Větší dobro ...

4. května 2014 v 12:56 | Viktor Stropek |  Videa

VÄČŠIE DOBRO" -- v tomto cenami ovenčenom filmovom dokumente sa rodičovstvo stretáva s modernou medicínou a individuálne práva sa dostávajú do konfrontácie s politikou. Film ponúka rodičom, lekárom a politikom bezpečný priestor na otvorenú diskusiu, aktívne načúvanie a vzájomné učenie sa. V dokumente sú zachytené aj príbehy rodín, ktorých životy navždy zmenilo očkovanie.
Dokumentárny film "Väčšie dobro" zhliadli aj lekári a ďalší odborníci -- účastníci II. medzinárodného sympózia o vakcínach a autoimunite, ktoré sa konalo v roku 2012 v španielskej Granade v rámci 8. medzinárodného kongresu o autoimunite. Dokument "Väčšie dobro", ktorý na tomto podujatí videli odborníci z celého sveta, môže zaujať aj pediatra vášho dieťaťa, pretože informácie, ktoré sa mu prostredníctvom dokumentu dostanú, nemá ako získať zo slovenských odborných zdrojov.
Prečo by ste si mali pozrieť tento film? Je čas sa znovu zamyslieť!
Dokument prináša príbehy troch rodín, ktoré veľmi utrpeli očkovaním. Tento dôležitý pohľad na problematiku bezpečnosti vakcín sa v masmédiách pridlho opomínal a nediskutovalo sa o ňom. Tri odvážne rodiny nám ukazujú, že je na čase znova sa zamyslieť:
● Znova sa zamyslieť nad tým, že je potrebných oveľa viac štúdií, aby sme si mohli byť istí, že deti sú chránené a že vakcinácia je bezpečná.
● Znova sa zamyslieť nad ochranou práv rodín pri voľbe očkovacieho plánu, ktorý by mal zohľadňovať konkrétne potreby tej-ktorej rodiny na základe predispozícií v rodine.
● Znova sa zamyslieť nad bezpečnosťou vakcín a ich riadnym testovaním.
"VÄČŠIE DOBRO" inšpiruje rodičov, aby sa viac zaoberali s touto problematikou, aby viedli informovaný rozhovor so svojím lekárom, s učiteľmi a priateľmi. Autori dúfajú, že film bude slúžiť ako zdroj informácií nielen pre rodičov, ale aj pre lekárov a ďalších zúčastnených divákov na podporu kultivovaného dialógu o vakcínach a bezpečnosti očkovania.

Recenzie
"Nový dokumentárny film o očkovaní detí pravdepodobne zintenzívni diskusiu o možných nebezpečenstvách vakcinácie."
The Wall Street Journal
"Dôkladne skúmajúci ... provokatívny ... film, ktorý účinne otvára oči."
LA Times
"To, čo bolo povedané, je ohromujúce, a to najmä, ak toho neviete priveľa o vede a politike v pozadí vakcinácie."
LA Weekly


Zdroj: YT

Ruský experiment

21. dubna 2014 v 17:19 | Viktor Stropek |  co se dějě v trávě?

Ruský experiment

307407
30 dní … Vězni, kterým bylo slíbeno, že pokud podstoupí jeden experiment, propustí je na svobodu. Nikdo jim neřekl že se bude jednat o 30 dní bez spánku, Nikolajevův plyn, silnou závislost, ztrátu osobnosti a konečnou smrt…


Následující události byly zaznamenány zbývajícími členy týmu vědců, kteří nebyli dopadeni NKVD (KGB).
O věrohodnosti článku se můžeme dohadovat, jako zdroj byl však použit deník, jehož obsah se dostal na veřejnost jen díky úniku informací. Člověk, se kterým autor stránky komunikuje osobně a díky kterému tyto informace unikly, zůstává v anonymitě.
NIKOLAJEVŮV PLYN
Tato látka byla vyrobena na zakázku, jejím účelem bylo udržet vzhůru vojáky, kteří se museli účastnit i několik dnů trvajících bitev. Vláda by tak mohla buď zredukovat počet vojáků, nebo zvýšit výkonnost současné armády. Plyn získal jméno podle Felixe Nikolajeva - váženého vojáka, jehož (velmi stručná) charakteristika se objevuje v zápisech z deníku. V dnešní době se vylepšené verze Nikolajevova plynu využívají při hypnóze a jako sérum pravdy.
Článek pojednává o experimentu, během něhož byl tento "Nikolajevův" plyn použit.
THE RUSSIAN SLEEP EXPERIMENT
Sovětští vědci během pozdních 40 let (spíše ke konci války, přesný letopočet jsem nikde nenašel) provedli 15 denní experiment, během kterého udržovali 5 subjektů ve stavu bdělosti. Tento pokus je známý pod názvem "The Russian Sleep Experiment". Subjekty, jimiž se nedobrovolně stalo 5 vězňů, kteří byli v průběhu II. světové války označeni za nepřátele sovětského svazu, byly po celou dobu experimentu drženi v hermeticky uzavřené místnosti s regulovaným přívodem kyslíku a Nikolajevova plynu. Bylo velice důležité kontrolovat poměr Nikolajevova plynu a vzduchu, neboť N. plyn se při vyšších koncentracích stává toxickým a pro subjekty by to znamenalo otravu a následnou smrt.
Subjekty byly umístěny v místnosti s velkým množstvím knižních publikací, lůžkem (avšak bez lůžkovin), tekoucí vodou, toaletou a zásobou sušeného jídla v takovém množství, aby mohlo všech 5 subjektů přežít po dobu 1 měsíce (1 měsíc byla původně plánovaná doba experimentu). V době, kdy experiment probíhal, ještě neexistovaly kamery, které by bylo možno kontrolovat a ovládat na dálku přes stěnu, do místnosti byly proto zavedeny mikrofony a vizuální kontakt zprostředkovávalo 5 palců tlustá okna.
PRVNÍCH PĚT DNŮ EXPERIMENTU
Všechno probíhalo hladce. Aby vězni souhlasili s experimentem, slíbili jim za jeho podstoupení a pozitivní výsledky svobodu (samozřejmě to byly lži a na svobodu by je nikdy nepustili). Jejich vzájemné interakce (rozhovory,…) a činnosti byly monitorvány a bylo zjištěno, že diskutují především o svých traumatických zážitcích, které prožili v minulosti. Celkový tón jejich konverzace se v průběhu následujících 4 dnů zhoršoval (= zhoršovala se jejich nálada).
Po pěti dnech začali vězni protestovat proti místu, kde byli drženi, podmínkám, kterým byli vystaveni a proti dalším faktorům. Všichni také začali být silně paranoidní (Paranoia = duševní porucha, vyznačuje se bludy a chorobnými představami o vlastním ohrožení). Přestali spolu komunikovat a namísto toho začali šeptat do mikrofonů a proti sklům (z jejich strany vypadala jako zrcadla). Zvláštní bylo, že se všichni domnívali, že získají přízeň / důvěru vědců tím, že budou donášet na jejich spoluvězně. Vědci to zpočátku vysvětlovali jako vedlejší účinek experimentálního (Nikolajevova) plynu.
DEN DEVÁTÝ
Jeden z vězňů začal náhle křičet. Neustále běhal po místnosti a křičel z plných plic. Tento stav trval neuvěřitelné tři hodiny. Taková námaha hlasivek však způsobila jejich fyzické poškození a i přesto, že se vězeň snažil zoufale dál křičet, vydával už jen občasné skřípavé zvuky.
Patrně nejvíce překvapivé však bylo to, jak na tuto událost reagovali jeho spoluvězni, respektive jak na to vůbec nereagovali. Pokračovali v šeptání do mikrofonů, dokud se do křiku nepustil další vězeň. Další dva vězni pak vzali knihy, stránku po stránce ušpinili vlastními výkaly a lepili je na okna. Ihned poté, co vědci ztratili vizuální kontakt, utichl křik i šepot vězňů.

DEN DVANÁCTÝ
Vědci kontrolovali mikrofony každou hodinu, aby se ujistili, že fungují správně. Mysleli si totiž, že není možné, aby se z uzavřené místnosti s pěti lidmi uvnitř neozývaly žádné zvuky. Spotřeba kyslíku však naznačovala, že všech 5 subjektů musí být naživu. Objem spotřebovaného kyslíku, který spotřebovali vězni, odpovídal množství, které by spotřebovalo 5 lidí vystavených těžké fyzické zátěži.
Čtrnáctý den ráno se stalo něco, co nikdo nečekal. Vědci se rozhodli, že musí od vězňů získat odpověď za každou cenu, použili proto interní telefon a vyzvali vězně: "Otevíráme komoru, abychom mohli zkontrolovat mikrofony. Odstupte od dveří a lehněte si na zem, jinak budete zastřeleni. Souhlas přinese jednomu z vás svobodu." K překvapení všech jim však někdo velmi tichým hlasem odpověděl: "Už nechceme být osvobozeni."
Mezi vědci a vojáky, kteří financovali a zajišťovali tento projekt, se rozhořela debata o dalším postupu. Po několika marných pokusech o opětovné navázání komunikace se konečně rozhodli komoru otevřít. Stalo se tak patnáctého dne o půlnoci.
DEN PATNÁCTÝ - PŮLNOC
Místnost byla vyčištěna od Nikolajevova plynu a naplněna čistým vzduchem. Hned na to se však ozvaly protestující hlasy vězňů. Tři různé hlasy začaly žádat, ba dokonce prosit o obnovení přívodu plynu. Místnost byla otevřena a sovětští vojáci vstoupili dovnitř, aby z místnosti vyvedli subjekty. Vězni však začali křičet hlasitěji, než kdy dříve a stejným způsobem reagovali i vojáci, když poprvé spařili to, co se v místnosti skrývalo.
Čtyři z pěti subjektů zůstaly na živu, přestože stav, ve kterém se subjekty nacházely, se dal jen těžko považovat za "živé". Zásoby jídla zůstaly od pátého dne netknuté. Odpad (resp. odtok) uprostřed místnosti byl ucpán kusy masa ze stehen a hrudníku zesnulého vězně a v důsledku toho se tekoucí voda hromadila na podlaze. Hladina sahala do výše 4 palců a nikdy nebylo přesně stanoveno, jak velkou část z kapaliny na podlaze tvořila krev.
Všechny čtyři subjekty rovněž vykazovaly poškození kůže a svalové tkáně. Poškození masa a také kosti trčící ze špiček prstu vězňů napovídaly tomu, že byly rány způsobeny manuálně za použití rukou, nikoli zubů, jak vědci původně předpokládali. Bližší studie zranění, založené na lokalizaci a směrech zranění prokázaly, že většinu (ne-li všechny) zranění si způsobily subjekty samy, jednalo se tedy o sebepoškozování.
Vnitřní orgány, které se nacházely v dutině břišní pod hrudním košem, si všichni čtyři vězni vyrvali z těla. Zatímco srdce, plíce a bránice zůstaly na svém místě, svalové tkáně obklopující hrudní koš byly vyrvány, odhalujíc fungující plíce v hrudním koši.
Všechny tepny i vnitřní orgány zůstaly neporušeny, pouze se nacházely mimo těla subjektů. Vědci viděli, jak zažívací trakt všech čtyř subjektů pomalu tráví svůj obsah. Vzhledem k tomu, že zásob jídla se vězni téměř nedotkli bylo více než jasné, že tráví maso, které si sami vytrhali z těla a v průběhu nocí i dnů pak jedli.
Většina vojáků byla ze zvláštní jednotky, která pracovala přímo pro ústav, i přesto však mnoho z nich odmítlo vrátit se do komory pro vězně. Ti totiž neustále křičeli, aby je nechali v testovací komoře a střídavě prosili a požadovali, aby byl do místnosti znovu zaveden Nikolajevův plyn, jinak prý usnou. Když se vojáci pokusily transportovat subjekty ven z místnosti, narazili na jejich tvrdý odpor - subjekty se pustily do zuřivého boje. Jeden voják zemřel poté, co mu subjekt probodl krk, další voják vykrvácel, když mu další subjekt svými zuby ukousnul varlata a následně poškodil stehenní tepnu.
Celkem 5 vojáků, kteří byli svědky těchto úmrtí spáchalo krátce na to sebevraždu. V zápalu boje si jeden ze subjektů přetrhl slezinu a téměř okamžitě vykrvácel. Zdravotníci se ho snažili zklidnit pomocí sedativ, avšak to se zdálo být nemožné. Dostal dávku séra DMT, která přesáhla desetinásobek běžné dávky a stále se rval jako nezkrotný býk. Mlátil kolem sebe tolik, že jednomu z lékařů zlomil ruku a několik žeber. Když jeho srdce bilo i dvě minuty poté, co vykrvácel, v jeho žilách už proudilo více vzduchu než krve. I poté však pokračoval ve křiku a házel sebou po dobu dalších tří minut, napadal každého, kdo se pokusil k němu přiblížit a neustále opakoval: "VÍC!", stále tišším a tišším hlasem, až nakonec úplně utichl.
Zbývající tři subjekty byly pevně spoutány a převezeny do zdravotnického zařízení. Dva subjekty s neporušenými hlasivkami neustále prosily o Nikolajevův plyn, aby zůstali vzhůru. Subjekt, jenž utrpěl největší poranění, byl přijat na jediný operační sál, který se v budově nacházel. Během příprav na navrácení všech orgánů na původní místo se ukázalo, že je subjekt imunní vůči sedativům, která mu dali, aby se zklidnil. Když přinesli anestetikum, začal se i přes pouta zuřivě bránit. Málem se mu podařilo přetrhnout 4 palce široký kus kůže na zápěstí a to i přesto, že mu v pohybu bránil 200 liber vážící voják.
Na to, aby subjekt uspali, potřebovali jen o trochu více anestetik než bylo zvykem. Ve stejný okamžik, kdy jeho oční víčka klesly se mu však zastavilo srdce. Během pitvy se zjistilo, že subjekt měl v krvi 3x více kyslíku oproti normálním hodnotám. Svalové tkáně, které zůstaly na svém místě, byly značně potrhány a bylo zaznamenáno celkem 9 zlomenin, ke kterým došlo během zápasu s vojáky. Většina zlomenin byla způsobena obrovskou silou, kterou svaly na kosti působily.
Druhý přeživší byl první subjekt, který začal křičet. Jeho hlasivky byly poškozené a nebyl tak schopen protestovat proti zákroku, jediné, čeho byl schopen bylo nesouhlasně třást hlavou, jakmile byly přineseny anestetika. Když však někdo opatrně zmínil, zda-li by nebylo možné provést operaci bez anestetik, pokynul hlavou na souhlas. Po celou dobu zákroku (6 hodin), během kterého byly jeho orgány navráceny na původní místa spolu se zbytky masa a kůže, pak zůstal v absolutním klidu.
Chirurg, který vedl operaci několikrát prohlásil, že by mělo být klinicky možné, aby pacient přežil. Jedna vyděšená sestra, která asistovala chirurgům vypověděla, že se na rtech pacienta objevil úsměv vždy, když se jejich oči setkaly. Po skončení zákroku se začal pacient rozhlížet po místnosti a začal hlasitě chraptět / sípat, když se během zmítání pokoušel promluvit. Shodujíc se, že to musí být něco opravdu důležitého, dali subjektu tužku a papír, aby mohl svoji zprávu napsat. Bylo to jednoduché. "Pokračujte v řezání."
Zbývající dva subjekty podstoupily stejnou operaci, rovněž bez použití anestetik. Lékaři jim však v průběhu operace podávali paralyzující látky. Chirurgové zjistily, že je nesmírně těžké operovat, když se pacienti neustále smáli. Jakmile byli paralyzovaní, mohli chirurgy pouze sledovat očima. Účinky paralýzy však odezněly za nezvykle krátkou dobu a pacienti se tak zanedlouho opět pokoušeli vysvobodit z pout. Zároveň začali znovu požadovat Nikolajevův plyn.
Vědci se také pokusili zjistit, proč se subjekty sebepoškozovaly a proč tolik chtějí zpátky plyn - odpověď byla u všech téměř stejná: "Musím zůstat vzhůru."
Zábrany / ochranné prvky (pouta) u všech tří subjektů byly posíleny a subjekty byly umístěny zpět do komory, čekajíc na rozhodnutí, co s nimi bude dále. Vědci, kteří čelili hněvu ze strany vojáků, kteří zajišťovali experiment, zvažovali možnost euthanasie (= uspání subjektů).
Vrchní velitel, ex-KGB však viděl jistý potenciál a chtěl vědět, co se stane, pokud by subjekty znovu vystavili účinkům Nikolajevova plynu.
Výzkumníci silně protestovali, avšak nakonec se museli podřídit.
Než komoru znovu uzavřeli, připojili subjekty na EEG a vypolstrovali vězňům pouta, aby je mohli mít dlouho nasazená. K překvapení všech se všechny tři subjekty přestaly vzpouzet, jakmile se dověděli, že budou znovu vystaveni plynu. Bylo jasné, že se museli velice přemáhat, aby zůstali vzhůru. Jeden ze subjektů, který mohl mluvit si hlasitě pobrukoval. Subjekt, který nemohl mluvit, napínal i přes pouta ze všech sil své nohy, nejprve levou, pak pravou a pak opět levou, aby nějak zaměstnal svůj mozek a neusnul. Zbývající subjekt držel svou hlavu nad polštářem a rychle mrkal. Byl to první subjekt, který připojili na EEG a vědci užasle pozorovali jeho mozkové vlny. Byly v normálu více než v nenormálu, ale občas z neznámých příčin vykazovaly rovnou čáru. Vypadalo to, jako kdyby opětovně prožíval klinickou smrt. Vědci se všichni soustředili na graf, a tak přihlížející sestra byla jediná, kdo viděl, jak se pacientovy oči zavřely ve stejný okamžik jako spadla jeho hlava na polštář. EEG začalo ihned vykazovat hluboký spánek a pak naposledy zobrazilo rovnou čáru, když se jeho srdce zastavilo.
Poslední subjekt, který mohl mluvit, začal ihned křičet, aby byla místnost uzavřena a napuštěna plynem. Jeho EEG vykazovalo stejné prvky (rovné čáry) jako u předchozího pacienta, který právě zemřel. Velitel vydal rozkaz, aby byla komora se 2 subjekty a 3 vědci ihned uzavřena. Jeden ze tří jmenovaných vědců ihned vytáhl zbraň a střelil velitele mezi oči. Pak obrátil zbraň proti subjektu, který nemohl mluvit a rovněž střelil… Namířil zbraň na poslední subjekt, který byl stále připoután k posteli tak, jak ho vědečtí pracovníci zanechali, když utekli z místnosti. "Nebudu tady zavřený s těmito bytostmi! Ne s tebou!" Křičel na muže připoutaného k posteli. "CO JSI ZAČ?" Dožadoval se odpovědi "Chci to vědět!"
Subjekt se usmál. "Cožpak jsi tak lehce zapomenul?" Zeptal se, "Jsme vy. Jsme chaos, který je v každém z vás, který neustále prosí o svobodu ve vaší nejhlubší zvířecí mysli. Byli jsme to, před čím se každou noc skrýváte ve svých postelích. Jsme to, co se stává tichem, když odcházíte do nočního přístavu (myšleno usínáte), kam nemůžeme jít." Vědec se zarazil. Pak namířil zbraň na srdce pacienta a vystřelil. EEG začalo vykreslovat rovnou čáru, zatímco pacient tiše vydechl.
zdroj: paranormal.blog.cz.
 


ZABIJÁK RAKOVINY – Přirozený zabiják rakovinných buněk – 10.000 krát silnější než chemoterapie!

21. dubna 2014 v 17:08 | Viktor Stropek |  Zdraví

ZABIJÁK RAKOVINY - Přirozený zabiják rakovinných buněk - 10.000 krát silnější než chemoterapie!

dňa 05/4/12 • Kategória článku: Onkologické ochorenia
Graviola proti rakovineAnona ostnitá je plod stromu graviola, a to je zázračný zabiják rakovinných buněk, 10 000 krát silnější než chemoterapie. A proč to nevíme? Je to, protože určité velké korporace chtějí dostat zpět svoje peníze utracené za roky výzkumu při snaze vytvořit syntetickou verzi tohoto k prodeji.
Takže když to teď víte, můžete pomoci kamarádovi v nouzi, když mu to sdělíte, nebo se občas sami napít šťávy anony jako prevenci. Chuť není konec konců špatná. Je to zcela přirozené a určitě to nemá žádné vedlejší účinky. Jestli máte místo, vypěstujte si jednu na své zahrádce.
I ostatní části rostliny jsou užitečné.
Až si příště dáte ovocný džus, řekněte si o anonu.
Kolik lidí zbytečně zemřelo, zatímco ten výrobce léčiv za miliardy dolarů toto tajemství zázračného stromu graviola skrýval.
Graviola stromJde o nízký strom zvaný graviola v brazilštině, guanaba ve španělštině a v angličtině má nevýrazné jménao "soursop". (Graviola v češtině.) Plod hodně velký a nakysle sladká bílá dužina se buď rovnou jí anebo, co je běžnější, používá na výrobu ovocných nápojů, dření atd.
Hlavní zájem o tuto rostlinu budí její silnýproti-rakovinný účinek. Ačkoliv je účinná proti mnoha zdravotním potížím, je to její proti-nádorový účinek, co budí největší zájem. Tato rostlina má prokázaný hojivý účinek při rakovině u všech typů onkologických onemocnění.
Kromě své hojivosti proti rakovině, má graviola široké spektrum antimikrobiálních působků, jak proti bakteriálním, tak i plísňovým infekcím, a zabírá i proti vnitřním parazitním červům, snižuje vysoký krevní tlak a používá se i při depresích, stresu a nervových poruchách.
Existuje-li jediný příklad, který dramaticky objasňuje, proč je pro Američany jako vy a já existence Institutu zdravotní vědy tak životně důležitá, tak jím je neuvěřitelný příběh za stromem Graviola…
Pravda je úžasně jednoduchá: Hluboko v amazonském deštném pralese roste strom, který by mohl doslova přinést revoluci do toho, co si vy, váš doktor i zbytek světa myslí o léčbě rakoviny a šancích na přežití. Budoucnost nikdy nevypadala slibněji.
Výzkumy ukazují, že pomocí výtažků z tohoto zázračného stromu nyní lze:
Udeřit proti nádorům bezpečně a účinně pomocí plně přírodní terapie, která nezpůsobuje extrémní nevolnosti, ztráty na váze a vypadávání vlasů.
Ochránit svůj imunitní systém a tak se vyhnout smrtelným infekcím.
Cítit se po léčebné kúře silnější a zdravější.
Posílit svou energii a zlepšit svůj náhled na život.
I zdroj těchto informací budí zrovna takový úžas: Pochází to od jednoho z největších amerických výrobců léčiv - th! e - ta rostlina prošla více než 20 laboratorními testy vedenými už od 70. let! To, co tyto testy odhalily, není vůbec chudé na omračující zjištění… U výtažku ze stromu se ukázalo, že:
Účinně útočí na zhoubné buňky 12 typů rakoviny a zabíjí je, včetně rakoviny tlustého střeva, prsu, prostaty, plic a slinivky…
O třech složkách je dokázáno, že jsou při zpomalování růstu rakovinných buněk 10 000 krát silnější než Adriamycin, běžně používané chemoterapeutické léčivo!
A co na víc, na rozdíl od chemoterapie složky extrahované ze stromu graviola selektivně pronásledují a zabíjí pouze rakovinné buňky. Nepoškozují zdravé buňky!
Úžasné protirakovinné vlastnosti stromu graviola byly rozsáhle studovány, tak proč jste o nich ještě neslyšeli? Když je extrakt z gravioly tak zázračný.
Jeden z největších výrobců léčiv za miliardy dolarů v Americe zahájil výzkum léčby rakoviny a jejich bádání se zaměřilo na graviolu, legendární hojivý strom z amazonského deštného pralesa.
Různé části stromu graviola - včetně, kůry, listů, kořenů, plodů a semen z plodů už po staletí využívali domorodí indiánští medicinmani! I jiní Jihoameričané k léčbě onemocnění srdce, astmatu, problémů s játry a artritidy. I když vycházela s jen malých zadokumentovaných vědeckých důkazů, společnost nalila peníze a zdroje do testování protirakovinných vlastností tohoto stromu - a byli výsledky šokováni. Graviola se ukázala být dynamem ženoucím hubení rakoviny.
Tím ale příběh gravioly téměř skončil.
Společnost má se stromem graviola jeden obrovský problém - je zcela přirozený, a tudíž podle federálního zákona jej nelze patentovat. Není žádný způsob, jak z něj vytěžit pořádný zisk.
Ukázalo se, že farmaceutická společnost téměř sedm let zkoušela syntetizovat dvě z nejsilnějších protirakovinných ingrediencí v graviole. Kdyby mohli izolovat a vyrobit člověkem stvořené klony toho, co činí graviolu tak mocnou, mohli by si to patentovat a dostat svoje prachy zpátky. Avšak narazili. Ten originál jednoduše nebyli schopni replikovat. Neexistoval tedy žádný způsob, jak by si mohli zisky ochránit, nebo i jen dostat zpět ty miliony, co nalili do výzkumu.
Jak se tak sen o ohromném profitu vypařoval, jejich testování gravioly se skřípěním vázlo až se zastavilo. A co hůř, společnost celý projekt založila do šanonu a rozhodla se zjištění svých výzkumů nezveřejnit!
Naštěstí tu byl však jeden vědec z výzkumného týmu gravioly, jehož svědomí mu nedovolilo jen tak se dívat, jak se páchá taková ohavnost. Ač riskoval svou kariéru, kontaktoval společnost, která se věnuje sklizni léčivých rostlin z amazonského pralesa a vykecal jim to.

Nastal zázrak

Když byly zprávami o graviole poplašeni i výzkumníci z Institutu zdravotní vědy ! začali pátrat po výzkumech, které se ohledně tohoto rakovinu hubícího stromu dělaly. Důkazy omračujících účinků gravioly a jejich šokujícího ukrývání se začaly valit rychle a zběsile…
… Národní institut rakoviny provedl první vědecký výzkum v roce 1976. Výsledky předvedly, že "listy a stonky gravioly se ukázaly jako účinné při napadání a ničení zhoubných buněk." Výsledky publikované ve vnitřní zprávě však nevysvětlitelně nebyly nikdy uvolněny pro veřejnost…
… Od roku 1976 bylo dokázalo, že graviola je úžasně mocný zabiják rakoviny 20 nezávislými laboratorními testy, ovšem až dosud neproběhly žádné klinické zkoušky s dvojitým slepým testem - což je typický benchmark, jaký mainstreamoví doktoři a odborné žurnály používají k posouzení terapeutické hodnoty - ty totiž nebyly nikdy iniciovány…
…Studie vydaná v Journal of Natural Products následně po nedávné studii provedené Katolickou universitou Jižní Koreje uvedla, že u jedné chemikálie v graviole zjistili, že výběrově zabíjí buňky rakoviny tlustého střeva "10 000 krát více než (běžně používaný chemoterapeutický lék) Andriamycin…"
… Ta nejdůležitější část zprávy Katolické university Jižní Koreje je o tom, že graviola se ukazuje, že útočí selektivně jen na rakovinné buňky a ponechává zdravé buňky netknuté. To je rozdíl oproti chemoterapii, která útočí bez rozlišení na všechny aktivně se rozmnožující buňky (jako buňky žaludku a vlasů), čímž často vyvolává ničivé vedlejší účinky nevolnosti a ztráty vlasů u pacientů s rakovinou.
… Studie na Purdue University nedávno zjistila, že listy ze stromu graviola zabíjí buňky u šesti linií lidské rakoviny a zvláště účinné jsou proti rakovinám prostaty, slinivky a plic… Po sedmi letech bylo ticho konečně prolomenu a je to tu!

Bylinné produkty pri riešení problémov s rakovinou

V prípade nádorových ochorení je nutné pochopiť príčinu a odstrániť emocionálny blok, zmeniť stravu a nasadiť protirakovinové doplnky výživy. Anona Graviola, či Vilcacora nemôžu byť jedinými užívanými bylinami. Takejto chyby sa dopúšťa mnoho ľudí, ktorí nevedia, že až spoločné pôsobenie napríklad s produktami Sangre de drago,Cytosan, Lapacho, … výrazne zvyšujú účinnosť terapie a tým aj nádej na prekonanie rakoviny.
Priemerná bylinná terapia trvá niekoľko mesiacov a pozostáva najmä z očistných, protinádorových, regenerujúcich a posilňujúcich byliniek (odporúčame každý mesiac kombinovať 3), ako aj z bylín podporujúcich činnosť imunitného systému: VHODNÉ BYLINNÉ KONCENTRÁTY
V prípade metastáz sa väčšinou odporúča doplnenie kúry o Tahuari, ktoré sa varí spoločne s Vilcacorou.
Napriek tomu, že na etiketách je uvádzané pomerne nízke dávkovanie, lekári z Peru predpisujú obvykle produkty nasledovne:
  • Vilcacora 10 g, v ťažkých prípadoch aj 20 g (piť 1 hodinu pred, alebo po jedle)
  • Anona Graviola cca 5 - 10 g.
  • Sangre de drago 10 - 15 kvapiek vždy ráno na lačno v malom množstve vody (cca 1 polievková lyžica)
Je potrebné medzi nimi robiť prestávky cca 30 minút.

Skroťme sily prílivu a získajme čistú energiu z nevyčerpateľného zdroja.

20. dubna 2014 v 12:09 | Viktor Stropek |  Energie

Skroťme sily prílivu a získajme čistú energiu z nevyčerpateľného zdroja.

12. apríl 2014 Budúcnosť energie

cista-energia-prilivu-podvodne-turbiny-zdroj-ekologicke-ecoprodukt-
Voda je 800 krát hustejšia ako vzduch a vhodná na budovanie podvodných generátorov. O nich sme už písali dávnejšie. Možno si spomínate na vodné šarkany. Preto je aj energetická účinnosť800 krát vyššia, než veterné turbíny. Inžinieri odhadujú potenciál vody na 1,42 terawathodín ročne, čo je zhruba tretina ročnej spotreby američanov.

Solárna energia a veterné turbíny sú závislé na počasí.

Prílivové prúdy sú najpredvídateľnejším zdrojom energie na planéte. Až donedávna sa využíval jediný spôsob a to stavba hrádzí, ktoré zadržali vodu a následne spád roztáčal turbíny. V morskom prostredí to má však negatívny dopad na citlivé morské ekosystémy. TidGen vyvinutý v Ocean resources power company (ORPC) je usadený v spodnej časti tečúceho vodného stĺpca. Môže to byť kľudne aj zátoka, či rieka. Spoločnosť nainštalovala prvý funkčný prototyp, ktorý začal dodávať energiu do verejnej siete. TidGen produkuje 150kW, čo je dostatok čistej energie pre 25 domov. ORPC plánuje pridať 5 megawattov kapacity do 3-5 rokov.


Čistá energia z obnoviteľného zdroja dostupná po celom svete.

Energia vody a vĺn je rovnomerne rozložená po celom svete. Využíva prílivové prúdy, no býva to aj dosť násilné, keď generátory na hladine udierajú navzájom o seba. Musia vydržať. TidGen si automaticky nastavuje hĺbku pre optimálne podmienky, aby sa vyhol sile búrky. Pilotný projekt počíta s nasadením generátorov v Toskánsku, po 2 MW v Indii, Taliansku a Veľkej Británii.
zdroj: http://www.popsci.com/science/article/2013-05/future-energy-water?dom=PSC&loc=recent&lnk=6&con=the-energy-fix-engineering-triumphs-over-wave-and-tidal-forces-
article by Erik Sofge

Reklama zakázaná ve Švýcarsku

20. dubna 2014 v 11:25 | Viktor Stropek |  Krátká videa

Zdroj: YT

Zkušený novinář je v šoku z toho, co slyšel o Krymu z úst moderátora ČT

20. dubna 2014 v 11:21 | Viktor Stropek |  Média

Zkušený novinář je v šoku z toho, co slyšel o Krymu z úst moderátora ČT

19. 4. 2014 18:13
TÝDEN V MÉDIÍCH Čítankovou ukázku novinářské manipulace objevil ve čtvrtečních Událostech, komentářích České televize mediální odborník Petr Žantovský. Kromě nesmyslného termínu anexe užívaného moderátorem v souvislosti s Krymem a Ruskem se podivuje i nad tím, že se u komentátora Jefima Fištejna vůbec neuvádí, že vzhledem ke svým profesním vazbám tlumočí oficiální názory Spojených států.
Zkušený novinář je v šoku z toho, co slyšel o Krymu z úst moderátora ČT
Foto: Hans Štembera
Popisek: Česká televize

Veřejnoprávní televizi a jejímu informování o dění na Ukrajině se věnuje v úvodní části svého pravidelného ohlédnutí za uplynulým týdnem ve sdělovacích prostředcích mediální odborník Petr Žantovský. "Čtvrteční Události, komentáře s hosty Jefimem Fištejnem a Natalií Sudliankovou byly naprosto čítankovou ukázkou toho, čemu se říká novinářská manipulace a mediální manipulace. To, co tam provozoval pan moderátor, bylo naprosto školním příkladem toho, jak se žurnalistika nemá dělat," tvrdí pro ParlamentníListy.cz Petr Žantovský.


Jako příklad uvádí, že moderátor David Borek opakovaně, asi čtyřikrát nebo pětkrát, použil výraz anexe Ruska a anexe Krymu. "Takto tu událost nehodnotí ani CIA, zatímco naši moderátoři ano. Je velmi zvláštní, že přistupují na tyto naprosto radikální a jednoznačné termíny. Protože, když si ten pojem rozebereme, tak anexe je zabrání. A to, že Ruská federace zabrala poloostrov Krym, není pravdou. Poloostrov Krym se 97 procenty obyvatelstva v referendu vyjádřil, že chce z ukrajinské státnosti přejít pod státnost Ruské federace," upozorňuje mediální odborník.

Mluvit o anexi po jasném výsledku referenda je nesmysl

O anexi bychom mohli hovořit například po Mnichově, když německá vojska napochodovala do českého pohraničí. "To byla anexe Sudet. Asi bychom hovořili o anexi i v případě, když nacistická vojska vstoupila do Rakouska a provedla takzvaný anšlus. To jistě byla anexe. A takových anexí byla v historii velká spousta, ale zpravidla se děla proti vůli místního obyvatelstva a určitě se neděla po referendu, které by vyjádřilo vůli přijmout tu tzv. anektující stranu za svoji vlastní," konstatuje Petr Žantovský.

"Takže to samo o sobě je úplný terminologický nesmysl, který jsme ovšem během toho krátkého rozhovoru slyšeli několikrát. A v tom duchu se nesl celý rozhovor. To, jakým způsobem tam moderátor neustále vracel otázku Dagestánu, která s tím nemá žádnou souvislost, bylo také velmi zvláštní. Bylo zjevné, že je nabrífován editorem nebo nějakým ideologem v pozadí a měl asi povinnost pokládat určité otázky stále dokola. A on to činil. Nepodezíral bych ho, že to byl jeho nápad, ale třeba se pletu," poznamenává mediální odborník.

Šlo o střetnutí bývalých kolegů z Rádia Svobodná Evropa

Za zajímavé na názorovém střetnutí dvou v úvodu zmíněných hostů považuje to, že Jefim Fištejn stále je a Natalie Sudlianková v minulosti byla zaměstnancem Rádia Svobodná Evropa. "Pokud mám správné informace, tak paní Sudlianková v běloruské redakci, pan Fištejn je šéfem celého toho vysílacího desku. Proto je logické, že minimálně pan Fištejn je dnes ve střetu zájmů, protože Rádio Svobodná Evropa je placeno z prostředků amerického Kongresu," poukazuje Petr Žantovský.
Připomíná, že Rádio Svobodná Evropa má jednoznačně povinnost už od padesátých let minulého století, kdy vzniklo, šířit myšlenky blízké USA. "Spojené státy si to platí ze svých prostředků, a tak je to logické. Každý civilizovaný bohatý stát má nějaké takové prostředky propagandy. V Česku to je dodnes Český rozhlas 7, zahraniční vysílání, to je také zahraniční propaganda. I když samozřejmě ve svém dopadu nesrovnatelná vůči Rádiu Svobodná Evropa. Proto si myslím, že názory pana Fištejna je třeba brát velmi vážně jako názory zastávané Spojenými státy americkými, to jednoznačně," míní mediální odborník.

Nikde se neuvádí, že komentátor Fištejn prezentuje oficiální názory USA

Pozastavuje se nad tím, že takto to nebylo nikdy v žádném médiu podáno a všude vystupuje Jefim Fištejn jako odborník na středoevropskou a východoevropskou oblast, aniž by se dodávalo výše zmíněné. "On nepochybně odborníkem na tuto problematiku dlouhá léta je, já si ho velice vážím a dá se říci, že ho počítám dlouhá léta mezi své přátele. Avšak v této věci je zapotřebí jednoznačně říct, že pan Fištejn říká oficiální názory Spojených států. Tak by to mělo být vnímáno," zdůrazňuje Petr Žantovský.Naopak o Natalii Sudliankové si myslí, že neříkala žádné oficiální názory. "Nevím o tom, že by ve své současné pozici šéfredaktorky ruskojazyčného týdeníku Pražský telegraf měla za zády nějakou finanční, politickou nebo jinou afinitu na kohokoli v zahraničí, takže asi mluvila sama za sebe. A ještě mnohem víc zeširoka a velmi přehledně se paní Sudlianková vyjadřuje v rozhovoru, který poskytla webu Aktuálně.cz a ten ho zveřejnil tuto středu. Říká v něm minimálně dvě věci, které stojí opravdu velmi vážně za pozornost a rád bych je zdůraznil," podotýká mediální odborník.

Pro vyvážený názor musíme místo ČT na soukromý web

Jednak Natalia Sudlianková míní, že to, co se dnes odehrává na východě Ukrajiny v Doněcku a v dalších městech, je vlastně zrcadlově obráceným obrazem toho, co se dělo v centru Kyjeva v únoru na tom tzv. euromajdanu. "Říká, že tehdy neposlouchal názor ulice pan prezident Janukovyč, dnes neposlouchá názor ulice pan Jaceňuk a další představitelé nového vedení Ukrajiny. A přitom jde o velmi podobné lidové hnutí nebo podobné názorové střety. Podobně pak odpověděla, když se jí redaktorka ptala, zda nespatřuje nějaký problém v tom, že jsou ty bojůvky na východě Ukrajiny financovány a vyzbrojovány z Moskvy," uvádí Petr Žantovský pro ParlamentníListy.cz.
I toto považuje Natalia Sudlianková za symetrické. "Nevěří, že těm aktivním revolucionářům na Majdanu dávali zbraně Američané, ale že to vzniklo tak, že se ti aktivní povstalci nabourali na západě Ukrajiny do policejních stanic, tam se vyzbrojili a pak se vydali už jako ozbrojené bojůvky do ulic Kyjeva. Úplně identicky se to děje dnes na východě Ukrajiny, jen do těch policejních stanic lezou zastánci jiného názoru, tedy proruského. Čili je potřeba měřit oběma stranám stejným metrem. A na to upozorňuje paní Sudlianková. Škoda, že takhle vyvážený a rozumný názor čteme na soukromém webu Aktuálně.cz, ale neslyšíme ho ve veřejnoprávní televizi," lituje mediální odborník.

Místo pláče nad Lidovými novinami propukl odborník ve smích

Inspiraci pro druhé téma našel v celostátním deníku. "Musím říct, že už dlouho jsem se tak nezasmál při četbě Lidových novin. Většinou spíš pláču nad hrůzou a profesionální i etickou bídou toho deníku, ale tentokrát jsem se vskutku rozesmál. Ale nemůžou za to ani tak Lidové noviny, ale pan poslanec Polčák z TOP 09 a Starostové, který vytáhl zajímavou kartu, že se bude prosazovat omezení křížení vlastnictví médií v Evropské unii," vysvětluje pro ParlamentníListy.cz Petr Žantovský.

Tuto kartu už dříve vytáhli Francouzi a zejména Italové, kterým vadilo, že Silvio Berlusconi ovládl několik televizních stanic a řadu dalších médií, díky nimž měl na veřejnost docela silný vliv. "U nás je situace zdánlivě obdobná, protože mnohá média má zase ve vlastnictví pan Babiš, jiná média zase pan Bakala. Ale o médiích pana Bakaly pan Polčák nemluví. Proč asi? Mluví o médiích pana Babiše, je mu asi solí v očích, že pan Babiš má dva deníky a spoustu dalších akvizic v mediálním světě, třeba celostátní rádio. To je pravým důvodem toho, co pan Polčák navrhuje," myslí si mediální odborník.

Antimonopolní úřad je dostatečnou pojistkou

"Ale navrhuje nesmysl. On pan Polčák často navrhuje nesmysly, ale tohle je nesmysl jako dům. A hned řeknu, proč si to myslím. Představme si regulaci křížení vlastnictví ve dvou oblastech. Nemluvme o internetu, to je vlastnicky nepřehledný systém, ale o elektronických a tištěných médiích. Elektronická média, rádio, televize, tak jak je známe z digitálního nebo analogového prostředí, působí na veřejnost prostřednictvím veřejných statků, to jsou ty kmitočty, na kterých vysílají," vysvětluje Petr Žantovský.
Omezování křížení vlastnictví považuje za nadbytečné, protože máme Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, který velice přísně posuzuje křížení vlastnictví v oblasti elektronických médií. "Vzpomeňme si, jak dlouze rozhodoval o tom, zda vůbec může Andrej Babiš vstoupit do Impulsu, jestli to není s něčím v rozporu. Ten antimonopolní úřad je dostatečná instituce a je úplně zbytečné vytvářet kvůli tomu další zákony a další instituce na to, aby se dbalo na pluralitu rozhlasového nebo televizního vysílání, takže je Polčákův návrh nadbytečný," domnívá se mediální odborník.

Podle Polčáka by bylo správné zrušit kapitalismus

A v oblasti tištěných médií ho považuje dokonce za nesmyslný. "Pan Babiš si může založit třeba padesatery noviny, ale když bude ty noviny číst dvanáct lidí, tak nebude mít vliv žádný. Zatímco když bude mít jedny jediné noviny a ty dostane do poloviny domácností, tak má vliv obrovský. A to žádný takový Polčákův návrh neošetří a ani nemůže ošetřit, protože máme svobodný trh. Není možné vytvářet další Lex Babiš, jeden už tu máme, to byl ten slavný Zemanův služební zákon," připomíná Petr Žantovský politickou úlitbu, která ale nezpochybňovala logiku stávající legislativy.
Tehdy nedošlo k porušení zákona, jen k porušení tradičního zvykového nároku. "Ale zavedení zákona omezující křížení vlastnictví v tištěných médiích by bylo útokem na stávající legislativu, protože by to omezilo svobodný trh. Vymezilo by to mantinely, ve které oblasti smíte svobodně podnikat a ve které nesmíte. Takže byste mohl mít třeba tři prodejny aut, ale nesměl byste mít troje noviny. To je přece nesmysl. To vede k jedinému závěru. Dle pana Polčáka by bylo správné zrušit kapitalismus. Pak nechť si každý volič TOP 09 rozmyslí, zda tuto stranu stále ještě považuje za pravicovou," doporučuje mediální odborník.

Syndikát se prohlásil právním nástupcem bez jakéhokoli dokazování


Anketa

Jaké řešení doporučujete v případě východní Ukrajiny?
hlasovalo: 16597 lidí
Závěrem se zamýšlí nad verdiktem Městského soudu v Praze, který stvrzuje, že stát zaplatí Syndikátu novinářů 292 milionů korun. "To je otázka toho nároku za barák, co byl na Vinohradské třídě v Praze zbourán a u Jiráskova mostu nepostaven. Já už jsem to nedávno glosoval, ale dnes bych k tomu přidal ještě doplňující pohled. A to v souvislosti s tím, jak vznikl Syndikát novinářů. Vzpomeňme, jak vypadaly první měsíce roku 1990, kdy se Syndikát prohlásil bez jakéhokoli dokazování právním nástupcem Svazu novinářů," říká pro ParlamentníListy.cz Petr Žantovský.

Tehdy se nad tím nikdo nepodivoval i proto, že Svaz novinářů nebyl bohatou a mocnou organizací jako SSM a KSČ, o jejichž majetek se bojovalo dlouhá léta. "To byla trošku jiná káva, a tak se nechal Syndikát novinářů jaksi zvykově uznat právním nástupcem Svazu novinářů. Kdyby se nad tím někdo zamyslel opravdu rigidně právně, tak by došel k závěru, že pro to není žádný zákonný podklad. Říkám to proto, že když Syndikát novinářů vznesl nárok na dům, který stát dluží dnes již neexistujícímu Svazu novinářů, tak ten nárok měl spíše symbolickou nebo morální povahu," míní mediální odborník.

Úplně zbytečná organizace, výdejna průkazek, vyhrála 292 milionů

Za problém pak považuje, že Syndikát novinářů za více než dvacet let své existence zásadně nikdy neudělal nic, čím by ospravedlnil svoji vlastní existenci. "Politicko-organizační a restriktivní hlídací funkce v mediálním prostředí, které plnil Svaz novinářů, pochopitelně zanikly s bývalým režimem. Ale nový Syndikát neměl nikdy ani funkci odborovou, ačkoli na přelomu let 1999 a 2000 proběhly Pařížskou ulicí takové diskuse, jestli by se ze Syndikátu náhodou neměl stát odborový svaz, protože i jeho nadřízená Mezinárodní organizace novinářů v Bruselu je odborová centrála," vzpomíná Petr Žantovský.
Tehdy si Syndikát novinářů odhlasoval, že zůstane cechovní organizací. "Tím si podepsali svůj vlastní symbolický rozsudek smrti, protože tím přestali být zajímaví pro kohokoli, jak pro novináře, tak pro veřejnost. Nejsou věrohodní, nejsou respektovaní, vlastně nic neznamenají. Je to úplně zbytečná organizace, výdejna průkazek. A tahle výdejna průkazek vyhrála 292 milionů," poznamenává mediální odborník.

Syndikát by měl být při nakládání s vysouzenou sumou opatrný

Mluví o tom proto, že bude nanejvýš zajímavé sledovat, jak Syndikát novinářů s těmi 292 miliony naloží. "Protože symboličnost toho nároku a jeho právní zpochybnitelnost z určitého pohledu by je měla vést k maximální opatrnosti a ostražitosti. A spíše k tomu, že by ty peníze měly opravdu jít na dobročinné účely, když už ten stát byl tak dobrý a tomu Syndikátu ty miliony věnoval. Tak jsem velmi zvědav, jak s nimi Syndikát naloží, a určitě se tomu budeme ještě věnovat," ujišťuje Petr Žantovský.

Provoz blogu ....

20. dubna 2014 v 11:11 | Viktor Stropek |  co se dějě v trávě?
Vážení přátelé,

na nějaký čas jsem tento blog odložil protože jsem si nebyl jistý jeho užitečností. Ale pochyby jsou pryč a je čas se vrhnout do práce. :)

Zakázané léky na rakovinu ...

14. července 2013 v 8:03 | Viktor Stropek |  Zdraví

Dokument který zasazuje tvrdou ránu doporučené léčbě rakoviny chemo a radioterapií. Osobně jsem prověřil dr. Gersona a všechna fakta řečená v dokumentu lze dohledat i na jiných zdrojích. Jeho klinika stále funguje v mexické Tiujaně a nově otevřená je další v Maďarsku.

Gerson´s Institute

14. července 2013 v 7:51 | Viktor Stropek |  Zdraví

" Dokud si neuvědomíš že máš na vybranou, .... nemáš na vybranou.

KOKOSOVÝ OLEJ – Omlazující a úžasně léčivá potravina

14. dubna 2013 v 17:28 | Viktor Stropek |  Zdraví

KOKOSOVÝ OLEJ - Omlazující a úžasně léčivá potravina

Vloženo dne 14.6.2012 od Marie88 přečteno 10 601x

Kokosový olej je velmi populární potravina vyrobený z masa kokosových ořechů. Kokosový ořech byl dlouho primárním zdrojem živin v tropech. Jeho různé průmyslové a kosmetické aplikace z něj vytvořily životaschopnou komoditu.
Je tepelně stálý a je proto velmi vhodný při vaření. Velmi pomalu oxiduje, vzdoruje žluknutí a má životnost přibližně dva roky - panenský kokosový olej vytvořený procesem mokrého mletí má "věčnou" trvanlivost.

Podívejte se na NaturalNews InfoGraphic o kokosovém oleji zde (je obdivuhodný) http://www.naturalnews.com/Infographic-Benefits-of-Coconut-Oil.html


SLOŽENÍ KOKOSOVÉHO OLEJE
Kokos má širokou škálu zdravotních účinků díky své vláknině, výživnému obsahu a jeho olej ho dělá pozoruhodným zdrojem živin a léku. Je to rozhodně nejzdravější olej na světě navzdory skutečnosti, že má vysoký obsah nasycených tuků a byl jednou neoprávněně zařazen mezi nezdravé potraviny.
ROZMANITOST KOKOSOVÉHO OLEJE
Oleje a tuky se skládají z molekul známých jako mastné kyseliny. Jsou klasifikovány podle nasycení (saturace) nebo podle molekulové délky a velikosti uhlíkového řetězce uvnitř každé mastné kyseliny. Monosaturované tuky a polysaturované tuky jsou příkladem první třídy.

Druhá třída je založená na molekulové velikosti nebo délce uhlíkového řetězce mastné kyseliny. K dlouhým řetězcům atomů uhlíku, z nichž je každá mastná kyselina, je připojen atom vodíku. Jsou krátké řetězce mastných kyselin známé jako SCFA, střední řetězce mastných kyselin (MCFA) jako kokosový olej a dlouhé řetězce (LCFA). Ať už jsou nasycené nebo nenasycené, většina tuků a olejů v naší stravě je složená z dlouhých řetězců mastných kyselin. Ve skutečnosti, většina konzumovaných mastných kyselin je LCFA.

Kokosový olej má převážně střední řetězce /MCFA) a účinek MCFA z kokosového oleje je zřetelně odlišný než LCFA z běžných jídel. Nasycené a nenasycené tuky z mléka, vajec, masa a dokonce většina rostlinných olejů jsou z dlouhých řetězců LCFA.
Proč je to důležité? Protože naše těla metabolizují každou mastnou kyselinu různě. MCFA z kokosového oleje je zvláštní v tom, že tyto mastné kyseliny nemají negativní efekt na cholesterol. Ve skutečnosti jsou tyto MCFA známé svou schopností snížit riziko srdečních chorob a arteriosklerózy. Je velmi málo zdrojů těchto MCFA a jedním z nejlepších je kokosový olej.
Játra a žlučník nemusí trávit a emulgovat dlouhé řetězce MCFA mající za následek okamžitou energii, zvýšenou metabolickou zátěž a následně větší produkce tepla stejně jako zvýšené cirkulace. Kdokoliv má zhoršené trávení tuků nebo má odstraněný žlučník, kokosový olej bude pro něj snadno stravitelný. http://www.naturalnews.com/022313_fat_oil_coconut.html


KYSELINA LAUROVÁ

Díky kyselině laurová má tento olej mnoho zdraví prospěšných výhod. V těle je kyselina laurová konvertovaná na monolaurin, sloučeninu, která je prudce jedovatá pro viry, bakterie, houby (plísně) a jiné organismy (parazity) tím, že naruší jejich lipidové membrány a prakticky je zničí.

Monolaurin také účinně léčí kvasinku bílou (Kandidu), plísňové infekce a atletickou nohu. Též si vybere za cíl bakteriální infekce a viry jako spalničky, chřipku, hepatitidu C a dokonce HIV! Ve skutečnosti badatelé z Filipín studují efektivitu kyseliny laurové proti HIV/AIDS pro její protivirové vlastnosti. Navíc je kyselina laurová netoxická a je mnohem lepší alternativou léků, které jsou předepisovány proti plísním a bakteriím.

Monolaurin nemůže být v těle vyroben bez kyseliny laurové. Mateřské mléko je jediným dalším zdrojem kyseliny laurové - proto kojené děti nejsou tak ohroženy infekcí. Pravidelná spotřeba kokosového oleje podporuje imunitu a redukuje výskyt onemocnění. http://www.naturalnews.com
BENEFITY KOKOSOVÉHO OLEJE

Péče o vlasy - unikátní mastné kyseliny v kokosovém oleji mají tak malou molekulární strukturu že jednoduše vejdou do membrán vlasových buněk a dovolí tím oleji proniknout hluboko do vlasů a tím vlas zevnitř opraví lépe, než jakýkoliv kondicionér.

Vmasírujte si olej do kštice a můžete se tím zbavit lupů. Lupy způsobují suchou kůži nebo nějakou vnitřní plísňovou kondici vlasů. Pravidelným používáním kokosového oleje zničíte všechny houby a odstraníte lupy. Stačí 1-2 čajové lžičky aby olej zanechal lesk vašich vlasů. Ponechte působit přes noc a uvidíte překvapivé výsledky. http://www.naturalnews.com/029120_coconut_oil_hair_conditioner.html


Pleťová péče- olej je vynikající pleťový kondicionér, jeho tuky přirozeně vniknou do pokožky, zvlhčí ji a vytvoří zábranu proti poškození ze životního prostředí a volnými radikály. Kokosový olej také poskytuje přirozenou ochranu před UV zářením, kterého odfiltrují 20%.

Olej z kokosu je bohatý na antioxidanty, přírodní mikrobiální a antibakteriální činitele caphrylic a kyselinu kaprinovou. Mají schopnost vyhladit pleť a poskytnou ji perfektní anti-aging zvlhčení. Navíc olej obsahuje vitamin E, další antioxidant který urychluje obnovení pleti při oděrkách, spáleninách a jiných traumatech. http://www.naturalnews.com


Ztráta hmotnosti- středně dlouhé řetězce mastných kyselin zrychlují metabolismus mnohem rychleji, než dlouhé řetězce, jelikož jsou snadno stravitelné a převedeny do energie. Krátké řetězce jsou 3 krát více účinné při zvýšení metabolismu než řetězce dlouhé, což má značnou efektivitu při ztrátě hmotnosti. http://www.naturalnews.com/026808_oil_coconut.html


Přirozená pomoc při zápalu plic- studie potvrdila, že kokosový olej pomohl rychleji pacientům ulehčit od symptomů zápalu plic. Může být pomocníkem pro redukci pobytu v nemocnici a nižším léčebným výdajům. Navíc je to levná náhrada tradičních antibiotik a nemá žádné vedlejší účinky. http://www.naturalnews.com/025038_coconut_child_oil.html


Snižuje riziko cukrovky, srdečních chorob, zlepšuje hladinu cholesterolu. Studie na ženách prokázala, že ženy, které jedli kokosový olej měly sklon mít výrazně nižší objem pasu a snížené procento diabetu typu 2 a srdečních chorob.

Nadto další studie doložila, že olej zlepšil hodnoty cholesterolu. http://www.naturalnews.com/026547_oil_coconut.html

Kokosový olej podporuje zdraví kostí, a zbavuje chronické únavy. Výzkum zjistil, že kokosový olej předchází řídnutí kostí jelikož pomáhá absorpci minerálů jako je vápník a hořčík.

Střední řetězce mastných kyselin produkují energii než tělesný tuk a tím zlepšují metabolismus a předcházejí únavě. Olej také ničí organismy v těle, které mu odebírají sílu a přispívají ke stavu únavy. http://www.naturalnews.com/033718_food_miracles.html

Alzheimer - Dr.Mary Newport ošetřovala svého dementního manžela přírodním kokosovým olejem, jelikož léčba, kde se podává stejná substance v lécích úplně selhala. Přirozená forma středně dlouhých triglyceridů (MCT) v podobě 1 polévkové lžíce kokosového oleje 2x denně po dobu 1 a půl měsíce způsobily, že se manžel úplně zregeneroval. http://www.naturalnews.com

DALŠÍ ZDRAVOTNÍ ÚČINKY:

- ochrana proti rakovině a HIV a jiným infekčním onemocněním
- zabíjí PARAZITY jako pásové červy a MOTOLICE JATERNÍ!
- uvolňuje zpětný tok kyselin pro řádnou funkci střev
- snižuje výskyt hemeroidů
- léčí střevní problémy
- zmírňuje bolesti ucha
- ulehčuje od symptomů spojených se zvětšenou prostatou
- posiluje játra a chrání je před degenerací
- redukuje dopad epileptických záchvatů
- léčí záněty kloubů a svalů
- uklidňuje neuropatii a svědění spojené s cukrovkou.


KOLIK OLEJE BRÁT PRO LÉČEBNÉ ÚČELY?

Podle výzkumů by měl dospělý člověk konzumovat 3 a 1/2 polévkové lžíce denně: je to množství rovnocenné s tím, co by přijalo kojené dítě za den.
Ti, co zatím ve svém jídelníčku nekonzumovali kokosový olej by měli začít s konzumací menších dávek, aby viděli, jak tělo reaguje, než se dostanou na doporučovanou terapeutickou denní dávku.

VEDLEJŠÍ ÚČINKY OLEJE?

Kokosový olej nemá žádné vedlejší účinky. Nicméně jestliže jste před tím měli nízkotučnou dietu, může po konzumaci oleje nastat průjem. Proto je lepší začít s menším množstvím.

Olej má také velký přínos pro gravidní a kojící ženy, nicméně ženy zvyklé na nízkotučnou dietu jsou varovány, aby s kokosovým olejem v těhotenství neexperimentovaly. Jestliže jste na kokosový olej zvyklí bez reakcí, není důvod přerušit jeho spotřebu.

Autor: Aurora Geib, pro NaturalNews

Překlad: www.jajsem.com
Tento článek byl přeložen a originálně vydán prostřednictvím www.jajsem.com a lze jej v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a všemi dalšími uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.

Úroveň toxicity vakcín ...

14. dubna 2013 v 17:18 | Viktor Stropek |  Zdraví

Očkovací látky: obsahují také tyto toxické látky!

Formaldehyd
Používa sa napr. v chrípkovej vakcíne na inaktiváciu chrípkových kmeňov. Je embryotoxický, mutagénny, alergénny. Jeho použitie je zakázané v nábytkárskom priemysle pre známe toxické účinky.
Sloučeniny hliníku
Používají se jako adjuvans - látka zvyšující účinnost. Při některých typech očkování se používá na vyvolání "umělého zápalu", který je potřebný pro vyvolání imunitní reakce. Hliník je neurotoxický , vede k ničení spojení mezi nervovými buňkami i celých nervových buněk.
Nejpoužívanější dětská vakcína Infanrix Hexa (přečtěte si bod 4.8 Nežádoucí účinky), která kombinuje 6 různých vakcín v jedné, má deklarovaný obsah hliníků až 820μg . Podává se souběžně s vakcínou Prevenac 13, která přidává dalších 125μg nebo Synflorix, která dodá až 500μg, takže celkově dostane kojenec do svalu nejméně 945-1320 μg hliníků v jeden den.
Hranice otravy hliníkem pro 5kg vážící miminko je na úrovni 35 až 50 μg hliníku v krvi (celkově).
V případě, že by se všechen hliník z očkovací látky v jednom okamžiku ocitl v krvi, bylo by to 19x - 27x víc než je stanovená hranice otravy (100 μg/l krve). I kdyby se nedostal všechen hliník z očkovací látky hned do krve, krátce po očkování (desítky minut) se v krvi ocitne jeho podstatná část .
Celý článek: diva.aktuality.sk

Reakce MUDr. Ludmily Elekové na článek RNDr. Mareka Petráše: "Hlinitá sůl jako adjuvans ve vakcínách"

Vážený pane doktore,
se zájmem jsem si přečetla váš článek o hliníku jako adjuvans ve vakcínách na vašich stránkách.
Mám k němu několik poznámek a dotazů. Moje v současnosti dosud nerozptýlené obavy se týkají především jeho možné akutní a chronické toxicity. Ve svém článku pečlivě počítáte a docházíte k výsledku, že se hliník z vakcíny neuvolňuje a tudíž nemůže způsobit žádné systémové akutní reakce a problémy.
Faktem ovšem je, že děti mají po očkování velmi často systémové reakce, ne pouze lokální. Sám výrobce Infanrixu Hexa firma GlaxoSmithKline uvádí jako časté nebo velmi časté reakce (výskyt v jednom případě na 10 aplikovaných dávek): ztráta chuti k jídlu, horečka nad 38 °C (častěji než 1:10 dávek), horečka nad 39,5 °C (cca 1:10 dávek!), únava, neobvyklý pláč, podrážděnost, neklid, otok, bolest, zarudnutí v místě vpichu, průjem, zvracení, nervozita.
Horečka, ztráta chuti k jídlu, únava, neobvyklý pláč (přesněji řečeno encefalitický křik), podrážděnost, neklid a nervozita jsou symptomy způsobené reakcí nervového systému.
Pokud vakcína zůstává v místě vpichu a jen pozvolna a dlouhodobě stimuluje imunitní systém, pak je třeba pátrat, co z vakcíny se uvolňuje do krevního oběhu, dostává se do mozku a způsobuje tyto reakce a jakým mechanismem. Dokud tato otázka nebude zodpovězena - považuji za ostudné a nedbalé, že se jí dosud nikdo nezabýval a nebyla dosud zodpovězena - do té doby je podezřelá každá složka vakcíny se známým neurotoxickým účinkem. Položila jsem v září tuto otázku firmě GlaxoSmithKline a ani po urgenci jsem dosud nedostala smysluplnou odpověď. Buď ji neznají, což je skandální nebo ji nechtějí sdělit, což je neméně skandální.
Při pohledu na složení vakcín bije do očí množství hliníku. Jistěže vakcíny obsahují mnoho dalších látek, které jsou také kandidáty na neurotoxicitu, ale hliník se ve vakcíně vyskytuje v množství, které mnohonásobně překračuje limity pro toxicitu, zejména MRL (minimal risk level) a normu FDA pro parenterální příjem Al pro osoby se sníženou funkcí ledvin.
Vaše údaje o vylučování jsou ovšem v rozporu s údaji, které poskytl SÚKL a firma GlaxoSmithKline. Mám jejich písemné vyjádření, že hliník je ve vakcíně nerozpustný, ale že se ho současně cca 50-70% do 24 hodin vyloučí močí. Tyto dvě skutečnosti se ovšem vzájemně vylučují. SÚKL na podporu svého tvrzení uvádí odkaz na http://www.immunizationinfo.org/issues/vaccine-components/aluminum-adjuvants-vaccines, článek diskutující hliníková adjuvans.
"zátěž organismu z obou zdrojů (potrava a vakcíny) je pod minimální rizikovou úrovní (autoři ovšem nevzali v úvahu mizivou vstřebatelnost Al ze stravy) kromě přechodného období po očkování; protože se 50-70% injikovaného hliníku vyloučí během 24hodin, věří se, že to nemá žádný negativní účinek."
Za touto větou je odkaz na práci Jonese a Chou: Aluminum toxicokinetics regarding infant diet and vaccinations, kterou uvádíte i ve svých odkazech.
Když se téměř 70% Al během 24hodin vyloučí močí, pak minimálně toto množství projde za 24 hodin krevním oběhem a nezanedbatelná část se u malých kojenců s nefunkční hematoencefalickou bariérou dostane do mozku. Vy sám v závěru svého článku vyjadřujete podobné obavy - možnou absorpci celého množství Al z vakcíny považujete za, cituji: "skutečný problém".
70% z 1320 µg je 924 µg, což je vysoce nad limitem FDA pro parenterální příjem Al osob se sníženou funkcí ledvin, která je 5 µg/kg/den, tj. 30 µg celkem na 6 kg kojence. MRL je stanoven na 1 mg/kg/den, při vstřebatelnosti 0,3% jde o 18 µg celkem na 6 kg kojence.
MRL 1mg/kg/den - vstřebáno 0,3%18 µg na celé 6 kg dítě
FDA 5 µg/kg/den - vstřebáno 100%30 µg na celé 6 kg dítě
70% vakcíny 924 µg, vstřebáno 100%924 µg na celé 6 kg dítě

Smrť po očkovaní Infanrix Hexa + Synflorix + Rotarix

Diagnóza: akútna meningokokcémia a septický šok.
V utorok 3.I.2012 sme boli na prvom povinnom očkovaní (Infanrix Hexa, Synflorix (povinne) + Rotarix (dobrovoľne)). Celý deň bol v poriadku, pravidelne som mu merala teplotu, bola v poriadku. Takto kľudne prebiehala aj nasledujúca noc. V stredu 4.I.2012 Maroško teplotu takisto nemal, ale začal pokašliavať.

Formaldehyd ve vakcínách: ovlivňuje DNA?

Americká národní lékařská knihovna v Národním institutu zdraví (National Institute of Health - NIH) publikovala v lednu 2010 online "Závěrečnou zprávu o kancerogenitě formaldehydu".
Co se stane, když formaldehyd ve vakcíně interaguje biochemicky s buňkami dítěte, jehož imunitní systém a hematoencefalická bariéra nejsou dosud plně vyvinuté?
Víme, že organismus metabolizuje substance odlišně podle toho, jestli byly přijaty ústy nebo byly injikovány a obešly trávicí trakt.
Zpráva o kancerogenitě udává následující:
Pozření formaldehydu vede k vážnému poleptání zažívacího traktu, následovanému oslabením CNS, myokardu, oběhovým selháním, metabolickou acidózou a selháním několika orgánů. Toxické účinky formaldehydu u experimentálních zvířat zahrnují podráždění, cytotoxicitu a proliferaci buněk horního dýchacího traktu, podráždění oka, hyperreaktivitu plic, bronchokonstrikci, podráždění zažívacího traktu a kůže. Další hlášené účinky zahrnují oxidativní stres, neurotoxicitu, účinky na chování, imunotoxicitu, toxicitu pro varlata a poškození jaterních funkcí, štítné žlázy a hmotnosti varlat (IARC 2006, Asian a kol. 2006, Sarsilmaz a kol. 2007, Golalipour a kol. 2008, Ozen a kol. 2005, Majumder a Kumar 1995).

Slovník:

Adjuvans je anorganická či organická chemická látka, makromolekula nebo celé buňky některých usmrcených bakterií, které zesilují imunitní reakci na podaný antigen. Používá se jako nezbytná složka vakcín nebo při produkci protilátek z imunizovaných zvířat. Mezi nejčastěji používaná adjuvans patří hydroxid hlinitý a parafínový olej.
Jejich účelem je vybudit imunitní systém k větší protireakci, než jakou by měla samotná vakcína bez těchto adjuvant. Jednak dojde k větší "mobilizaci" imunitního systému proti vakcíně, bez které by s ní měl organizmus větší problémy; přidání adjuvant tak též představuje možnost, jak dodat do těla minimální množství antigenu či způsob, jak místo několika opakovaných vakcinací provést jen jednu. (zdroj)
Anafylaktická reakce, anafylaxe
Definice: Rychlý typ celkové alergické reakce s nadměrnou reakcí imunitního systému na cizorodou látku (tj. alergen), proti níž je již z minnulosti vytvořena protilátka. Při anafylaktické reakci je postiženo vždy více tělních systémů. Vazbou této protilátky vzniká imunokomplex, který způsobuje vyplavení látek poškozujících organismus a rychlý vznik příznaků.
Příčina anafylaktické reakce
Rozvíjí se během minut po vstupu antigenu a vedle šokového stavu může dojít ke vzniku bronchokonstrikce, akutní respirační insuficience, Quinckeho otoku, kožních projevů ve smyslu urtiky a pruritu nebo gastrointestinální manifestace v podobě nauzey, zvracení, abdominálních křečí nebo průjmu.
Mohou ji vyvolat cizorodé proteiny, jako např. antisérum, hormony, enzymy, pyly, polysacharidy, diagnostické přípravky a řada léků - nejčastěji antibiotika. Nízkomolekulární látky jsou považovány za hapteny a účinkují až po vazbě na sérové proteiny. Cesta vstupu antigenu je nejč. injekční, vzácně perorální. Často však může být anafylaxe vyvolána bodnutím včelou, vosou, sršněm. Anafylaxe vzniká až po opakovaném vniknutí antigenu do organismu po předchozí senzibilizaci. Někdy je však nemožné získat od nemocného údaj o předchozí expozici látce, která vyvolala anafylaxi. (zdroj)

Vakcinační teorie se drolí v základech – výzkum odhaluje, že pro boj s viry nejsou protilátky nutné

14. dubna 2013 v 17:10 | Viktor Stropek |  Zdraví

Vakcinační teorie se drolí v základech - výzkum odhaluje, že pro boj s viry nejsou protilátky nutné

Publikováno 7.4.2012 | Autor: admin
Zatímco průmysl medicíny, farmacie a vakcín se snaží prosazovat nové vakcíny prakticky na každou nemoc, nejnovější studie publikovaná v magazínu The Imunity naprosto rozvrací celou vakcinační teorii. Ukazuje se totiž, že přirozený imunitní systém v lidském těle tvořený vrozenými a adaptivními komponentami nás chrání před nemocí, aniž by bylo potřeba vakcín pro tvorbu protilátek.
Teorie o vakcínách se opírá o princip napodobování infekce, aby se podnítila zvýšená tvorba tzv B-buněk, jež patří k hlavním dvěma složkám bílých krvinek a tím i celého imunitního systému, a ty následně ovlivňují produkci protilátek, jež zajišťuje adaptivní imunitní systém. Všeobecně se věří, že tento vakcínami vyvolaný vznik protilátek pak připravuje imunitní systém na přímou reakci v případě infekce - a to ještě dříve, než je tělo takové infekci vystaveno.
Avšak nový výzkum nám předkládá fakta o tom, že i vrozená imunita hraje významnou roli v boji s infekcí a že je možná pro prevenci nebo boj s infekcemi ještě důležitější než adaptivní imunita. Při prováděných testech se zjistilo, že protilátky vyprodukované adaptivní složkou imunitního systému nebyly schopny samy o sobě infekce porazit. To v podstatě vyvrací teorii o tom, že by protilátky vyprodukované díky vakcínám mohly poskytnout plnou ochranu při prevenci nebo boji s infekcí.
"Naše zjištění jsou v rozporu s běžnými názory o tom, že by protilátky byly naprosto nezbytné pro překonání infekcí viry jako je např. VSV (vesicular stomatitis virus) a že by měly zajistit fungování B-buněk v roli dozorců nebo makrofágů v rámci antivirové imunity," vysvětluje vedoucí výzkumného týmu Dr. Uldrich H. von Andrian z The Harvard Medical School. "Pro další zkoumání bude důležité ještě hlouběji popsat roli protilátek a interferonů uvnitř imunitního systému a sledovat jejich působení proti virům napadajícím nervový systém, jako jsou např. vzteklina, nilská horečka nebo encefalitida."
Jak nedávno vysvětloval Dr. Russell Blaylock v interview s Mike Adamsem, vakcíny totiž většinou nejenže neúčinkují tak, jak hlásají reklamy, ale ve skutečnosti dokonce i ničí vrozenou tělesnou imunitu. Spíše než aby učily tělo reagovat na infekce, vakcíny ve skutečnosti potlačují schopnosti imunitního systému produkovat cytokiny typu TH2 a tím i tlumí buněčnou imunitu, jež je nezbytná proto, aby se tělo samo chránilo proti smrtelným virům nebo bakteriím.
Takže znovu můžeme jen opakovat, že nový průlomový poznatek vědy boří mýtus o tom, že by vakcinace mohly mít medicínsky prospěšný význam. Bez ohledu na to, zda bude široká zdravotnická komunita ochotna něco takového připustit, ocitá se nyní ideologie propagátorů vakcín v hromadách prachu zastaralé pseudovědy…

IQ klesá kvůli tabáku a výfukovým plynům z aut

14. dubna 2013 v 16:55 | Viktor Stropek |  Zdraví

IQ klesá kvůli tabáku a výfukovým plynům z aut

Zveřejněno 14 Duben 2013 autorem FreePub
Všichni čelíme znečištění ovzduší.

I když žijete na venkově, tak jste vystaveni určité úrovni znečištění z vašeho vlastního vozidla nebo z tabáku, pokud jste kuřák. Ale studie z Columbia Center for Children's Environmental Health (Kolumbijské centrum pro environmentální zdraví dětí) [jejich web] zjistila, že vysoká hladina znečištění může mít vliv na inteligenci dětí, snižuje jejich IQ. Další studie spojují znečištění s depresemi, astmatem a mnoha dalšími zdravotními problémy.
Studie se zaměřila na prenatální expozice znečištění ovzduší, konkrétně na polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU). Zjistilo se, že těhotné matky vystavené vysokým úrovním těchto látek porodily děti, které měly výrazně snížené IQ, zjistilo se to testem inteligence v pěti letech. [zdroj - studie]
Tyto znečišťující látky (PAU) pochází ze spalování fosilních paliv, která se používají ve vozidlech a v průmyslu. Také jsou uvolňovány při spalování organických materiálů, jako je tabák, uvedl server UPIC.com. [zdroj]
Studie se zaměřila na 214 zdravě narozených dětí nekuřáků - bílých polských matek v letech 2001 až 2006. Během těhotenství ženy nosily monitory vzduchu v malých batůžcích, které měřily působení znečišťujících látek. Také poskytly krev a vzorky pupeční šňůry.
Děti pak byly testovány a monitorovány do svých pěti let. Byly testovány na uvažování a inteligenci a bylo zjištěno, že mají nižší IQ s rostoucí expozicí znečištění.
Podobná studie provedená v New Yorku v roce 2009 zjistila podobné výsledky - nízké IQ děti matek (afroamerických a dominikánských nekuřáků).
Frederica Perera, autorka studie, tvrdí, že jsou tato zjištění významná, protože ukazují, že znečištění vzduchu by mohlo "hrát roli při vzdělání, co se týče školních výsledků."
Expozice PAU v děloze je také spojována s věcmi jako je astma, nízká porodní hmotnost, předčasný porod a srdeční deformace. [zdroj]
Novější studie z Environmental Health Perspectives zjistila, že prenatální vystavení znečišťujícím látkám je spojeno s o 24% vyšší mírou úzkosti a deprese u malých dětí. Děti již ve věku šesti a sedmi let zažívají úzkosti a deprese kvůli toxinům ve vzduchu. [zdroj - studie]
Podle wisconsinského ministerstva zdravotnictví jsme vystaveni PAU v několika způsoby: [zdroj]
Dýchání
Většina lidí je vystavena PAU, když vdechují kouř, výfukové plyny aut, nebo průmyslové výfukové plyny. Většina těchto výfukových plynů obsahuje různé druhy PAU sloučenin. Lidé s nejvyšší expozicí jsou kuřáci, lidé žijící nebo pracující s kuřáky, pokrývači střech, stavitelé silnic a lidé žijící blízko hlavních silničních tahů a průmyslových zdrojů.
Jídlo a pití
Pomocí uhlí pečené potraviny, obzvláště maso, jsou zdrojem vystavení PAU. Mušle žijící ve znečištěné vodě mohou být dalším významným zdrojem expozice. PAU můžou být i v podzemní vodě v blízkosti skládek se stavebními odpady a popelem. Zelenina neabsorbuje velké množství PAU z půdy.
Dotek
PAU můžou být absorbovány i skrze kůži - manipulace s kontaminovanou půdou nebo koupání ve znečištěné vodě. Malá množství PAU můžou být vstřebána kůží z pleťových krémů nebo šamponů s obsahem PAU.
Překlad článku IQ Ratings Suffer from Car Pollution, Tobacco Exposure
http://naturalsociety.com/iq-ratings-pollution-tobacco-exposure/

Dánsko vyčistilo trh s masem, monitoruje používání antibiotik

14. dubna 2013 v 16:50 | Viktor Stropek |  Zdraví

Dánsko vyčistilo trh s masem, monitoruje používání antibiotik

Zveřejněno 14 Duben 2013 autorem FreePub
Před deseti roky dánský drůbeží průmysl dobrovolně upustil od používání antibiotik.

Antibiotika jsou používána lidmi a v zemědělském průmyslu, aby se rychle zdecimovaly bakterie a mikrobiální kultury, které můžou negativně ovlivnit zdraví. Jde však o zjednodušené řešení. Problémem jsou pak bakterie rezistentní vůči antibiotikům - můžou vzniknout jak použitím antibiotik u lidí, tak i u zvířat a pak se šíří. [zdroj]
Před deseti roky dánský drůbeží průmysl dobrovolně upustil od používání antibiotik. Vzhledem k tomu, že byly tyto chemické látky používané k rychlejšímu růstu zvířat, tak rozhodnutí zmátlo mnoho obchodně orientovaných pozorovatelů.
Jen dva roky poté dánský vepřový průmysl udělal stejné rozhodnutí. Zatímco dánská produkce drůbeže zůstává z velké části uvnitř hranic země, tak je Dánsko největším vývozcem vepřového masa na světě.
Dánsko tím neskončilo a pokračovalo ve změnách: Během příštích několika let díky přísným kontrolám a odstranění pobídek k použití snížilo používání antibiotik u velkých hospodářských zvířat o 60%. Průmysl očekával pád dánské produkce masa. Nikdy se to ale nestalo. Překvapivě se výroba zvýšila o 50%.
Profesor Frank M. Aarestrup, vedoucí Antimicrobial Resistance and Molecular Epidemiology Unit na Danish National Food Institute, věří, že jsou ostatní země schopny stejné změny. [zdroj]
Jiní ale věří, že je největší překážka v kultuře, protože Dánové vidí svět podle sebe.
Dánsko je malá země s farmáři, kteří vytvořili síť pro otevřenou komunikací a většina z nich je členem Danish Agriculture and Food Council. To v kombinaci s dánskými médii, která referovala o vědeckých zjištěných, umožnilo, že je metodologie zemědělství v souladu s vědou a se zemědělci.
Překlad článku Following Denmark's example - Cleaning up the meat industry by monitoring antibiotic use
http://www.naturalnews.com/036378_Denmark_meat_industry_antibiotics.html

Další články


Kam dál