Barviva z náplní do propisovaček jako prostředky proti nádorům

20. září 2011 v 5:11 | Viktor Stropek |  Zdraví
Barviva z náplní do propisovaček
jako prostředky proti nádorům

V červenci roku 1981 zemřelo osmileté děvče jménem Sheri Back nemocné rakovinou v metodistické nemocnici Peoria (Illinois, USA). Přičinou smrti nebyl tumor, ale lékaři naordinovaná léčba. Děvče ve skutečnosti zemřelo na srdeční slabost, zapříčiněnou MITOXANDRONEM - experimentálním chemickým léčivem, které bylo získáno z barviva inkoustu používaného v propisovacích perech! Sheri nebyla jednou obětí. Stejně jako ona zemřely tisíce pacientů nemocných rakovinou různého věku, protože byli "ošetřováni" MITOXANDRONEM, který u nich (kromě otrav a těžko představitelných škodlivých účinků) vyvolal srdeční slabost.

Tato záležitost vyšla najevo o pár měsíců později po výzkumu "Washington Post", který se odvolal na svědecké výpovědi šesti set osob, mezi nimiž byli lékaři, pacienti, ošetřující personál, ale také výzkumníci a uznané vědecké studie jež dokázaly přímou souvislost s 620 úmrtí na rakovinu a touto "pokrokovou" léčenou metodou.

MITOXANDRON však nebyl jediným vinným medikamentem. Jak vyplývá z právě zveřejněných podkladů různých amerických úřadů kompetentních v otázce rakoviny, bylo v 70. a na začátku 80. let podáno 150 experimentálních léčiv několika tisícům pacientů nemocných rakovinou, k účelu "lékařského ošetření". Výsledek bylo mnoho úmrtí, stejně jako velkého utrpení a nepopsatelných bolestí, které byly vyvolány vpravováním těchto jedovatých látek do organismu nejen injekčně, ale také ve formě kapslí, tablet, kapek atd.

Celá věc proběhla pod záštitou, požehnáním a dohledem NATIONAL CANCER INSTITUTE (Národního institutu pro rakovinu) z Bethesda, který tyto dlouhý čas na zvířatech testované medikamenty, které měly "povzbudivé" výsledky, chtěl vyzkoušet na pacientech.

Látky obsažené v těchto medikamentech jsou obsaženy na seznamu průmyslově-chemických látek nejvyšší jedovatosti (byly obsaženy v době tohoto případu): mimo jinými substancemi se zde nalézaly pro člověka smrtelné pesticidy, insekticidy a barviva. Tato celá záležitost opět podává důkaz vědeckých selhání pokusů na zvířatech. Tyto medikamenty nebyly použity jen NATIONAL CANCER INSTITUTE (který je zavedl do různých center pro léčbu rakoviny), ale také v dalších zemích.

Mezi prostředky, které způsobily vysoký počet úmrtí se nachází (mimo MITOXANDRONU) také MECCNU, METHYL-GAG, PIPERAZINEDION, B-TGDR, ESAMETILEN MELAMIN (HMN), PENTAMETHYLENMELAMIN, AMSA, F3 TDR, NEOCARCINOSTATIN a další.

Tyto případy pochází z roku 1981. O dvanáct roků později, v roce 1993, publikoval americký lékařský časopis "THE MEDICAL LETTER" (1) jména některých experimentálních medikamentů, které byly předepisovány pacientům nemocným rakovinou. Byly jmenovány dva výše uvedené medikamenty: METHYL-GAG a AMSA. Zřejmě ani pokusy na zvířatech, přes dvanáct roků pokusů na lidech, skandály a úmrtí nestačily k tomu, aby se dokázala jejich škodlivost!

"THE MEDICAL LETTER" vyjmenovává také některé jedovaté účinky těchto dvou medikamentů: za degradaci kostní dřeně, žaludeční vředy, duševní pomatenost, neuropatii a závratě je zodpovědný METHYL-GAG, za poškození jater, křeče, srdeční nedostatečnost, poškození ledvin a degradaci kostní dřeně je zodpovědný AMSA. Nikdo však ale nic neříká o tom, že tyto "experimentální" medikamenty (posuzovány jako takové za nové) již byly předepisovány v 70. letech a v roce 1981 byly předměty velkých skandálů.

V roce 1982 zodpovědné osoby z NATIONAL CANER INSTITUTE přiznali a publikovali, že "při experimentální formě léčby rakoviny podlehli pacienti léčbě dříve, než nemoci". Bylo přiznáno, že se jednalo jen o "desetitisíce" pacientů, mezi nimi mnoho dětí, které byly postiženy nádory. Tedy vlastně genocida ve jménu vědy a medicínského pokroku. Výpovědi které zodpovědné osoby učinili, když tato věc přišla na světlo světa byly otřesné: bylo s klidem přiznáno, že tyto medikamenty pocházející z pesticidů, barviv, insekticidů apod., zapříčinily bolestná úmrtí ještě dříve jako nemoc samotná. Bylo také přiznáno, že mohlo být zachráněno mnoho životů, kdyby byly nasazeny jiné metody léčby. Mnoho pacientů trpělo před svoji smrtí na selhání jater, jaterní a srdeční kolapsy, nemoci dýchacího ústrojí; měli zničenou kostní dřeň, poškozený mozek, ochrnutí; jiní zemřeli na srdeční infarkt nebo upadli do komatu. Mimo jiné tyto léčebné metody způsobovaly vznik nových tumorů a způsobovaly růst nádorů stávajících (2).

Skutečnost byla označena jako "dar ještě živého těla pro vědu" s jedinou chybou na kráse: nejednalo se pouze o "vědu", ale také o událost spadající do trestního zákoníku pod podvod a vraždu. Musíme se ptát jakou váhu lékaři přikládají Hippokratově přísaze, kterou složili před započetím své profesní kariéry.

Zatímco pacienti umírali v nepopsatelných bolestech připravoval NATIONAL CANCER INSTITUTE bobmastické zprávy a vyhodnocení "terapeutických vlastností" různých prostředků proti rakovině a zlákal pacienty a jejich blízké k tomu, aby použili tyto medikamenty. Přesto ale nebylo mnoho těchto "léků" jinak děravou FDA (Food and Drug Administration) povoleno. Avšak běh tohoto případu nebyl zastaven a pokračuje: pokusy pokračují dál bez toho, aniž by americký kongres, lékařská komora nebo vědecká sdružení toto zakázali, omezili či alespoň vznášeli pravidelné protesty. Jasně řečeno: nikdo nepřistoupil k tomu, aby toto vraždění zakázal či reguloval a pokračuje až dodnes, jak referoval "THE MEDICAL LETTER".

Zodpovědná osoba z NATIONAL CANCER INSTITUTE toto ospravedlňuje následujícími slovy: "Je teorie, že na Zemi musí být chemická látka, která vyléčí rakovinu. Jsme přesvědčeni o tom, že jediná metoda, jak tuto látku objevit je do lidských žil injektovat miliony takových produktů abychom tuto látku našli". Další a cynické potvrzení kolosálního podvodu pokusů na zvířatech a fakt, že ony publikované "úspěchy" nejsou nic jiného než propagandistické fráze, k získání důvěry a financí pro stavbu továrny, která by vyráběla takové smrtící léky.

Zpravodajský žurnál americké lékařské společnosti ("American Medical Association Journal") podal další otřesnou zprávu, nikoliv však o výše zmiňovaných experimentálních medikamentech, ale o jiných chemoteraupetických prostředcích, které jsou dle předpisů na trhu: tyto chemoteraupetické prostředky, které se dostaly do styku s pokožkou rukou nemocničních sester, jež tyto prostředky dávaly pacientům, byly označeny za rakovinotvorné (3). Jejich rakovinotvornost byla prokázána i přes nošení ochranných rukavic! Musíme se zamyslet na tím, co se stalo pacientům, kterým byly tyto substance aplikovány injekčně, či orálně.

Na tento fakt rovněž poukázal německý lékař Dr. H.G. Eberhardt: jeden z nejzřetelnějších příkladů se týká cytostatik, tedy medikamentů užívaných k zastavení rozvoje buněk a zablokování růstu nádorů. Cytostatika jsou tak silně rakovinotvorná, že se i ošetřující personál vystavuje riziku onemocnět rakovinou (4). Rakovinotvorný účinek cytostatik (vedle teratogenních a mutagenních vlastností) je známý již delší čas z medicínské literatury (5) a nejen to: ředitel německého toxikologicko a chemoterapeutického institutu doporučuje centru pro výzkum rakoviny v Heidelbergu dbát na to, aby se "žádné kapky těchto preparátů nevypařovaly do ovzduší". A ty, které jsou v těle pacientů?

Je fakt, že mnoho pacientů umírá po chemoteraupetické léčbě nejen kvůli nově vzniklým rakovinovým vředům, ale také kvůli mnoha vedlejším účinkům, mezi nimi i na zničení imunitního systému (6).

V roce 1986 onemocněli někteří výzkumníci pracující v laboratoří pro genetické technologie z Pasteurova institutu (Paříž) rakovinou (7). Onemocnění bylo způsobeno při manipulaci s chemickými produkty u kterých se zkoumaly jejich rakovinotvorné účinky.

V srpnu roku 1993 se udál podobný absurdní případ: ve třech římských nemocnicích byly podány takzvané medikamenty nemocným rakovinou, asi jako pokus. Tyto dva medikamenty se nazývaly PROLEUKON a EPREX. Ministerstvo zdravotnictví nařídilo stažení medikamentů, ale již nevydalo žádné vysvětlení proč se tyto medikamenty dodávané ministerstvem používají dále!

V roce 1982, když proběhla aféra s těmito zázračnými chemoteraupetickými prostředky, které byly vytvořeny z pesticidů a barviv, konal se další skandál, který byl pokračováním tohoto prvního a který měl opět souvislost s americkým NATIONAL CANCER INSTITUTE. Bylo zahájeno trestní stíhání ředitele, protože výzkumníkům na HARVARD MEDICAL SCHOOL poskytnul subvenci ve výši 1 milionu dolarů, i když mu bylo známo, že tito výzkumníci provádějí experimenty s léčbou nádorů bez vědomí pacientů a povolení jejich blízkých a falšují výsledky. Ředitel NATIONAL CANCER INSTITUTE současně zatajil, že některé antitumorální postředky na bázi NITROSUREENU (chemické látky, která zapřičiňuje vznik aplastické chudokrevnosti) vyvolaly u čtyřech pacientů smrtelné zablokování funkce ledvin.

V jednom zveřejněném německém článku poukazuje Dr. Hans A. Nieper na podobné případy a konstatuje, že statistiky o uzdravení pacientů podrobených chemoterapii byly zfalšovány se svolením zodpovědných úřadů; v různých částech světa se záměrem simulovat neexistující úspěchy k získání vyšších finančních prostředků (8).

Zdroj: http://www.ohz.cz/ohzold/old_web/Publikace/01.html
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama