Jak se žije s morgellony

7. srpna 2011 v 20:50 | Viktor Stropek |  Zdraví
pozn. Wiky: A jak je to s morgellony u nás? http://diskuse.doktorka.cz/morgellons/ hledejte ověřujte, já nemám povinnost zachránit svět, nebudu nosit veškeré informace na zlatém podnose, to musí každý udělat sám pro sebe :)))))))) Tohle je smysl tohoto blogu, donutit návštěvníky myslet vlastním mozkem, takže jestli vám v tomhle orgánu zbylo ještě dost zdravých buněk, do toho :)))Jak se žije s morgellonyAmerická novinářka udělala interview s ženou, která poskytuje pomoc a rady nemocným morgellonovou nemocí. Nemoc dosáhla již rozměrů pandemie, ale nemocní v USA dosud nejsou patřičně léčeni, mnohdy je jejich onemocnění pokládáno za vymyšlené. Jak si ale vymysleli vlákna rostoucí z otevřených ran a parazity z nich vylézající? Jak se žije s touto nemocí? (Myslím, že zapper by si s ním měl poradit...)

Morgellony:
Experti říkají, že rozhodující je informovanost a včasná léčba.

Barbara Minton, Natural Health
6. března 2009 (Překlad Orgonet)

Morgellony jsou hrozná nemoc dosahující pandemického stavu. Právě proto, že symptomy jsou tak zvláštní, se lidé, kteří tuto nemoc mají, snaží stáhnout a izolovat od společnosti. Pacienti s morgellonovou nemocí, kteří mají tajemná vlákna a parazity pronikající skrze otvory v kůži, často žijí ve strachu. Výsledkem toho je, že není činěn žádný tlak na medicínská zařízení, aby se vzdělávala o této nemoci, a většina praktických lékařů ji nadále vidí jako izolované případy klamné parazitózy. Protože morgellony postihují kognitivní funkce a schopnost komunikovat, oběti často nejsou schopny se samy hájit, a jen málokdo má dostatek znalostí nebo ochoty se jich ujmout. Trisha Springstead, bývalá chirurgická sestra a klinická výchovná pracovnice, která nyní pracuje jako obhájce práv pacientů, vstoupila do této prázdné oblasti, aby ji trochu zaplnila. Trisha, která má znalosti i zkušenosti s morgellony, souhlasila s tímto rozhovorem, aby poskytla náhled, který může pocházet pouze z přímého pozorování.

Barbara: Trisho, děkuji vám, že jste zde pro tento rozhovor. Je čas, aby se informace o této nemoci staly široce dostupnými. Doufám, že je to začátek. Omezuje se výskyt morgellonové nemoci na USA?

Trisha: Morgellony jsou všude. V Austrálii, Anglii, Německu. Jediná země, odkud neznáme případy nemoci, je Island. Dr. Neculai Dulceanu, šéf oddělení parazitologie v Rumunsku, tam právě seškrábl morgellony z kůže 75leté ženy. (Ukazuje fotografie vláken a parazitů.) Našel v její kůži Rotifers a Collembola, použil k tomu aspirační jehlovou biopsii. Jak můžete vidět, vlákna jsou propletena s parazity. Toto najdete, když se podíváte dostatečně hluboko do kůže.

Nikdo ve skutečnosti neví, kolik lidí má tuto nemoc, protože mnoho osob, s nimiž jsem mluvila, není zaneseno do žádné databáze. Mnozí lide s morgellony si zřejmě myslí, že jsou jediní, kdo tuto nemoc mají, takže informovanost je prvořadá. Pro mě je velmi důležité, aby se noví pacienti dozvěděli, že nejsou sami, ale že jsou tisíce a tisíce lidí s touto nemocí.

Dále vidím, že velmi mnoho lidí se izoluje. Se vzrůstající informovaností a legalizací mi začínají volat lidé, kteří mají nemoc po krátkou dobu, např. pět měsíců. Tito lidé se o mně dozvěděli od jiných a moje jméno je všude na internetu. Když nemocní lidé použijí internet, najdou moje jméno a email nebo mi zavolají. Nejlepší doba je zachytit pacienty v bodě, kdy mají pouze pocity, že jim něco leze pod kůží, a svrbění. Tehdy nemoc není ještě plně rozvinuta. Minulý týden mi volalo 30 lidí. Mám telefonní číslo do své laboratoře, a volají mi mladí lidé mezi 20 - 30 lety. To proto, že se orientují na internetu.

Zavedla jsem internetové stránky, kde lidé mohou nechat vzkaz, když se domnívají, že mají morgellony. Poslala jsem tyto vzkazy své poslankyni v Kongresu, Ginny Brown Waite. Ta poslala v květnu 2007 dopis šéfovi CDC. Nyní je tam nový šéf a tak se zase znovu snažíme, aby pochopil, co se děje.

Barbara: Můžete mi říci nějaká čísla, abychom pochopili rozsah nemoci v současné době?

Trisha: Nadace pro výzkum morgellonové nemoci registruje 13 561 rodin. Ne osob, ale rodin. Státní universita v Oklahomě registruje přes 20 000 rodin. Asi 600 lidí hlásilo nemoc mně, a někteří CDC (Centrum pro kontrolu nemocí). Můj zdroj na CDC mi řekl, že jde o nejrozšířenější nemoc od zpráv o HIV/AIDS. A mnoho lidí se ještě neozvalo ze strachu. CDC to chce udržet v tajnosti, protože se obává masové hysterie a masové vřavy.

Mnozí pacienti se velice bojí, že budou zadrženi a zavřeni do táborů, jako malomocní, proto se nehlásí.

Můj manžel je chirurg-ortopéd. Ve velmi malém městě Brookville k němu přišlo do ordinace již šest pacientů s morgellonovou nemocí. Tito lidé k němu přišli jen kvůli problémům s klouby, a na nich se naučil, co má sledovat, aby diagnostikoval morgellony. Barbaro, jestliže jich viděl šest jenom zde, znamená to, že se jedná o rozsáhlou epidemii. A protože je to po celém světě, je to pandemie.

Pacienti jsou rozzlobení a vyděšení. Mohu vám říci téměř s jistotou, že v tomto bodě syndromů není žádná státní instituce dost velká, aby zaznamenala všechny pacienty. Podívejte se na čísla ze Státní univerzity v Oklahomě. Lidé s touto nemocí jsou tak uzavření a nesdílní, že oněch 20 000 je dle mého mínění pouze vrcholkem ledovce.
Každé úterý večer mám telekonferenci se zdravotnicemi od Floridy až po Aljašku, které pracují s morgellonovými pacienty. Včera večer jsme hovořili od 9 večer do 12.30 v noci. Mluvila jsem s nimi o obhajování pacientů a jak zvýšit informovanost. Pokud vás to zajímá, zeptám se jich, jestli byste se mohla příští konference zúčastnit. Jsou to pouze sestry, které podávají informace a snaží se pomáhat ostatním, a také informují lékaře o této vzniklé pandemii.

Barbara: Téměř se bojím zeptat, ale je tato nemoc nakažlivá?

Trisha: Pokud jde o mne, domnívám se, že ne. Mnohé sestry pečující tajně o tyto lidí tuto nemoc nemají. Možná že některé formy mohou být nakažlivé, ale opravdu věřím, že to by byla výjimka, ne pravidlo. Opravdu se domnívám, že někteří byli vystaveni současně i něčemu jinému, když dostali morgellony… určitě. V pondělí jsem hovořila s kapitánem lodi a strávila 5 hodin v jeho domě. Byli to velmi milí a laskaví lidé. Manžel má tuto nemoc, ale žena a děti ne. Všechny jsem je objala a hluboce si jich vážím. Dr. Randy Wymore nemá tuto nemoc, ani žádný z lékařů, s nimiž pracuji, kromě dvou. Stovky lidí, s nimiž jsem mluvila, mají jednoho či dva členy rodiny s touto nemocí, zbytek rodiny ji nemá.

Barbara: Co dělají lidé, kteří nejsou ochotni se k nemoci přiznat?

Trisha: Protože lékaři jsou tak pasivní, tito lidé se uchylují na internet.Jsou zde fóra, kde se hovoří o této nemoci. Na You Tube je mnoho videí. Vzájemně si radí, ale nejsou tam žádní lékařští profesionálové, kteří by jim řekli, ne, nekoupejte se prosím v odbarvovači, čpavku nebo toxických chemikáliích. Zdržte se nebezpečných rad. Lidé, kteří poslouchají tento typ rad, se za pár let budou rozhodovat, jakou chtějí léčbu plicní rakoviny. Nebo budou shánět transplantaci jater, protože se otrávili. Lidé s morgellony jsou velmi zoufalí, což je pochopitelné, ale samoléčba chemikáliemi je velmi nebezpečná. Někteří si berou odčervovací látky na váhu koně, protože si neumějí vypočítat množství pro svou váhu, a kupují si to u veterináře nebo v obchodě pro zvířata.

Barbara: Co víme o tom, jak se šíří morgellony?

Trisha: Nikdo neví s jistotou, jak se šíří. Určitě nelze vyloučit GMO (geneticky upravené potraviny). Vlastně nic nelze vyloučit. Vracíme se zpět k vodě, půdě, plísním a pesticidům. Voda, půda, houby, pesticidy, ale zatím jsem se nedobrala pravého pochopení. Osobně věřím, že za to může lidské zneužívání země GMO, a myšlenkou, že lze změnit přírodní ekosystémy na zemi, což vše vytvořilo nepořádek. Věřím také, že nemoc je v mnoha případech způsobena bacily. Někteří lidé, se kterými jsem mluvila, si zřetelně pamatují na nějaké kousnutí a potom na červené vyvýšené místo na kůži. Pak se z toho udělal zánět, vředy a oteklé rány po celém těle. Pak jsou tu paraziti.. Paraziti jsou pokračováním morgellonů. O tom není pochyb. Čím více jsou pacienti nemocní, tím více parazitů je v těle tím hlubší je zatemnění mozku, a pak se tělo začne parazitů zbavovat.

Vitaly Citovsky v Stonybrook v New Yorku studoval vlákna 10 pacientů a řekl, že měli v těle Agrobacterium Tumefaciens (baktérie, která způsobuje ztluštění stonku rostlin), ale nejvíce ho udivilo, že našel na kůži těchto lidí biofilm. Je to něco jako pseudokůže. Tímto biofilmem musíme proniknout a stáhnout ho z těla, jinak se tito lidé nikdy neuzdraví. Pokud to neuděláte, zůstane to na kůži a bude se to zhoršovat.
Dr. Kalani říká, že vlákna z morgellonových pacientů jsou fungálního původu. Tělo se stane jakoby půdou a to přitahuje houby. Vlákna jsou pokryta Agrobacteriem, což je patogenní houba též známá jako Zelený agent. Zda se do těla dostane plícemi, trávením, nebo je způsobena virem či předávána potem, to je velká otázka.

Ukázala jsem fotografie příteli, který je entomologem, a našli jsme na nich fungální hyfy, alternarium a patogenní houby. To nejsou věci, které rostou na lidech. Jsou to organismy, které žijí na rostlinách. Takže lidská těla těchto pacientů se stávají jakoby půdou a tím je přitahují? Houby, plísně a parazity.

Těla lidí s morgellony se stávají velmi acidickými, takže pracujeme s vyrovnávacími pH roztoky. John Hopkins i Harvard dokázali, že mnohé chronické nemoci, zejména rakovina, nemohou přežít v dokonale alkalickém těle. Takže tak jako zvyšujeme zásaditost půdy, aby byla příznivější pro růst rostlin, musíme zvyšovat zásaditost těla, abychom bojovali proti těmto patogenům. Když se podíváte na mé webové stránky, je tam tabulka zásaditosti a diety na 80 a 20% zásaditosti. Ale i když to nemůžete udělat stravou, můžete svoje pH bezpečně zlepšit. Jsou webové stránky, na nichž jsou výborné pH roztoky a kde učí pacienty, jak si dvakrát denně zkontrolovat svou moč. Pokud jsou příliš kyselí, mohou si vzít dva roztoky a zkontrolovat moč zase večer.

Máme mnoho lidí s morgellony, kteří dříve pracovali na Zkušební základně v Aberdeenu (místo pro testování munice v Marylandu). Byli řidiči nákladních aut pro multimilionářskou společnost Horvath. Zavolala jsem jedné majitelce Horvatha a řekla jsem jí: "Nechápete, že vaši řidiči jsou velmi nemocní, protože byli vystaveni znečištění půdy v Aberdeenu?" Ta žena, Sheila Horvath, řekla, "Promluvte si s mým právníkem." Nikdo nechce jít proti této společnosti v Marylandu, protože mají moc a peníze. Ale lidé, kteří jsou nemocní, a já chceme vědět, co bylo v té půdě.

Jsou pacienti s morgellony v Poconos a když mohu, mluvím s nimi. Jsou v těžké situaci, ztratili mzdu a nemocenskou, a nazývají je simulanty. Barbaro, oni jsou solí země, jsou to dobří, hodní lidé. Nejsou simulanti. Začínám si myslet, že lékaři je tak označují, protože s tím nechtějí mít nic společného.

Pak existují i nemocní lékaři. Dr. James Matthews v Marylandu téměř přišel o licenci, když se snažil pomáhat lidem. Vím, že jste v minulém článku hovořila o dr. Beverly Drottar. Ti jsou vrcholem ledovce. Jak mnoho biologů má tuto nemoc? Vím, že ošetřovatelky jsou pacienti číslo jedna, a učitelé číslo dvě. Je to proto, že hovoří o své nemoci a neskrývají ji? To je otázka, na kterou se ptám v této politické změti, ale nedostávám odpověď.

Mluvila jsem právě s jednou ženou v Tampě, jejíž manžel má už tři roky morgellony. Ona je jako zásuvka plná antipsychotických léků. Jejich dům v Grand Cayman byl zatopen. Když se dostali zpátky po dvou měsících po bouři, manžel dostal morgellony. Řekla mi, že je všude cítit plíseň. On je nyní plně rozvinutý případ, protože hledali pomoc po tři roky, než našli dr. Susan Kolb v Atlantě. Nyní má rány po celých nohách, přesunují se na břicho a paraziti vycházejí z jeho těla. Přiměla jsem ho navštívit dr. Cheryl Reed v Tampě. Pak jsem s ní mluvila a řekla mi, že je úplně sesypaný. Udělala laboratorní testy kvůli jaterním enzymům a dělá další studie. Neví se, co s ním bude.

Fusarium osysporum je patogenní houba, kterou jsme viděli na vzorcích seškrábnutých z kůže pacientů. To se sprejuje na rostliny ve válce s drogami. Znám hochy, kteří přišli s nemocí z Afghánistánu. Co je tam hlavní plodinou? Opium.

Pro více informací:
Mailová adresa na Trishu: aripekangel@yahoo.com
www.sunshine-project.org
http://morgellons-sanctum.org/forum/viewtopic.php?f=21&t=325
http://www.morgellons.eu/

Zdroj: http://objevto.blog.cz/1002/jak-se-zije-s-morgellony
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 lexia 3 obd2 | E-mail | Web | 6. února 2013 v 3:54 | Reagovat

Automotive Mileage Programmer is very essential obd2 Scan tools for the vehicle owners. csh

2 GHD straighteners | E-mail | Web | 19. dubna 2013 v 4:49 | Reagovat

Q. What is a computer's favorite dance?
http://www.shoesfloor.com/

3 short prom dresses | E-mail | Web | 19. dubna 2013 v 6:22 | Reagovat

Q. Why don't mountains get cold in the winter?
http://www.spelldress.net/flower-girl-dresses.html

4 mermaid style wedding dresses | E-mail | Web | 2. května 2013 v 8:03 | Reagovat

I enjoyed this. Do you have a RSS feed?.
http://www.untildress.net/

5 modern bridesmaid dresses | E-mail | Web | 2. května 2013 v 8:49 | Reagovat

Which golf clubs will be the best for beginner ?.
http://www.queweddingdresses.org/wedding-dress-function-occasion.html

6 Larrypab | E-mail | Web | 2. září 2017 v 18:52 | Reagovat

Приобрести сироп Mangoosteen можно на веб-сайте http://mangjoo77.mangoosteen.com

Предлагаем вам удивительное средство для похудения Mangoosteen. С ним можно избавиться от 10 кг за недели.

Дерево гарциния растет в Малайзии. Плоды этого дерева обладают потрясающими свойствами, которые были взяты за основу средства Mangoosteen. В банке содержится более 25 плодов данного замечательного дерева. Плоды с растения мангкут помогают сжечь излишнею жировую ткань. И также замечательно влияют на человека в комплексе. Технология изготовления средства, и специализированная упаковка помогают сохранить все полезные свойства мангустина.

Основным действующим компонентом сиропа Mangoosteen являются плоды с дерева мангустин, в которых имеется огромное количество полезных элементов. Благодаря компоненту ксантону, которое в огромных дозах имеется в плоде, сильно тормозятся процессы окисления в теле. Ксантон признана одним из наиболее сильных антиоксидантов. В плодах растения мангустин к тому же имеются разные витамины и элементы. Купить сироп Мансустина можно на сайте http://mangjoo77.mangoosteen.com.

7 Larrypab | E-mail | Web | 3. září 2017 v 10:00 | Reagovat

Приобрести сироп Mangoosteen можно на веб-сайте http://mangjoo77.mangoosteen.com

Рады предложить нашим покупателям инновационное средство для похудения сироп Мангустина. При помощи него можно сжечь около 10 kg за 14 суток.

Растение гарциния произрастает в Азии. Плоды этого дерева обладают удивительными особенностями, которые были взяты за основу средства Mangoosteen. В банке содержится более 25 плодов этого удивительного растения. Плоды с дерева мангостан помогают сжечь излишнею жировую ткань. А также отлично влияют на организм в комплексе. Специфика производства препарата, а также специализированная упаковка позволяют сберечь все полезные свойства гарцинии.

Главным компонентом сиропа Mangoosteen являются плоды с растения мангостан, в них содержится огромное количество полезных микроэлементов. Благодаря веществу ксантону, которое в больших дозах имеется в плодах, значительно замедляются окислительные процессы в теле. Ксантон признается одним из самых сильных антиоксидантов. В плодах растения гарциния к тому же есть разные группы витаминов и элементы. Приобрести сироп Мансустина возможно на сайте http://mangjoo77.mangoosteen.com.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama