Další Mega-tunel českého zdravotnictví

7. srpna 2011 v 19:44 | Viktor Stropek |  Ekonomika
Další Mega-tunel českého zdravotnictví

Jak ovládnout 220 miliard Kč v českém zdravotnictví. Princip je velmi jednoduchý. Chce to založit akciovou zdravotní pojišťovnu, kam bez práce každý měsíc natečou milióny Kč ze zdravotní daně.

Další Mega-tunel?

Níže uvedený článek neznámého, leč patrně velmi dobře informovaného autora, koluje již několik týdnů po stránkách českého internetu. Jak na svém blogu píše Václav Hořejší, profesor imunologie na Přírodovědecké fakultě University Karlovy a v současnosti ředitel Ústavu molekulární genetiky Akademie věd České republiky, který článek rovněž zveřejnil v plném znění:"Nejsem příznivcem poplašných zpráv a spikleneckých teorií, zvláště pokud nejsou podepsané, a tak jsem se na mínění o této věci zeptal několika odborníků na management zdravotnictví; všichni mi řekli, že to vypadá jako dost pravděpodobný scénář." ,

I my shledáváme jeho obsah natolik zajímavým, že jsme se jej rozhodli přetisknout.

Jak ovládnout 220 miliard Kč v českém zdravotnictví

Princip je velmi jednoduchý. Chce to založit akciovou zdravotní pojišťovnu, kam bez práce každý měsíc natečou milióny Kč ze zdravotní daně. Potom stačí udržet tyto peníze ve zdravotní pojišťovně.

Jak na to? Prostě neproplácet zdravotní péči pacientům a zdravotnickým zařízením. Říkáte, že to není možné? Ale je, díky reformním zákonům ministra Julínka. Vytvoří se monopol, kde skupinka lidí bude vlastnit zdravotní pojišťovnu, nemocnice, ambulantní lékaře, lékárny, laboratoře atd. Monopol si pak bude určovat zdravotní péče ve svých zařízeních ceny, které budou pro konkurenční pojišťovny tak vysoké, že je finančně zlikvidují. Tak získají další pojištěnce a tím další peníze. Pacient tak ztratí možnost svobodné volby zdravotní pojišťovny. A co bude následovat? To, co bylo napsáno na začátku - zdravotní pojišťovna si bude chtít peníze udržet pro sebe. Jak to udělá? Zavede model "řízené péče", známý pod názvem Managed health care, který byl zaveden v USA. Principem řízené péče je to, že zdravotní pojišťovna "řídí" pacienta a své lékaře-zaměstnance tak, aby zdravotní péče byla poskytnuta co nejlevněji nebo vůbec. Říkáte, že pacient má nárok na zdravotní péči, přece jsou standardy zdravotní péče (péče hrazená ze zdravotního pojištění)? To není tak úplně pravda. Standardy zdravotní péče záměrně nejsou a ani nebudou, a už vůbec nebudou zakotveny v zákoně. A co není uzákoněno, to se nemusí dodržovat. Takže, to bude zdravotní pojišťovna, která bude rozhodovat, co pacientovi uhradí a co nikoliv. Budete potřebovat nákladnou péči, jako např. transplantaci srdce, chemoterapii při leukémii… Existuje taková obligátní formulace: "Tuto péči Vaše pojistka nekryje, je nám líto." A co budete dělat? Kde se domůžete svých práv? Na ministerstvu zdravotnictví, u soudu, na chystaném Úřadu pro dohled nad zdravotními pojišťovnami? Nikde. Protože zdravotní pojišťovna bude soukromá akciová společnost a zákonem nebude dáno, kterou péči Vám musí uhradit. Namítnete, a co lékaři, ti přece musí poskytnout potřebnou zdravotní péči? Nemusí, protože budou zaměstnanci zdravotní pojišťovny a podmínkou pracovní smlouvy bude, že budou léčit tak, jak jim zdravotní pojišťovna nařídí. To ti lékaři přece nedopustí a odejdou do jiné nemocnice! Ale kam? Bavíme se tady o monopolu a tomu nebude vadit, že mu odejdou lékaři. Proč? Protože tím méně péče budou poskytovat, a tím zase ušetří peníze. No, a když už hovoříme o lékařích, je tu přece chystaný zákon o univerzitních nemocnicích, které také ovládne monopol a vychová si nové "bílé otroky" (výměnou za to, že jim např. zaplatí školné, které se také chystá). Včera ministr Julínek ustoupil v privatizaci univerzitních nemocnic, mohou z nich být neziskové, avšak do zákona to dát nechce (proč asi ?).

A co regulační poplatky? Jakou v tom hrají roli? Jsou velmi důležitým krokem k prolomení ústavního Zákona o bezplatné zdravotní péči. Jakmile bude zákon prolomen, zavedou se další poplatky, (které jsou běžné v řízené péči např. v USA) jako jednorázový roční poplatek (deductible), povinná 10-20% spoluúčast na každém výkonu apod. Bude to další zdroj financí pro zdravotní pojišťovnu a zároveň limitací pro pacienta, aby zdravotní péči vyhledal.

A teď, jak to uvést do praxe?

1. krok - založit akciovou zdravotní pojišťovnu. To není problém. Od 1.4.08 vstoupila na trh Agel Insurance a.s. (vlastněná Tomášem Chrenkem) povolená Ministerstvem zdravotnictví.

2. krok - zaregistrovat nejméně 50 000 pojištěnců - také žádný problém. Zaměstnanci oceláren, nemocnic a ostatních firem pana Chrenka mají příkaz se u této pojišťovny zaregistrovat. A to stále není vše. Mají najatou agenturu, která na Ostravsku obchází sídliště a přemlouvá lidi na ulici, aby se zaregistrovali u Agel Insurance a.s., že pak nebudou muset platit regulační poplatky. Také v supermarketech nabízí lidem 100 Kč na nákup, pokud se na místě zaregistrují.

3. krok - zprivatizovat nemocnice a ostatní komplement (laboratoře, lékárny, rentgen apod.), také žádný problém. Agel spravuje 12 nemocnic, 6 poliklinik, síť lékáren, firmu dodávající léčiva a zdravotnický materiál (Repharm a.s.), rentgen (Radioterapie a.s.) , Transfúzní služba a.s., atd.

4. krok - zprivatizovat primární péči a ambulantní specialisty. To je problém, protože ti už privátní jsou. Jak tyto privátní lékaře donutit, aby dobrovolně odevzdali svou klientelu? Nejdříve je třeba je vystrašit tím, že je pohltí řetězce, a tak si kovaný Agelovec MUDr. Marek Potysz založí v dubnu 07 firmu Moje ambulance a.s. Odkoupí několik praxí soukromých praktických lékařů, veřejně prohlašuje, že se jeho byznysu daří, a že rozhodně nemá s Agelem nic společného (do ledna 08 byl předsedou představenstva Agel Insurance a.s.). Podaří se mu vytvořit mezi praktickými lékaři a ambulantními specialisty atmosféru strachu z řetězců. A v ten moment nastupují na scénu dva lidé - Ing. Miroslav Zámečník a MUDr. Tomáš Macháček. Oba nabízejí soukromým lékařům "ochranu proti řetězcům". Pokud lékaři dobrovolně vstoupí do jejich akciových společností s řízenou péčí, zachrání svou privátní praxi. Ing. Miroslav Zámečník, MUDr. Jiří Bek a MUDr. Pavel Neugebauer (předseda Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost) se zaměřují na dětské praktické lékaře. Druhá skupina MUDr. Tomáše Macháčka se orientuje více na praktické lékaře pro dospělé.

Na tom všem ještě není nic podivného, že ano? Ovšem pokud se podíváte na obchodní rejstřík online na firmu Ing. Miroslava Zámečníka PLANTA MEDICA a.s., v dozorčí radě se objeví jména Mgr. Luboš Godina (figuruje ve firmách Agel a.s, Repharm a.s.), Ing. Iveta Ostruszková (Agel Insurance a.s., Repharm a.s.) a MUDr. David Šperling (Repharm a.s.). Skupina kolem MUDr. Tomáše Macháčka, který je zároveň poradcem ministra Julínka, je ještě zajímavější. Od roku 2003 je založena Společnost pro řízenou péči v ČR o.p.s., kde je MUDr. Tomáš Macháček předsedou představenstva, členem představenstva je Mgr. Rostislav Hampel (Agel Insurance a.s.), v dozorčí radě sedí nám známá Ing. Iveta Ostruszková a MUDr. Pavel Hroboň - náměstek ministra Julínka. Zakladatelem této společnosti byla firma KLIENT PRO s.r.o. (patřící MUDr. T.Macháčkovi) a dále Nemocnice Podlesí a.s. (vlastněná Agelem). Tady se kruh uzavírá, včetně propojení s Ministerstvem zdravotnictví, které chystá reformní zákony na objednávku. Macháček s Hroboněm to vymysleli, Chrenek finančně podporuje a všichni nakonec usednou ve správní a dozorčí radě zdravotní pojišťovny, protože tam se budou shromažďovat peníze.Stále je tu otázka, jak vyvlastnit soukromou lékařskou praxi? Jednoduše, pomocí IZIP-u. V materiálech obou skupin pro řízenou péči je podmínka vedení elektronické dokumentace. Lékaři budou muset odesílat veškeré informace o svých pacientech přes IZIP (IZIP byl také zřízen na objednávku těchto lidí přes MUDr. Milana Cabrnocha, který ho prosadil ve VZP), jenž společně s MUDr. Jiřím Bekem sedí ve správní radě společnosti MEDTEL o.p.s. Podstatou lékařské praxe jsou informace o pacientovi, to je lékařovo "know how", a pokud tyto informace odešle pryč, sám se připravuje o svoji klientelu. Druhý den mu zdravotní pojišťovna vypoví smlouvu, jeho pacienty bezplatně převezme jiný lékař (všechny informace o pacientech budou shromážděny v IZIP-u) a lékař ze dne na den skončí bez práce, bez pacientů a bez peněz.

Tak je to jednoduché

Tento projekt byl připravován několik posledních let. Čekalo se na to, až se ODS dostane do vlády a prosadí zákony k dokončení celého projektu mocenského a hlavně finančního ovládnutí českého zdravotnictví.

Další skutečnosti v bodech

1. Bc. Marek Šnajdr (další klíčový člověk komplotu - náměstek ministra Julínka): jako předseda správní rady ovládá VZP a zajišťuje, aby všechna zdravotnická zařízení vlastněná Agelem měla exkluzivní smlouvy s touto pojišťovnou, a tím nadstandardní přísun peněz za péči. Viz. žebříček nejdražších nemocnic v ČR. Zatímco v IKEM (super-specializované pracoviště, kde se provádí transplantace) stojí lůžko 3,96 mil. Kč ročně, v nemocnici Třinec Podlesí a.s. (Agel) stojí lůžko 5,15 mil. Kč. Navíc 5 nejdražších z 15 soukromých nemocnic patří právě Agelu.

2. Náměstek Šnajdr nařídil ředitelům fakultních nemocnic a státních ústavů, aby připravili převod ústavů na akciové společnosti. Pokud by totiž ODS s jejich privatizací (jeden z reformních zákonů) u koaličních partnerů neuspěla, jsou připraveni provést privatizaci podle Zákona o velké privatizaci z roku 1991 a tím obejít parlament. Viz článek v Tempus Medicorum 2/2008.

3. Do dvou fakultních nemocnic byli Julínkem dosazeni ředitelé, kteří předtím pracovali pro Agel. Konkrétně MUDr. Vladimíra Danihelková, nynější ředitelka FN U svaté Anny v Brně; v letech 1996 až 2004 byla členkou dozorčí rady firmy Repharm a.s. Stejná firma je nyní hlavním dodavatelem léků do její nemocnice. Lékaři smějí předepisovat jen léky, které jsou na seznamu. Tento seznam vypracovalo ředitelství nemocnice, a to také kasíruje veškeré provize od farmaceutických firem, které chtějí mít své léky na seznamu.

Tím druhým ředitelem je MUDr. Radomír Maráček, nynější ředitel FN Olomouc. Od
12/02 - 8/03 byl členem představenstva Karvinské hornické nemocnice a.s.(Agel) a od 6/05 - 7/07 byl předsedou představenstva Vítkovické nemocnice a.s. (Agel). I do FN Olomouc distribuuje léky Repharm a.s.

4. Některá fakta o systému řízené péče: pravdivé informace o řízené péči se lze dočíst pouze na zahraničních webových stránkách. Českým lékařům se podávají zkreslené až nepravdivé informace a spoléhá se na neznalost cizích jazyků a tím nedostupnost informací. Informace o tom, proč byla v USA zavedena řízená péče a jak je tento systém zdravotní péče nefunkční, lze získat z amerických webových stránek. Svou výpověď před americkým Kongresem podala Dr. Linda Peeno, která pracovala jako revizní lékařka u několika organizací řízené péče a byla bohatě odměňována za to, že pacientům zdravotní péči zamítala. Její výpověď je dostupná na internetových stránkách http:/www.thenationalcoalition.org/DrPeenotestimony.html pod názvem Managed care Ethics: The close view.

Na těchto faktech vznikl film Sicko, který doporučuji shlédnout

5. Nepodstatnější na celé věci je, že o "řízené péči" vůbec nic nevědí občané ČR, kterých se to bezprostředně týká. Pokud tato "reforma" projde, začnou zákony platit již od příštího roku a radikálně změní životy lidí v ČR.

K čemu zdravotní plán "řízené péče"? Aby zdravotní pojišťovna pacienta řídila, šetřila na jeho zdravotní péči a sama vydělávala. Jak pacienta "zmanipulovat" tak, aby se k plánu ŘP přihlásil dobrovolně? Slíbíme mu, že nebude muset platit regulační poplatky (a ještě možná něco vydělá na ušetřené péči). Těm, co náměstek Hroboň slibuje stejné podmínky jako nyní, pokud se k žádnému specielnímu plánu nepřihlásí, se bude postupně zvyšovat spoluúčast a paušální platby - viz USA "deductables".

Občané ČR, prosím, ptejte se Ministerstva zdravotnictví, co je řízená péče, kterou tady hodlá zavést. A mimo to, sami si na cizojazyčných webových stránkách zjišťujte veškeré informace o řízené péči. Tam totiž zjistíte, že ministerstvo chce zavést něco, co ke spokojenosti občanů nefunguje nikde na světě - ani v USA, jak se u nás mylně uvádí. V současných prezidentských volbách v USA je reforma zdravotnictví jedním z hlavních témat.

Nyní ministr Julínek vytasil trumf z rukávu - průměrná rodina (nemyslím si že průměrná rodina v má ČR 4 členy) vydělá 10 000 Kč na privatizaci pojišťoven. Tedy 2500 na osobu - je nás 10 milionů, což bude cca 20-25 miliard. Je to lákavé, ale lidé nevědí, že hospodaření pojišťoven v roce 2007 skončilo přebytkem cca 20 miliard. Takže jen rozdělí peníze, které tam dnes už jsou. A de-facto zdarma převedou pojišťovny na soukromé vlastníky.

Takže jak? Budeme se zase jen dívat, a nakonec přijmeme "určené"?

Dovětek
OECD varuje před riziky Julínkovy reformy zdravotnictví
Tak jako všechny vyspělé státy i ČR musí řešit prohlubující se nepoměr mezi "neomezenými" možnostmi lékařské vědy a omezenými ekonomickými zdroji.
OECD kladně hodnotí regulační poplatky, jejichž smyslem je omezování spotřeby zdravotní péče, aniž by se zpráva blíže zabývala způsobem výběru poplatků, jejich výší, účinností, spravedlností či sociální únosností.

Zpráva OECD konstatuje, že systém několika zdravotních pojišťoven, který v ČR existuje od počátku 90. let, zajišťuje efektivní poskytování kvalitních zdravotních služeb.

Za klíčovou součást chystaných reforem zpráva OECD označuje: "Návrh motivovat zdravotní pojišťovny ziskem jejich převedením na akciové společnosti, čímž bude posílena jejich motivace snažit se poskytovat služby nákladově efektivním způsobem." Vedle motivování klientů pojišťoven, kteří by v případě nečerpání zdravotních služeb měli získat zpět podíl na zisku pojišťovny ( Tato součást reformy v Nizozemí se neosvědčila a byla zrušena hned po jediném roce. ) zpráva zdůrazňuje nutnost dohledu nad zdravotními pojišťovnami a zejména nutnost definovat rozsah standardní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění.

OECD upozorňuje, že s podobným typem reformy zdravotnictví, jaký připravuje vláda v ČR má pouze "velmi omezené zkušenosti". Generální tajemník OECD Ángel Gurría po jednání s premiérem Topolánkem označil Julínkovu reformu za "odvážný a inovativní krok" a zároveň v souladu s hodnotící zprávou upozornil na následující hrozící rizika:

Na tvorbu zisku orientované pojišťovny - akciové společnosti mohou mít snahu "sbírat smetanu", tedy vybírat si pouze nejméně rizikové pojištěnce. Je tedy třeba maximálně usnadnit občanům možnost měnit pojišťovnu v případě nespokojenosti ( pozor: Julínek navrhuje, že klient může měnit standardní zdravotní plán nejdříve po 12 měsících a v případě plánu se spoluúčastí je možná jeho změna dokonce teprve po 2 letech ! ). Dále je podle OECD nutné předejít střetu zájmů při současném vlastnictví zdravotnického zařízení i zdravotní pojišťovny ( tento problém ministerstvo neřeší nijak ). OECD také varuje před vznikem lokálních monopolů při poskytování zdravotní péče a zdůrazňuje povinnost státu, či jiného regulátora, zajistit, že vzájemná konkurence zdravotnických zařízení ( cenou služeb ) nepovede ke snižování kvality zdravotní péče. Proto je nutné zavést lepší informační systém o výkonnosti poskytovatelů zdravotních služeb.

"Je to přesný pohled na českou realitu, správná doporučení, která ale nechtějí slyšet v opozici, odborech a někdy ani v řadách vládní koalice," pochvaloval prý si zprávu premiér Topolánek.

Vzhledem k zásadním výhradám a varováním ze strany OECD vůči záměrům českého ministra zdravotnictví zůstává otázkou, zda pan premiér hodnotící zprávu vlastně vůbec četl.

Zdroj: OECD - Ekonomický přehled České republiky, 2008
MUDr. Milan Kubek - prezident ČLK

Zdroje
http://www.czechfreepress.cz/?p=106
http://tinyurl.com/3um836
http://www.pacienti.cz/clanek.php?id=1991
http://aktualne.centrum.cz/domaci/politika/clanek.phtml?id=603527
http://www.nova.cz/tvarchiv/?238d=16.04.2008&238m=p&238p=OCI&238v=134695

Zdroj: http://www.wmmagazin.cz/view.php?nazevclanku=dalsi-mega-tunel-ceskeho-zdravotnictvi&cisloclanku=2009030094
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 maternity evening gowns | E-mail | Web | 19. dubna 2013 v 4:40 | Reagovat

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama