ktorých plánujú spôsoby, ako dostať ľud do väčšieho dlhu. Len málo treba k predstave, že ak by Kongres "vytváral", míňal či vydával do obehu potrebné zvýšenie v peňažnej zásobe, NEJESTVOVAL BY NÁRODNÝ DLH, a nejestvovali by ani štyri trilióny ďalších dlhov. Keďže by nebolo žiadnych iných PÔVODNÝCH nákladov peňazí okrem tlače, a žiadne POKRAČUJÚCE náklady ako je úrok, federálne dane by boli takmer nulové. Peniaze, už v obehu, by boli ich a naďalej by plnili svoju funkciu prostriedku výmeny pokolenie za pokolením, storočie za storočím, tak ako dnes mince, bez akýchkoľvek platieb bankárom!HROMADENIE DLHOV A VOJEN

No namiesto mieru a bez dlhovej prosperity máme stále sa zvyšujúce zadlženie a pravidelné vojny. Ako ľud sme dnes ovládaní systémom bankármi vlastneného Mamonu, ktorý sa zmocnil našej vlády, našej legitímnej vlády, zamaskoval sa ako naša legitímna vláda a vybral sa cestou ožobračovania a kontroly nášho ľudu. Dnes je to centralizovaný, všemocný aparát, ktorého hlavnými zámermi je propagovanie vojny, míňanie peňazí ľudu a propagácia svojho trvania pri moci. Naše dve veľké politické strany sa stali ich sluhami, rôzne vládne ministerstvá ich agentúrami na míňanie, a Internal Revenue (daňový úrad) ich agentúrou vyberačov.

Čo ľudia nevedia je, že táto vláda operuje v úzkej spolupráci s podobnými aparátmi v iných národoch, ktoré sú taktiež zamaskované ako "vlády" O niektorých sa nám tvrdí, že sú nepriatelia. "Nepriatelia" sú vytváraní prostredníctvom medzinárodných manipulácií a využívaní na zastrašenie amerického ľudu, aby sa zadlžil v miliardách dolárov voči bankárov kvôli "vojenskej pripravenosti", "zahraničnej pomoci na zastavenie komunizmu", "právam menšín", atď. Občania, zámerne zmätení propagandou vymývania mozgov, sa bezmocne dívajú, ako naši politici dávajú naše potraviny, tovary a peniaze bankármi kontrolovaným cudzím vládam pod pláštikom "zlepšenia vzťahov" a "uvoľňovania napätia". Naša bankármi ovládaná vláda vyberá našich najlepších a najstatočnejších synov a posiela ich do zahraničných vojen so zastaraným vybavením a nedostatočným výcvikom, kde sú ich desaťtisíce povraždené, a státisíce zmrzačené. Ďalšie tisíce sú morálne skazené, závislé na drogách a infikované pohlavnými a inými chorobami, ktoré prinášajú späť do Spojených Štátov. Keď je po "vojne", nezískali sme nič, ale sme zadlžení mnohými miliardami dolárov voči bankárom, čo bol hlavný dôvod pre "vojnu"!
A JE TOHO VIAC

Zisky z týchto obrovských dlhov boli používané na vystavanie úplného a takmer skrytého ekonomického a politického kolosu nad naším národom. Neustále nám nahovárajú, že pre nás konajú "dobro", keď popravde nám prinášajú škodu a ujmu. Títo samozvaní despoti vedia, že je ľahšie kontrolovať a okrádať chorý, chabo vzdelaný a zmätený ľud, než zdravú a inteligentnú populáciu, a tak zámerne zamedzujú lieky na nápravy chorôb, degradujú naše vzdelávacie systémy a vyvolávajú sociálne a rasové nepokoje. Z rovnakého dôvodu favorizujú požívanie drog, alkoholu, rasovo-zmiešané manželstvá, sexuálnu promiskuitu, potraty, pornografiu a zločinnosť. Všetko, čo debilizuje mysle a telá ľudu je tajne podporované, keďže to činí ľudí menej schopných oponovať im či vôbec pochopiť, čo sa deje.

Rodina, morálka, láska k vlasti, kresťanské náboženstvo, všetko to, čo je ctihodné, je odstraňované, zatiaľ čo sa snažia vybudovať svojho nového, poslušného človeka. Naši noví "vládcovia" sa snažia zmeniť náš celkový rasový, sociálny, náboženský a politický poriadok, ale nemenia svoj ekonomický systém dlhových peňazí, ktorým nás okrádajú a ovládajú nás. Náš ľud sa stal nájomníkmi a "otrokmi dlhu" voči bankárom a ich agentom v krajine, ktorú naši otcovia pokorili. Je to dobytie prostredníctvom najgigantickejšieho podvodu a klamstva v histórii ľudstva. A opäť vám pripomíname: Kľúčom k ich bohatstvu a moci nad nami je ich schopnosť vytvárať "peniaze" z ničoho a požičiavať nám ich za úrok. Ak by im to nebolo umožnené, nikdy by nezískali tajnú kontrolu nad naším národom. Aké pravdivé sú Šalamúnove slová: "Bohatý panuje nad tými, ktorí majú málo prostriedkov, a kto si požičiava, je sluhom tomu, kto dáva pôžičku." ( Príslovia 22:7 ).

Všemohúci Boh nás v Biblii varoval, že jednou z kliatob, ktorá na Jeho ľud prídu za neposlušnosť voči Jeho Zákonom bude: Cudzí usadlík, ktorý je v tvojom strede, bude stúpať stále vyššie a vyššie nad teba, kým ty - ty budeš zostupovať stále nižšie a nižšie. On bude požičiavať tebe, kým ty - ty mu požičiavať nebudeš. Stane sa hlavou, kým ty - ty sa staneš chvostom. [ Deut. 28: 43-45 ].

Väčšina z vlastníkov najväčších bánk v Amerike sú východoeurópskeho pôvodu a v spojení s rotschildovskými európskymi bankami. Došlo toto varovanie v Amerike k naplneniu?

Posúďme teraz správnu metódu poskytovania prostriedku výmeny (peňazí), ktorý náš ľud potrebuje.

Pokračovanie nabudúce.

Zdroj: Vasil Opatrny, Poznanie.wordpress.com
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 replica christian louboutin | E-mail | Web | 19. dubna 2013 v 5:27 | Reagovat

I enjoyed this. Do you have a RSS feed?.
http://www.shoesfloor.com/

2 informal short wedding dresses | E-mail | Web | 2. května 2013 v 7:53 | Reagovat

Q. Did you hear about what happened at the Laundromat last night?
http://www.untildress.net/mother-of-the-bride-dresses.html

3 Najvýhodnejšia pôžička | Web | 3. prosince 2013 v 17:56 | Reagovat

Najvýhodnejšiu pôžičku dostanete iba tu http://www.najvyhodnejsiapozicka.com/

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama