}a polích číhá smrt...

14. srpna 2011 v 6:51 | Viktor Stropek |  Zdraví
Proč zvířata geneticky manipulované plodiny odmítají nikdo neví, ale
pokud je musí žrát laboratorní zvířata, nedopadá to dobře. A co na to člověk?

Vyhýbejte se geneticky upraveným potravinám
Farmář se šklebil, když návštěvníka vyzval: "Podívejte se na tohle!"
Zavolal prasata, která se přihnala očekávajíc žrádlo. Ale pak jen přičichla
k předhozenému zrní a zírala na farmáře s udiveným očekáváním. Když
pak dal prasatům zrní z jiného pytle, rychle to sežrala.

"Zrní, co jsem jim dal předtím, je geneticky upravené. Ani se ho
nedotknou," vysvětlil farmář.

Vědí to zvířata i lékaři
Geneticky upravených organismů (GMO) se raději zřeknou nejen
prasata. Geneticky upravenou kukuřici odmítají zobat třeba kuřata
v Jižní Africe. Většina buvolů v indickém Haryana moudře odmítá
granule se semeny geneticky upraveného bavlníku. Husy migrující
přes Illinois se pásly výhradně v polích se sójou bez GM. Když mají
na výběr, vyhýbají se geneticky upraveným plodinám i losi, vysoká,
mývali a krysy. Veverky, které přírodní zrniny pravidelně chroupají,
se GM druhů dokonce i za nejchladnějších dnů iowské zimy odmítly
dotknout.

Jeden skeptický farmář se to o veverkách dočetl a chtěl se přesvědčit
na vlastní oči. Koupil tedy pytel GM a pytel nemanipulované kukuřice
a nechal je v garáži do zimy. Ale když pro ně přišel, zjistil, že myši
provedly už experiment samy. Prožraly pytel a sežraly - přírodní kukuřici.
GM zrno nechaly nedotčené.

Lékaři radí - nejezte GMO
Proč zvířata geneticky manipulované plodiny odmítají nikdo neví, ze
zprávy Americké akademie pro environmentální medicínu (AAEM) z roku
2009 ovšem jasně vyplývá, že pokud je musí žrát laboratorní zvířata,
nedopadá to dobře.

"Několik studií na zvířatech v souvislosti s GM potravou signalizovalo
závažná zdravotní rizika," uvádí dokument AAEM. Mimo jiné konkrétně
zmiňuje neplodnost, problémy s imunitou, zrychlené stárnutí, změny
v regulaci inzulínu a deformace hlavních orgánů a gastrointestinálního
traktu. "Je to mnohem víc, než jen souvislost mezi GMO potravou
a negativnímu zdravotními následky," píší, "je to přímo kauzalita".

Člověk nemá přirozený pud, který zvířata nabádá, aby se geneticky
upravené potravě vyhnula. Zpráva AAEM přímo naznačuje, že bychom
se od nich měli poučit. Tato významná lékařská organizace, která jako
první rozpoznala nebezpečné potravinové alergie, citlivost na chemii
a "syndrom z války v Zálivu", přímo vyzvala lékaře, aby svým pacientům
doporučovali stravu bez GMO.[1] Vyzývá k moratoriu GMO, povinnému
označování výrobků, které je obsahují, a provedení nezávislých
dlouhodobých studií.

Dr. Jennifer Armstrong, bývalá prezidentka AAEM, říká: "Lékaři
pravděpodobně vidí důsledky u svých pacientů, ale musí vědět, po čem
se mají dívat." Uznávaný biolog Dr. Pushpa M. Bhargaya, a další, věří, že
potraviny s GMO patří k hlavním příčinám všeobecného zhoršení zdraví
americké populace od jejich zavedení v roce 1996.

GMO na talíři
Existuje osm geneticky manipulovaných plodin: sója, kukuřice, bavlna,
kanola, cukrová řepa, havajská papája, cukety a žlutá tykev. Hlavním
cílem genetické úpravy rostlin je umožnit, aby mohly vstřebávat nebo
samy vytvářet jedy.

První skupina je tolerantní vůči herbicidům. Jejich DNK byla doplněn a
o bakteriální geny umožňující přežít dávky toxických herbicidů, které
jsou pro ostatní rostliny smrtící. Prvních pět plodin na seznamu jsou
odrůdy tolerantní vůči herbicidům. Rostliny produkující jedy se označují
jako "Bt plodiny", protože po vložení genů půdní bakterie bacillus
thuringiensis vytvářejí v každé své buňce Bt-toxin, pesticid hubící
hmyz. Ten se pak nachází i v kukuřičném zrnu a semenech bavlny.
Do papáje a tykví jsou vkládány geny viru, jehož přírodní formě
mají vzdorovat. Všechny GM plodiny vykazují nebezpečné vedlejší účinky.

Velké riziko zejména pro děti a gravidní ženy
V porovnání s 10% úmrtností u kontrolní skupiny krmené přírodní sójou,
většina potomstva samiček krys krmených GM sójou uhynula. [2] Mláďata
byla menší a zřejmě neplodná.[3]

Varlata krys krmených GM sójou změnila barvu z růžové na tmavomodrou.
[4] U mladých myší krmených GM sójou se pozměnilo sperma[5],
embrya takto krmených rodičovských myší měla pozměněnou DNA[6]
a později měla méně a menšího potomstva.[7]

Většinu buvolů, kteří v indické Haryana dostávali semena GM bavlny,
postihly reprodukční potíže: předčasné vrhy, zmetání a neplodnost.
Mnoho telat uhynulo. Téměř dvacítka amerických farmářů muselo
konstatovat, že jisté odrůdy GM kukuřice udělaly sterilními tisíce
prasnic. Některé vykazovaly falešnou graviditu a jiné porodily jen
"pytlíky naplněné vodou". O plodnost přicházejí i krávy a býci.[8]

Jed v každém soustu
Žaludek hmyzu parazitujícího na kukuřici a upravené bavlně vytvářející
Bt toxin se rozštěpí a hmyz uhyne. Protože stejný toxin v přírodním
bakteriálním stavu užívají farmáři, ve formě postřiku proti hmyzu,
biotechnologické společnosti tvrdí, že vzhledem k historii bezpečného
používání je včlenitelný přímo do buněk rostlin.

Bt toxin vytvářený GM rostlinami ovšem má tisíckrát vyšší koncentraci,
než dosud užívaný postřik - je toxičtější[9], chová se jako alergen a
nelze z rostlin odstranit omytím. Studie navíc potvrzují, že škodlivý
může být i zmíněný méně toxický postřik. Když byl rozprašován letadly
proti bekyni velkohlavé ve státě Washington a okolí Vancouveru, oznámilo
alergické záchvaty nebo příznaky podobné chřipce na 500 lidí[10, 11].
Stejné příznaky dnes pociťují tisíce zemědělců manipulujících s Bt
bavlnou v Indii[12].

GMO provokují imunitní reakce
Dr. Arpad Pusztai, odborník na bezpečnost GMO, říká: "… změny
v imunitním statutu jsou charakteristicky konzistentní u všech studií
(pokusů se zvířaty)."[13] Výrazné imunitní reakce přiznala i
firma Monsanto v rámci státem financovaných testů na hlodavcích
krmených Bt kukuřicí[14, 15].

Poté, co v Británii uvedli na trh produkty z GM sóji, alergie na sóju
skokově přibylo o 50%. Ohijský alergolog MUDr. John Boyles říká: "Testy
na alergii na sóju jsem prováděl vždy, ale tato geneticky upravená sója
už je tak nebezpečná, že dnes lidem říkám, aby ji nikdy nejedli."

GM sója, kukuřice a papája obsahují nové proteiny s vlastnostmi
alergenů[16], přičemž GM sója už dlouho známého sójového alergenu
obsahuje až sedminásobek[17]. Genetické manipulace rostlin
jsou možná hlavní příčinou epidemického výskytu potravinových
alergií a astmatu v Americe.

Zvířata hynou po tisících
V Indii se zvířata běžně pasou na sklizených bavlníkových polích. Když
však ovčáci zavedli ovce na pole po Bt bavlně, tisíce zvířat uhynulo.
Vyšetřovatelé k tomu říkají: "… předběžné důkazy silně naznačují, že
ovce uhynuly v důsledku požití rostlinného toxinu … s největší
pravděpodobností Bt."[18] V rámci jedné následné studie všechny ovce
krmené Bt bavlnou uhynuly, zatím co zvířata krmená nemanipulovanými
rostlinami zůstala zdravá.

Ve vesnici Andhra Pradesh se buvoli pásli na bavlně bez incidentů osm
let. 3. ledna 2008 se 13 zvířat poprvé páslo na Bt bavlně - a všichni
tito buvoli do tří dnů uhynuli[19]. S Bt bavlnou je spojován i úhyn
krav v Německu a vodních buvolů a kuřat na Filipínách[20].

Při laboratorních studiích uhynul dvojnásobek kuřat krmených kukuřicí
"Liberty Link"; do dvou týdnů uhynulo 7 ze 40 krys krmených GM rajčaty[21].
Krysy tato rajčata odmítaly žrát a museli je krmit násilím.

Nejhorší ze všech zjištění je, že se v nás tyto nežádané produkty z GMO
kumulují. Jediná dosud zveřejněná studie na lidech odhaluje, že ještě i
dlouho poté, když je přestaneme konzumovat, se v nás mohou škodlivé
GM proteiny dále množit; geny vložené do GM sóji nám pozmění
střevní bakterie a zůstávají funkční[22]. Změnou prostřednictvím
Bt genů, třeba po požití GM kukuřice, se bakterie v trávícím systému
mohou změnit v živé továrny na pesticidy.

Varování vědců jsou ignorována a popírána
Podle dokumentů, zveřejněných na základě žalob z let 1991-1992,
vědci pracující pro FDA opakovaně varovali, že GM potraviny mohou
vytvářet alergie, jedy, přivodit nové nemoci a trávící potíže[23]. Bílý
dům však této státní agentuře přímo nařídil propagaci biotechnologie,
přičemž nový postup FDA vůči GMO vytýčil Michael Taylor, předtím
právník u firmy Monsanto. Jeho dodnes platná politika z roku 1992
prohlašuje, že ohledně bezpečnosti GMO není zapotřebí provádět
žádné studie. Jestli jsou tyto potraviny bezpečné, určuje Monsanto
a ostatní producenti. Taylor se později stal viceprezidentem u
Monsanto a roku 2009 byl Obamovou vládou opět instalován
do FDA - v pozici americké nejvyšší kapacity ve věci nezávadnosti
potravin…

Jsme jako pokusní králíci
Biolog Dr. David Schubert ze Salk Institute konstatoval: "Jestliže
existují problémy spojené s GMO je pravděpodobné, že se o tom nikdy
nedozvíme. Příčina totiž nebude odhalitelná a mnoha onemocněním
trvá velmi dlouho, než se plně rozvinou."

Devět let po zavedení GM plodin v USA (od roku 1996) se vyhoupl počet
Američanů s třemi či více chronickými chorobami ze 7 na 13 procent[24].
Počet výskytu alergií se zdvojnásobil v ještě kratším období. Eskalují
i projevy, jako nízká porodní váha, neplodnost a rostoucí dětská
úmrtnost. Avšak bez klinických testů na lidech nebo kontrol po prodeji
se nikdy nemusíme dozvědět, zda GMO vyvolávají či zhoršují onemocnění,
jako je například autismus, obezita a cukrovka. Nemusíme ovšem čekat
na výzkum, stačí se poučit od zvířat a zodpovědných lékařů.

Orientační "nákupní příručku" (v angličtině), Non-GMO Shopping Guide,
najdete na www.NonGMOShoppingGuide.com. Zde se dozvíte, jak se
vyhnout GMO produktům. Jistý počet lidí, kteří GMO výrobkům řeknou
"Ne!", může potravináře donutit k opuštění všech GM přísad. Tím
se nepostaráte jen o vlastní zdraví, ale současně ochráníte životní
prostředí a prospějete budoucím generacím - GMO totiž vyvolávají
v ekosystému dlouhodobou pohromu.

Zdroj a odkazy: wmmagazin.cz
Zdroj: http://warfare.blog.cz/1108/na-polich-ciha-smrt
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 a line wedding dress | E-mail | Web | 2. května 2013 v 10:23 | Reagovat

Why didnt I find this post earlier? Keep up the good work!.
http://www.untildress.net/special-occasion-dresses.html

2 Vojtěch Purnoch | 23. ledna 2015 v 22:08 | Reagovat

Pane Stopku. Nevím, kde berete své informace, ale právě jsem si přečetl největší žvást, jaký jsem za posledních několik měsíců četl. Je samozřejmě správné, že všichni pochybujeme o jakýchkoliv nových a nevyzkoušených věcech. Ať se jedná, například, o nový chirurgický potup ve zdravotnictví, revoluční fyzikální teorie, nebo přelomové historické objevy. Vždy se musíme ptát, zdali nebyla někde učiněna chyba. Váš článek však hraničí s jakousi xenofobií vůči transgenním organismům. Proč tu nehovoříte o zlaté rýži, která produkuje beta karoten, využívá se pro humanitární účely a zachraňuje miliony životů. Proč píšete o Bt-toxinu, který na obratlovce neúčinkuje a smrtící je pouze pro bezobratlé? A proč zmiňujete Dr. Arpada Pusztaie který, když neobhájil svůj nedostačující experiment s potkany a GMO bramborou, se obrátil na média, protože žádný odborný časopis by takovou nepodloženou hypotézu nikdy neotiskl? Z vašeho článku přímo svítí pěkná hromádka nepodložených polopravd a mýtů. Připomíná mi to zprávy z dob výroby prvních parných lokomotiv. Tehdy články psaly o tom, jak musí všichni cestující jistojistě zemřít, protože závratná rychlost 40 km za hodinu vytlačí všechen vzduch ven a pasažéři se udusí. Prosím zkuste si taky přečíst nějaké články z opačného spektra názoru. Za posledních 18 let se z původní plochy 1,7 milionu hektarů osetých GMO stalo 200 milionů hektarů dnes. Jestli vás nic jiného nepřesvědčí tak tohle je myslím důkaz toho, že přeci jen něco na těch GMO asi bude.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama