Vzorce psychopatie a další fraktální anomálie

26. února 2012 v 16:49 | Viktor Stropek |  co se dějě v trávě?
Vzorce psychopatie a další fraktální anomálie (2/2)

Jak člověk přijde ke zjištění, že jde o smyšlenou realitu? Vidíme vědomě řízenou agendu rozkládající se všude, nezávisle na tom, jaká politická strana je u moci. Několik po moci bažících lidí zredukovalo celé lidstvo na lůzu. Člověku je povoleno existovat, pouze pokud přijme celou řadu nesmyslů.Život se opakuje bezmyšlenkovitě, dokud mu nedáte smysluplnost, bude se opakovat stále dokola jako kolovrátek. To se opakuje stále dokola, ale vy ten vzor nevidíte. Jakmile tento vzor uvidíte, můžete se z toho dostat.


Světy uvnitř světůMožná, že jste viděli ornament známý jako čínská skládačková koule. Tyto složitě tvarované koule obsahují řadu menších volně se pohybujících koulí, obklopujících se navzájem v koncentrických kruzích. Tento ornament má v sobě velkou symboliku pro různé koncepty, jako věčný kruh života, čtyři vrstvy prostorových bodů či přírodních elementů, jing a jang, atd. Představte si každou z našich vlastních vnímaných realit jako bod na jedné z těchto koulí. Pohybujeme se nezávisle, věříme, že zaujímáme místo na nejzevnějším kruhu, stejně jako věříme, že vše v našem životě se děje spontánně a v reálném čase. Každá plovoucí koule je jiný úhel vnímání, unikátní vědomí, které věří, že je samo středem a vrcholem všeho, dokud si neuvědomí další vrstvu. Nakonec dospějete ke zjištění, že jde pouze o smyšlenou realitu. Nyní vidíte vzorec. Je to vaše vlastní koule otáčející se v rámci komplexnější vrstvy, která obsahuje a definuje realitu, o které jste si mysleli, že je vaše vlastní.

Jak člověk přijde ke zjištění, že jde o smyšlenou realitu? Vidíme vědomě řízenou agendu rozkládající se všude, nezávisle na tom, jaká politická strana je u moci. Vidíme, že je to napsáno mozkovými trusty a nevládními organizacemi. Můžeme si prostudovat Agendu 21 OSN, díla Council on Foreign Relations, skupiny Bilderbergerg a Římského klubu. Jsme si vědomi toho, že jisté záležitosti v našem životě se stále opakují, a mnoho věcí prostě nikdy nedává smysl. Body nesrovnalostí jsou všude kolem nás, v každém okamžiku. Máme žoldácké armády placené vládou našimi penězi z daní. Máme policii jednající jako agent provokatér, pokoušející se vyvolat nepokoje mezi mírumilovně shromážděnými občany. Máme nelidské praktiky mučení kodifikované v našem právu. Máme kampaň vzdušného postřiku nad našimi vlastními hlavami, tak že to může každý vidět, ale každá vláda bude existenci tohoto programu popírat. Máme jeden zdokumentovaný případ za druhým ohledně vládou prováděných experimentů na domácí populaci, se strašlivými a smrtícími důsledky. Financujeme právo vynucující agentury, které mučí lidi k smrti elektřinou, jen proto, že neodpoví na otázku či proto, že položili otázku, či možná jen proto, že jsou zmatení a nemluví anglicky a nedokážou porozumět otázce, nebo proto, že odmítají se svým autem odjet. Podporujeme systematickou genocidu našich bratrů a sester "tam někde" v Iráku a Afganistanu. Nezáleží na tom, jak si ve své mysli zdůvodňujete, že je to v pořádku; že žijí jako zvířata, zacházejí špatně se ženami, neuctívají našeho boha, nemají rádi v úterý vajíčka na měkko, cokoliv. Není to v pořádku. Není to nic než sprostá vražda. Tyto vzorce, v rámci kterých ze dne na den žijeme, podporují všechna možná zvěrstva. Trik spočívá v tom, že jsme vychováni k tomu věřit, že sféra, ve které se nacházíme, je skutečná a dobrá. Jsme tak pohlceni pohledem na neuvěřitelnou spletitost a nekonečné radovánky v rámci kultury, umění a zábavy, že nevidíme vrstvy na vrcholku, které nás jednoduše využívají pro vytváření komplexnějších uspřádání. Namísto toho můžeme zůstat slastně nevědomí, pokud se nám to líbí, nebo si můžeme zvolit o tom nepřemýšlet. Naše životy jsou jednoduché; chodíme do práce, platíme daně a díváme se na televizi.

V Německu během 30. let pracoval jeden mladý muž na výrobní lince v továrně na dětské kočárky. Jeho žena čekala dítě a on pojal myšlenku, že ukradne z každé divize továrny jednu součástku. Takže každých pár dní ukradl jednu součástku. Když měl všechny součástky doma, složil je dohromady. To, co dostal, nebyl dětský kočárek, ale kulomet - což ilustruje fakt, že na počátku Hitler budoval svoji válečnou mašinérii pomocí úskoků. V okamžiku, kdy si svět začal být vědom jeho plánů, bylo již pozdě. Mnohem hanebnější je fakt, že Hitler byl financován částečně newyorskými a částečně londýnskými bankovními kruhy. Skutečně, existovala sféra reality na vrcholku té, ve kterou naši prarodiče věřili a za kterou dali život. Stejná věc se děje dnes. Patriotičtí lidé s dobrými úmysly vraždí a umírají za věc, která je naprostým výmyslem. Stejná věc se děla vždy. Existuje kniha s názvem "Válka je vymáhání výpalného" od generál-majora Smedley Buttlera. Svědčil před Kongresem v 30. letech a spustil varovný povyk ohledně děda současného prezidenta, Prescotta Bushe, který osnoval fašistický převrat v americké vládě. Tento pokus o převrat byl placen německým průmyslníkem jménem Fritz Thyssen, který byl čirou náhodou Hitlerovým hlavním finančníkem. Jak to zapadá jako příklad samo se opakujícího genetického vzoru?

Jakmile získáte povědomí o větších vzorech, kterých je váš život nezbytnou součástí, musíte se rozloučit se starým paradigmatem, který představoval vaši interpretaci světa. Od okamžiku, kdy jsem pochopil pravdu o 9/11, nikdy jsem nepovažoval za přijatelnou myšlenku, že celou show řídí masoví vrazi. Taková situace již pro mě není nadále akceptovatelná. Lidé jsou vystavování neskutečným hrůzám, aby několik karikatur člověka mohlo získat obscénní bohatství a nekontrolovatelnou moc, a od každého se očekává, že se bude dívat jinam, protože je to prostě příliš nepohodlné o tom mluvit. Podívejte se jen na pár faktů, které máme podle očekávání přijmout:

- Musíme v Iráku a Afganistanu válčit, abychom jim přinesli mír.

- Musíme zaútočit na Irán nejdříve jadernými zbraněmi, kterých máme tisíce, protože v průběhu několika let by nějaké mohl vyvinout. A to i přes fakt, že ředitel Národní rozvědky veřejně uvedl: "Soudíme s vysokou pravděpodobností, že na podzim r. 2003 Teherán zastavil svůj program jaderných zbraní".

- Jednotky byly shromážděny pro útok na Afganistan měsíce předtím, než americká vláda zosnovala 9/11 a obvinila z toho "teroristy".

- Musíme bojovat s Al Kejdou, i když je s ní neoddiskutovatelně spojena CIA.

- Peníze převedené Mohamedu Attovi nepochází od Al Kejdy, takže ve svém důsledku není důležité, kdo "teroristy" financoval.

- Samotný fakt, že někdo mluví u 9/11 o "teroristech", když nemá k dispozici jediný důkaz o existenci těchto 19 mužů onoho dne.

- Finanční společnost, která koupila "put opce" před 9/11 není spojena s Al Kejdou, takže není relevantní o tom mluvit, dokonce i když se ukáže, že je spojena se CIA, která Al Kejdu vytvořila.

- 5. června 2006 FBI uvedla: "Důvod, proč 9/11 není zmíněno na stránce Most Wanted (nejhledanšjích osob - p.p.) u Usámi bin Ládina je, že FBI nemá žádné kloudné důkazy spojující bin Ládina s 9/11". Stejně tak řekla: "Bin Ládin nebyl ve spojitosti s 9/11 formálně obviněn".

- Chybějících 2,3 trilionů dolarů z rozpočtu obrany, oznámené Donaldem Rumsfeldem den před 9/11.

- Zjevný případ řízené demolice 3 věží WTC, zasažených pouze 2 letadly.

- Zákony Patriot Act, Military Commissions Act a Homegrown Terrorist Act a všechny další zákony prosazené těmito zrádci.

- Kriminálníci z úřadu Homeland Security (bezpečnosti Otčiny - p.p.)

"Tuto zemi, nádhernou zemi, jsme přeměnili na jedno velké vězení. Několik po moci bažících lidí zredukovalo celé lidstvo na lůzu. Člověku je povoleno existovat, pouze pokud přijme celou řadu nesmyslů" - oshoVzory v politice

Celá naše kultura je jedním velkým vzorem, pečlivě vytvořeným a zmanipulovaným v souladu s plánem. Aby tento plán fungoval, musíme být všichni kvantifikovatelní, předvídatelní a všeobecně zhypnotizovaní do ohlupnutí. Ti, kteří vypadnou mimo normy ustavené domnělými "experty", budou považováni za mentálně nevyrovnané. Vidíme to již teď, kdy jsou schvalovány podivné zákony s cílem kriminalizovat disent. Neexistuje možnost, že bychom od těchto lidí ohledně 9/11 slyšeli pravdu a viděli spravedlnost. Existuje více než dost přesvědčivých důkazů, aby je bylo možné postavit před soud, ale to předpokládá, že bude existovat sféra, kde je u moci spravedlnost. Ta neexistuje. Je to stejné jako požádat masového vraha a pedofila, aby dohlížel přes víkend nad ložnicí děvčat. A tak se mantra psychologicky nemocných opakuje stále dokola. Válka proti terorismu. Al Kejda. Bin Ládin. Radikální muslimové. A tak dál. To je vše, co mají. Hybná síla jejich konspirační teorie se rozpadá každým dnem, jak se počet probuzených jedinců exponenciálně zvyšuje.

"Dělejte reklamu a opakujte to veřejnosti stále dokola, a neobtěžujte se tím, jestli tomu věří nebo ne - to není to hlavní. Hitler řekl, že existuje pouze jeden rozdíl mezi pravdou a lží: pravda je lež, která byla opakována dostatečně často. A člověk uvěří jakékoliv lži. Důvěřivost lidí je nekonečná. Člověk uvěří v peklo, člověk uvěří v nebe, člověk uvěří v anděly, člověk uvěří v ďábly, člověk uvěří v cokoliv. Musíte to jen stále dokola opakovat." - osho

"Podívejte, v rámci mé práce musíte věci opakovat stále, stále a stále dokola, aby se pravda propadla, a prosadila se propaganda." - George W. Bush

Povšimněte si někdy, jak politici hlásají diametrálně rozdílné názory, ale přesto se jim daří přesvědčit sami sebe o pravdivosti svých slov. Když kandidují na úřad, tak jim upřímně leží na srdci vaše potřeby, ale jakmile jsou zvoleni, nechtějí uznat ani vaši existenci. To je lidská povaha v tomto systému. Když přinesu vrátit zpět prázdné lahve od piva k "vratnému okénku" v krámu, zabere osobě na druhé straně dlouhou dobu, než na mě nevrle zasyčí aspoň dobrý den. Pak mi hodí na pult drobné a odbude mě jako nějakého pobudu. Pak si ve své mysli nemohu pomoct, abych si nevzpomněl, že před pouhými několika dny to bylo samé "dobrý den pane" a "děkuji pane", když jsem se tehdy nacházel jen o pár metrů vedle od tohoto pekelného koutku, kde se dává "Šleppo, zázračný chlapec". Byl jsem tam, stál ve frontě a očividně jsem si zasloužil veškerou úctyhodnost na světě, protože jsem se chystal vysázet v tomto vládou kontrolovaném krámku s chlastem pár dolarů. Stejně důstojné zacházení jako při nákupu plných, zářivě se lesknoucích a nových, by tu mělo být i při procesu vracení prázdných lahví. Pointou je, že když lidé chtějí váš hlas nebo vaše peníze, jsou z nich vaši nejlepší přátelé, ale když chcete vy něco od nich, pak je to samé "prosím vyplňte formulář" nebo "stiskněte knoflík".

Jak se z těchto vzorů vymaníme? Nejdříve je musíme identifikovat, což znamená, že zvýšíme naši úroveň vědomí a pochopení, a pak musíme mít odvahu nechat je odejít.Hledání Buddhy

Jeden mnich se vydal na dlouhou cestu, aby našel Buddhu. Tomuto hledání věnoval spoustu let svého života, dokud konečně nenalezl zemi, kde Buddha údajně žil. Zatímco překračoval hraniční řeku a převozník vesloval, rozhlížel se kolem. Všiml si, že k nim něco plyne. Když se to přiblížilo, zjistil, že je to tělo nějakého člověka. Když to připlulo tak blízko, že se toho mohl dotknout, znenadání mrtvé tělo poznal. Bylo to jeho vlastní! Ztratil kontrolu a při pohledu na sebe, mrtvého a bez života, plavajícího v říčním proudu, začal vřeštět. Nyní se již nepotřeboval dostat na druhý břeh, vše, co bylo jím a jeho minulostí, odplulo spolu s tělem. Tento okamžik byl počátkem jeho osvobození. Začal se smát, protože strávil tolik času svého života hledáním Buddhy, a celou tu dobu byl Buddha uvnitř něho. Vše, co musel udělat, bylo nechat odejít obraz o sobě, který si nesl. V další verzi tohoto nádherného přirovnání máme mnicha, který dorazí na břeh řeky. Tam křičí na mistra, "Och moudrý muži, můžeš mi prosím říct, jak se dostat na druhou stranu řeky?" Učitel se na chvíli zamyslí, podívá se po proudu a proti proudu řeky, a zakřičí zpátky, "Jsi na druhé straně".

Vzorce hluboko zakořeněné v nás nám říkají, že existuje pouze jediný způsob, jak na tomto světě zvítězit, a to, že musíme porazit naše nepřátele a být lepší, než všichni ostatní. Stalo se to integrální součástí našeho mechanizmu přežití. Když se přesunete dovnitř své bytosti, přirozeně tam přinesete stejnou metodologii, jen to zde nebude fungovat. Používání starých technik vychytralosti, agrese a podvodů nebude nic platné, protože uvnitř není nikdo, koho byste mohli oblafnout, jste tam jen vy. Největší bitvy se bojují vnitřně. Nejhorším peklem je to, které si na sebe uvalíme sami v naší vlastní mysli, prostřednictvím našich dezinterpretací světa. Namísto abychom vštěpovali naší mladé psyché relativistické pojmy toho, kdo je nejlepší, mohli bychom se pokusit kultivovat způsob uvažování, který hledá pravdivé porozumění prostřednictvím vědomí. Tento způsob uvažování zahrnuje i to, že se staneme svědky našeho vlastního života. Každá myšlenka a čin má čeřící efekt, a je proto významná. Vyžaduje to nahlížet na sebe ne jako na odděleného jedince soupeřícího s bližními lidskými bytostmi, ale jako na integrální součást všech věcí.

Nebe a peklo

Jeden velký drsný samuraj jednou zašel za malým mnichem a doufal, že získá tajemství vesmíru. "Mnichu", řekl hlasem uvyklým na neustálou poslušnost, "nauč mě něco o nebi a pekle". Malý mnich vzhlédl k mocnému válečníkovi s klidem. Pak po chvíli řekl samurajovi s naprostým opovržením, "Naučit TEBE něco o nebi a pekle? Tebe bych nemohl naučit vůbec nic. Jsi špinavý. Smrdíš. Tvoje ostří je rezavé. Jsi ostudou, hanbou samurajů. Okamžitě mi zmiz z dohledu. Nemohu tě vystát!" Samuraj zuřil. Začal se celý třást vztekem, který jím cloumal. V obličeji celý zrudl; vzteky nemohl mluvit. Rychle a zuřivě vytasil svůj meč a zvedl ho nad hlavu, připraven mnicha setnout. "To je peklo," řekl klidně malý mnich. Samuraj byl zaražen. Omráčen. Pokorou a oddaností tohoto malého muže, který nabídl svůj život, aby mu dal tuto lekci o pekle! Pomalu sklonil svůj meč, naplněn vděčností, a z důvodů, které nemohl vysvětlit, se v jeho srdci nenadále rozhostil mír. "A to je nebe," řekl jemně mnich. - přísloví zen

Tím, že budete svědky vašeho vlastního života, se můžete povznést do perspektivy, kdy nemusíte se světem bojovat. Není potřeba dokazovat cokoliv, porážet kohokoliv. Existuje vyšší vědomí, které lze nabýt pravdivým životem v každém okamžiku, a nebýt již otrokem vašich přání. Zjistíme, že naše fyzické tělo časem uvadá, ego slábne, ale raději než se stát smutnou karikaturou našeho předešlého já, můžeme se povznést nad to, o čem jsme dříve věřili, že jsou limity našeho bytí. Toto zjištění vyžaduje smysluplnost každého okamžiku, jako by to byl jediný okamžik, který nám zbývá. Je to. Minulost je pryč. Zítřek není nikdy jistý. Ale v rámci tohoto stavu skutečného probuzeného vědomí máme nekonečnou schopnost se obnovit a odvrhnout ty vzory, které nejsou ničím než okovy našeho života. Nepotřebujeme je. Spíše než aby nás definovali nějakým životu prospěšným způsobem, slouží pouze plánům ostatních a představují omezení našeho skutečného potenciálu.

"Život se opakuje bezmyšlenkovitě - dokud mu nedáte smysluplnost, bude se opakovat stále dokola jako kolovrátek. To je důvod, proč to buddhisté nazývají kolem života a smrti, kolem času. Pohybuje se jako kolo: narození je následováno smrtí, smrt je následována zrozením; láska je následována nenávistí, nenávist je následována láskou; úspěch je následován neúspěchem, neúspěch je následován úspěchem. Jen se podívejte! Když se dokážete dívat jen pár dní, uvidíte vynořující se vzor, vzor kola. Jednoho dne, jednoho krásného rána se cítíte tak dobře a šťastně, a další den jste tak otupělý, tak mrtvý, že začnete přemýšlet o sebevraždě. Jeden den jste byl tak plný života, tak blažený, že jste cítil, že se nacházíte ve stavu hluboké blaženosti, a dnes si naříkáte a nevidíte důvod, proč žít… A to se opakuje stále dokola, ale vy ten vzor nevidíte. Jakmile tento vzor uvidíte, můžete se z toho dostat." - oshoPřevzato ze zahraničních zdrojů,OSUD.cz
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 bridesmaid dresses | E-mail | Web | 19. dubna 2013 v 5:02 | Reagovat

Great post, great topic, I am always amazed by this.
http://www.threedress.net/

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama