Fluorid 1

17. července 2011 v 9:18 | Viktor Stropek |  Fluorid
Co je fluorid?

Fluoridy jsou jakékoliv kombinace prvků obsahující iont fluoru. Ve své elementární formě je fluor světle žlutým vysoce toxickým a korozivním plynem. V přírodě se fluor nachází v kombinaci s minerály jako fluorid. Je to chemicky nejaktivnější nekovový prvek a je také nejreaktivnějším elektricky negativním iontem. Díky své extrémní reaktivitě se fluor v přírodě jako nezkombinovaný prvek nenachází. Fluor patří v periodické tabulce do skupiny VIIa. Rychle vymísťuje další halogeny - jako chlór, brom a jód - z jejich minerálních solí. S vodíkem tvoří plyn fluorovodík, který se ve vodním roztoku stává kyselinou fluorovodíkovou.

Sloučeniny fluoru nebo fluoridy jsou americkou Agenturou pro jedovaté látky a registr nemocí (ATSDR) uváděny jako prvních 20 látek z 275 představujících nejvýznamnější hrozbu pro lidské zdraví. Fluoridy, fluorovodík a fluor byly nalezeny nejméně na 130, 19 resp. 28 místech z 1,334 míst na seznamu státních priorit identifikovaných Agenturou pro ochranu životního prostředí (EPA). Následně, podle nařízení zákona o super fondu (1996), si to vyžádalo kompilace informací o fluoridech, fluorovodíku a fluoru a jejich účincích na zdraví. Tato publikace se objevila v r. 1993.

Fluoridy jsou kumulativní jedy. Fakt, že fluoridy se v těle hromadí, je důvodem, proč americké zákony požadují po Hlavním lékaři, aby stanovil Maximální úroveň kontaminace (MCL) pro obsah fluoridu ve veřejné vodovodní síti, podle nařízení EPA. Specifickým účelem tohoto požadavku je vyhnout se nemoci známé jako ochromující kostní fluoróza (CSF), nemoci, která prochází třemi stádii. MCL, určená k zabránění pouze třetího a ochromujícího stádia této nemoci, byla nastavena na 4 ppm či 4 mg na litr. Předpokládalo se, že v lidech zůstane polovina z tohoto množství (2 mg), a proto jsou 4 mg na litr považovány za "bezpečné". Nicméně denní dávka 2-8 mg způsobuje třetí ochromující stádium CSF.

V r. 1998 vědci EPA, jejichž prací a zákonnou povinností je určit maximální úroveň kontaminace, prohlásili, že úroveň 4 ppm byla podvodně nastavena vnějšími silami v rámci rozhodnutí ignorujícího 90% údajů, které ukazovaly mutagenní vlastnosti fluoridů. Klinická toxikologie komerčních produktů, 5. vydání (1984) uvádí míru toxicity u olova 3 až 4 (3 = mírně toxická, 4 = velmi toxická) a EPA nastavila MCL pro olovo v pitné vodě na 0,0145 ppm - s cílem 0 ppm. Míra toxicity fluoridů je 4, přesto je MCL pro fluoridy nastavená v současnosti na 4,0 ppm, 250 násobek přípustné úrovně u olova.

Při hodnocení negativních účinku na zdraví se musí brát na zřetel celková denní dávka fluoridů, včetně dávky, která se do těla dostane spolknutím vdechnutím a absorpcí přes pokožku. V r. 1971 Světová zdravotnická organizace (WHO) uvedla: "Při hodnocení bezpečnosti vody s ohledem na koncentraci fluoridů musí být brán v úvahu celkový příjem fluoridů u jedince."

Expozice ve vzduchu se vyskytujícím fluoridům pocházejícím z mnoha výrobních procesů (aplikací pesticidů, výroby fosfátových hnojiv, tavení hliníku, obohacování uranu, spalování uhlí a jaderných elektráren, spaloven, z leptání skla, rafinace ropy a výfukových emisí) může být značná. Každoročně vypouští průmysl tisíce tun fluoridů. Průmyslové emise se složkami fluoridů vytvářejí jejich zvýšenou koncentraci v atmosféře. Fluorovodík může existovat jako částice, rozpouštět se v mracích jako mlha, déšť, rosa nebo sníh. V mracích a vlhkém vzduchu může putovat ve vzdušných proudech, dokud se neusadí jako kyselý déšť, kyselá mlha atd. Ve vodních nádržích se rychle mísí s vodou.

Hexafluorid síry (SF6), emitovaný elektrárenstvím, patří nyní k šesti skleníkovým plynům, specificky určeným mezinárodním konsenzem, v rámci Kyotského protokolu, ke snížení emisí, aby se kontrolovalo globální oteplování. Zbývajícími jsou kysličník uhličitý, hydro-fluoro-karbony (HFC), perfluor-karbony (PFC), metan a kysličník dusný (N2O). SF6 je asi 23,900krát destruktivnější, než kysličník uhličitý za 100 let. EPA odhaduje, že jen v roce 1996 uniklo z elektráren zhruba sedm milionů tun uhlíkového ekvivalentu (MMTCE). Koncentrace SF6 v atmosféře se údajně od r. 1970 zvýšila o dva řády. Atmosférické modely naznačily, že životnost molekul SF6 v atmosféře může být více než 3,000 let. Navíc mnoho lidí konzumuje na fluoru založené léky, jako Prozac, což značně přispívá k účinkům fluoridů na štítnou žlázu. U všech sloučenin fluoru - organických i neorganických - bylo prokázáno působení na štítnou žlázu, kdy často zesilují účinek fluoridů mnohonásobně.

K expozici domácností fluoridům může dojít při používání teflonových pánví, na fluoru založených produktů, rozprašovačů insekticidů, a dokonce a díky reziduálním fluoridům ve vzduchu z fluorované pitné vody. Vedení 3M Corporation nedávno oznámilo zastavení výroby produktů Scotchgard, poté, co zjistili, že primární složka těchto produktů - fluorová sloučenina perfluoroktanyl sulfonát (PFOS) - byla nalezena ve všech krevních testech krevní banky. Výzkum 3M ukázal, že tato látka má silnou tendenci přetrvávat a biologicky se hromadit v tkáních zvířat a lidí. V r. 1991 americký Úřad pro veřejné zdraví vydal zprávu, kde se uvádělo, že celkový objem denního příjmu fluoridů z vody, zubařských produktů, nápojů a potravin přesáhl 6,5 miligramu. Takže celkový příjem jen z těchto zdrojů vysoce překračuje úroveň, o které je známo, že způsobuje třetí stádium kostní fluorózy.

Mimo fluorované vody a zubních past obsahuje vysoké úrovně sloučenin fluoru mnoho potravin, v důsledku používání pesticidů. Jedním z nejhorších hříšníků jsou grepy. Grapefruitový džus obsahuje více než 6,8 ppm fluoridu. EPA odhaduje celkový příjem fluoridů z reziduí pesticidů jen u potravin a vody na 0,095 mg/kg/den, což znamená, že člověk vážící 70 kg dostane denně více než 6,65 mg. Sojová dětská výživa je bohatá jak na fluoridy, tak na hliník, které daleko překračují "optimální" dávku - dokonce i když se na přípravu používá odfluorovaná voda - a bylo prokázáno, že představuje významný rizikový faktor u zubní fluorózy.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama